Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Belgien i indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle

Här hittar du den senaste analysen och data för digitalisering i Belgien, som täcker ämnen som konnektivitet, digitala färdigheter, egovernment och mer.

    Belgiens flagga

2022 års publikationer

Grafisk översikt över Belgien i DESI visar en ranking på 16 och en poäng på 50,3

Publikationer 2021

Publikationer 2020

2019 års publikationer

2018 års publikationer

Europas digitala framstegsrapport 2017

I rapporten om den digitala utvecklingen i Europa (EDPR) kombineras de kvantitativa beläggen från DESI (Digital Economy and Society Index) med landsspecifika politiska insikter, så att vi kan hålla koll på de framsteg som gjorts när det gäller digitaliseringen i varje medlemsstat och tillhandahålla en viktig återkopplingsslinga för beslutsfattandet på EU-nivå.

EDPR-profil för Belgien: Ladda ner PDF (SV) eller ladda ner PDF (FR) eller ladda ner PDF (NL)

Faktablad för EDPR:s telekom: Ladda ner PDF (SV)

Desi profil för Belgien: Ladda ner hela profilen PDF (EN) eller ladda ner sammanfattning PDF (DE), ladda ner sammanfattning PDF (NL)

Index för digital ekonomi och samhälle 2017

Belgien rankas på sjätte plats i indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) 2017. Belgien rankas högst när det gäller konnektivitet (tredje) och integrering av digital teknik av företag (femte), medan digitala offentliga tjänster är den största relativa svagheten. Landets största utmaning är att ständigt förbättra sin mobila uppkoppling.

Desi profil för Belgien: Ladda ner hela profilen PDF (SV) eller ladda ner sammanfattning PDF (FR), ladda ner sammanfattning PDF (NL)

2016 års publikationer

Ladda ner landprofilen för den digitala ekonomin och det digitala samhället (DESI) som pdf (EN). sammanfattning pdf (FR) (Nederländerna)

Ladda ner landets viktigaste indikatorer som en effektpunktspresentation (EN)

Ladda ner landsrapporten om den europeiska digitala utvecklingen (EDPR*) som pdf (EN) (FR) (NL)

Ladda ner EDPR:s faktablad för telekom som pdf (EN)

*I EDPR-rapporten kombineras de kvantitativa beläggen från DESI (Digital Economy and Society Index) med landsspecifika politiska insikter, så att vi kan hålla koll på de framsteg som gjorts när det gäller digitaliseringen i varje medlemsstat och tillhandahålla en viktig återkopplingsslinga för beslutsfattandet på EU-nivå.

Läs mer

Översikt

Länders resultat i digitaliseringen

I landsrapporterna för det digitala decenniet för 2023 beskrivs hur varje medlemsstat gör när det gäller kardinalpunkterna för det digitala decenniet: Digital kompetens, digital infrastruktur, digitalisering av företag och digitalisering av offentliga tjänster.

Se också