Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Akt EÚ o kybernetickej bezpečnosti

Aktom o kybernetickej bezpečnosti sa posilňuje Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a zriaďuje sa rámec certifikácie kybernetickej bezpečnosti pre produkty a služby.

    Ruky píšte na klávesnici notebooku, nad nimi sa objaví ikona visiaceho zámku v štíte.

© iStock by Getty Images -1037348986 Urupong

Nový mandát pre agentúru ENISA

Agentúra ENISA, agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť, je teraz silnejšia. Akt EÚ o kybernetickej bezpečnosti udeľuje agentúre trvalý mandát a poskytuje jej viac zdrojov a nových úloh.

Agentúra ENISA bude zohrávať kľúčovú úlohu pri vytváraní a udržiavaní európskeho rámca certifikácie kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom prípravy technických základov pre osobitné systémy certifikácie. Bude zodpovedná za informovanie verejnosti o systémoch certifikácie a vydaných certifikátoch prostredníctvom osobitnej webovej stránky. 

Agentúra ENISA má mandát na posilnenie operačnej spolupráce na úrovni EÚ, pomoc členským štátom EÚ, ktoré ju chcú požiadať o riešenie kybernetických incidentov, a podporu koordinácie EÚ v prípade rozsiahlych cezhraničných kybernetických útokov a kríz.

Táto úloha vychádza z úlohy agentúry ENISA ako sekretariátu národnej siete tímov pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov (CSIRT), ktorá bola zriadená smernicou o bezpečnosti sietí a informačných systémov (smernica NIS).

Európsky rámec certifikácie kybernetickej bezpečnosti

Aktom EÚ o kybernetickej bezpečnosti sa zavádza celoeurópsky rámec certifikácie kybernetickej bezpečnosti pre produkty, služby a procesy IKT. Spoločnosti, ktoré podnikajú v EÚ, budú musieť certifikovať svoje produkty, procesy a služby IKT len raz a ich certifikáty budú uznávané v celej Európskej únii.

Viac o certifikačnom rámci

Najnovšie správy

DIGIBYTE |
Kybernetická bezpečnosť: EÚ vedie 8. dialóg so Spojenými štátmi

Európska únia a Spojené štáty uskutočnili 15. a 16. decembra 2022 ôsmy kybernetický dialóg medzi EÚ a USA vo Washingtone, DC. Stalo sa tak v kontexte dramaticky zhoršeného prostredia kybernetických hrozieb v dôsledku nezákonnej vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine, v ktorom sa zdôraznila potreba posilnenej transatlantickej spolupráce a koordinácie s cieľom predchádzať škodlivým kybernetickým činnostiam, odhaľovať ich a reagovať na ne, a zdôraznila sa potreba zaistiť, aby kritická infraštruktúra bola bezpečná a odolná.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Politiky kybernetickej bezpečnosti

Európska únia pracuje na rôznych frontoch s cieľom podporovať kybernetickú odolnosť, chrániť našu komunikáciu a údaje a udržiavať bezpečnosť online spoločnosti a hospodárstva.

Pozri aj