Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikace

referenční hodnota pro elektronickou veřejnou správu na rok 2022

Referenční hodnota pro elektronickou veřejnou správu porovnává, jak vlády v celé Evropě poskytují digitální veřejné služby.

visual of Digital Economy and Society Index (DESI) Digital Public Services

Referenční hodnota pro elektronickou veřejnou správu hodnotí poskytování a poskytování služeb elektronické veřejné správy ve 35 zemích v celé Evropě, 27 členských státech EU a na Islandu, v Norsku, Švýcarsku, Albánii, Černé Hoře, Severní Makedonii, Srbsku a Turecku. Občané ze zúčastněných zemí hodnotili služby digitální veřejné správy, navštívili a vyhodnotili více než 14,000 internetových stránek.

Jako země s nejvyšším hodnocením v oblasti elektronické veřejné správy (eGovernment) s 96 % se stala Malta, následovaná Estonskem, Lucemburskem, Islandem, Nizozemskem, Finskem, Dánskem, Litvou, Lotyšskem, Norskem, Španělskem a Portugalskem. Průměrná výkonnost v jednotlivých zemích EU činila 68 %.

Zatímco správní orgány v celé Evropě do značné míry překonaly výzvu a urychlily transformaci digitálních služeb tváří v tvář koronavirové pandemii, zpráva obsahuje tři klíčová doporučení zaměřená na zlepšení poskytování elektronické veřejné správy:

 1. Upřednostnit koncepci zaměřenou na uživatele s cílem zajistit, aby služby elektronické veřejné správy byly inkluzivní pro uživatele v celé jejich rozmanitosti, včetně uživatelů se špatnými digitálními dovednostmi nebo uživatelů se zdravotním postižením;
 2. Racionalizovat poskytování služeb elektronické správy tak, aby uživatelé měli přístup ke všem službám souvisejícím s jejich životní akcí prostřednictvím jediného kontaktního místa.
 3. Zefektivnit interoperabilitu mezi různými úrovněmi a ministerstvy správy s cílem poskytnout soudržnější a méně těžkopádnou zkušenost.

Při hodnocení on-line veřejných služeb byly použity tyto čtyři rozměry:

 1. Uživatelské centrum – Do jaké míry jsou služby poskytovány on-line? Jak jsou mobilní služby přátelské? A jaké mechanismy on-line podpory a zpětné vazby jsou zavedeny?
 2. Transparentnost – poskytují orgány veřejné správy jasné a veřejně sdělené informace o tom, jak jsou jejich služby poskytovány? Jsou transparentní, pokud jde o procesy tvorby politik a navrhování digitálních služeb, jakož i o způsobu, jakým jsou osobní údaje lidí zpracovávány?
 3. Klíčové faktory – jaké technologické předpoklady jsou zavedeny pro poskytování služeb elektronické veřejné správy?
 4. Přeshraniční služby – Jak snadno mají občané ze zahraničí přístup k on-line službám a mohou je využívat? A jaké mechanismy on-line podpory a zpětné vazby jsou zavedeny pro přeshraniční uživatele?

Zdrojů

 1. eGovernmentBenchmark 2022 – Insight Report (.pdf)
 2. referenční hodnota pro elektronickou veřejnou správu na rok 2022 – podkladová zpráva (.pdf)
 3. referenční hodnota pro elektronickou veřejnou správu na rok 2022 – shrnutí EN (.pdf)
 4. referenční hodnota pro elektronickou veřejnou správu na rok 2022 – shrnutí FR (.pdf)
 5. referenční hodnota pro elektronickou veřejnou správu (2022) – informativní přehledy (.pdf)
 6. referenční hodnota pro elektronickou veřejnou správu (2022) Metodický dokument (.pdf)
 7. referenční hodnota elektronické veřejné správy (2022) zdrojová data (.xlsx)
 8. referenční hodnota pro elektronickou veřejnou správu (2022) Neskupované ukazatele (.xlsx)

Ke stažení

1. eGovernmentBenchmark 2022 - Insight Report (.pdf)
Stáhnout 
2. eGovernment Benchmark 2022 - Background Report (.pdf)
Stáhnout 
3. eGovernment Benchmark 2022 - Executive Summary EN (.pdf)
Stáhnout 
4. eGovernment Benchmark 2022 - Executive Summary FR (.pdf)
Stáhnout 
5. eGovernment Benchmark (2022) Factsheets (.pdf)
Stáhnout 
6. eGovernment Benchmark (2022) Method Paper (.pdf)
Stáhnout 
7. eGovernment Benchmark (2022) Source Data (.xlsx)
Stáhnout 
8. eGovernment Benchmark (2022) Non-scored indicators (.xlsx)
Stáhnout