Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikace

Digitální dekáda pro děti a mládež: nová evropská strategie pro lepší internet pro děti (BIK+)

Sdělení stanoví novou evropskou strategii pro lepší internet pro děti (BIK+).

graphic of girl with mobile phone browsing Internet

Aktualizovaná strategie BIK+ je digitální složkou strategie pro práva dítěte a odráží nedávno navrženou digitální zásadu, podle níž „děti a mladí lidé by měli být chráněni a posíleni on-line. Zohledňuje usnesení Evropského parlamentu o právech dětí, závěry Rady o mediální gramotnosti a doporučení Rady, kterým se zavádí evropská záruka pro děti.

Tato nová strategie je založena na rozsáhlém konzultačním procesu s dětmi doplněném o cílené konzultace s rodiči, učiteli, členskými státy, odvětvím IKT a sdělovacích prostředků, občanskou společností, akademickými pracovníky a mezinárodními organizacemi.

Cílem projektu BIK+ je proto doplnit a podpořit praktické provádění stávajících opatření na ochranu dětí na internetu, rozvíjet jejich dovednosti a umožnit jim bezpečně užívat a utvářet jejich život na internetu.

 

Úplné znění sdělení je k dispozici na internetových stránkách EUR-Lex.

Related content