Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU's lov om cybersikkerhed

Forordningen om cybersikkerhed styrker EU's Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) og fastlægger en ramme for cybersikkerhedscertificering af produkter og tjenester.

    Hænder type på en bærbar tastatur, et ikon for en hængelås i et skjold vises over dem.

© iStock by Getty Images -1037348986 Urupong

Et nyt mandat for ENISA

ENISA, EU's Agentur for Cybersikkerhed, er nu stærkere. EU's lov om cybersikkerhed giver agenturet et permanent mandat og giver det flere ressourcer og nye opgaver.

ENISA vil spille en central rolle i etableringen og opretholdelsen af den europæiske ramme for cybersikkerhedscertificering ved at forberede det tekniske grundlag for specifikke certificeringsordninger. Det vil være ansvarligt for at informere offentligheden om certificeringsordninger og udstedte certifikater via et særligt websted. 

ENISA har mandat til at øge det operationelle samarbejde på EU-plan, hjælpe de EU-medlemsstater, der ønsker at anmode om det, med at håndtere deres cybersikkerhedshændelser og støtte koordineringen af EU i tilfælde af omfattende grænseoverskridende cyberangreb og -kriser.

Denne opgave bygger på ENISA's rolle som sekretariat for de nationale netværk af it-sikkerhedshændelser (CSIRT'er), der er oprettet ved direktivet om net- og informationssystemers sikkerhed (NIS-direktivet).

En europæisk ramme for cybersikkerhedscertificering

EU's lov om cybersikkerhed indfører en EU-dækkende cybersikkerhedscertificeringsramme for IKT-produkter, -tjenester og -processer. Virksomheder, der driver virksomhed i EU, vil drage fordel af, at de kun skal certificere deres IKT-produkter, -processer og -tjenester én gang og få deres certifikater anerkendt i hele EU.

Mere om certificeringsrammen

Seneste nyheder

DIGIBYTE |
Cybersecurity: EU holds 8th dialogue with the United States

On 15 and 16 December 2022, the European Union and United States held the eighth EU-U.S. Cyber Dialogue in Washington, DC. This took place in the context of a dramatically deteriorated cyber threat environment due to Russia’s illegal military aggression against Ukraine, which has underlined the need for enhanced transatlantic cooperation and coordination to prevent, detect and respond to malicious cyber activities and highlighted the need to ensure that critical infrastructure is secure and resilient.

Se også

Det store billede

Cybersikkerhedspolitik

Den Europæiske Union arbejder på forskellige fronter for at fremme cyberrobusthed, beskytte vores kommunikation og data og holde onlinesamfundet og økonomien sikker.

Se også