Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Frankrike i indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle

Här hittar du den senaste analysen och data för digitalisering i Frankrike, som täcker ämnen som anslutning, digitala färdigheter, egovernment och mer.

    Frankrikes flagga

2022 års publikationer

Grafisk översikt över Frankrike i DESI visar en ranking på 12 och en poäng på 53,3

Publikationer 2021

Publikationer 2020

2019 års publikationer

2018 års publikationer

Europas digitala framstegsrapport 2017 

I EDPR-rapporten (Europas digitala framstegsrapport) kombineras de kvantitativa beläggen från DESI (Digital Economy and Society Index) med landsspecifika politiska insikter, så att vi kan hålla koll på de framsteg som gjorts när det gäller digitaliseringen i varje medlemsstat och tillhandahålla en viktig återkopplingsslinga för beslutsfattandet på EU-nivå.

EDPR-profil för Frankrike: Ladda ner PDF (SV) eller ladda ner PDF (FR)

Faktablad för EDPR:s telekom: Ladda ner PDF (SV)

Index för digital ekonomi och samhälle 2017

Frankrike rankas som 16:e plats i DESI (Digital Economy and Society Index)2017. Det fungerar bra i digitala färdigheter (9:e rang) och e-förvaltning (9:e rang). Å andra sidan ligger den under EU-genomsnittet för företagens integrering av digital teknik, konnektivitet och internetanvändning av enskilda personer.

Desi profil för Frankrike: Ladda ner hela profilen PDF (SV) eller ladda ner sammanfattning PDF (FR)

2016 års publikationer

 Ladda ner landprofilen för den digitala ekonomin och det digitala samhället (DESI) som pdf (EN). sammanfattning pdf (FR)

 Ladda ner landets viktigaste indikatorer som en effektpunktspresentation (EN)

 Ladda ner landsrapporten om den europeiska digitala utvecklingen (EDPR*) som pdf (EN) (FR)

 Ladda ner EDPR:s faktablad för telekom som pdf (EN)

*I EDPR-rapporten kombineras de kvantitativa beläggen från DESI (Digital Economy and Society Index) med landsspecifika politiska insikter, så att vi kan hålla koll på de framsteg som gjorts när det gäller digitaliseringen i varje medlemsstat och tillhandahålla en viktig återkopplingsslinga för beslutsfattandet på EU-nivå.

Läs mer

Översikt

Indexet för den digitala ekonomin och det digitala samhället – ländernas resultat inom digitaliseringen

Dessa rapporter innehåller uppgifter från EU-länderna på områden som humankapital, konnektivitet, integrering av digital teknik och digitala offentliga tjänster.

Se också