Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Legea UE privind securitatea cibernetică

Legea privind securitatea cibernetică consolidează Agenția UE pentru securitate cibernetică (ENISA) și stabilește un cadru de certificare de securitate cibernetică pentru produse și servicii.

    Mâinile tastați la o tastatură laptop, o pictogramă a unui lacăt într-un scut apare deasupra lor.

© iStock by Getty Images -1037348986 Urupong

Un nou mandat pentru ENISA

ENISA, Agenția UE pentru securitate cibernetică, este acum mai puternică. Legea UE privind securitatea cibernetică acordă agenției un mandat permanent și îi conferă acesteia mai multe resurse și sarcini noi.

ENISA va avea un rol esențial în instituirea și menținerea cadrului european de certificare de securitate cibernetică prin pregătirea terenului tehnic pentru sisteme de certificare specifice. Acesta va fi responsabil cu informarea publicului cu privire la sistemele de certificare și la certificatele eliberate prin intermediul unui site web dedicat. 

ENISA este mandatată să intensifice cooperarea operațională la nivelul UE, ajutând statele membre ale UE care doresc să îi solicite să se ocupe de incidentele lor de securitate cibernetică și sprijinind coordonarea UE în cazul atacurilor cibernetice și crizelor transfrontaliere la scară largă.

Această sarcină se bazează pe rolul ENISA de secretariat al rețelei echipelor naționale de răspuns la incidente de securitate informatică (CSIRT), instituită prin Directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS).

Un cadru european de certificare a securității cibernetice

Legea UE privind securitatea cibernetică introduce un cadru de certificare a securității cibernetice la nivelul UE pentru produsele, serviciile și procesele TIC. Întreprinderile care desfășoară activități în UE vor beneficia de obligația de a-și certifica produsele, procesele și serviciile TIC o singură dată și de a-și vedea certificatele recunoscute în întreaga Uniune Europeană.

Mai multe despre cadrul de certificare

Propunere de modificare

La 18 aprilie 2023, Comisia a propus o modificare specifică a Legii UE privind securitatea ciberneticăModificarea propusă va permite adoptarea viitoare a sistemelor europene de certificare pentru „serviciile de securitate gestionate” care acoperă domenii precum răspunsul la incidente, testele de penetrare, auditurile de securitate și consultanța. Certificarea este esențială pentru a asigura un nivel ridicat de calitate și fiabilitate a acestor servicii de securitate cibernetică extrem de critice și sensibile, care ajută companiile și organizațiile să prevină, să detecteze, să răspundă sau să se redreseze în urma incidentelor.

 

Cele mai recente știri

PRESS RELEASE |
Comisia publică Recomandarea privind criptografia post-cuantică

Astăzi, Comisia a publicat o recomandare privind criptografia postcuantică pentru a încuraja statele membre să elaboreze și să pună în aplicare o abordare armonizată pe măsură ce UE trece la criptografia postcuantică. Acest lucru va contribui la asigurarea securității infrastructurilor și serviciilor digitale ale UE în următoarea eră digitală.

DIGIBYTE |
DHS și DG CONNECT anunță o inițiativă de comparare a raportării incidentelor cibernetice pentru o mai bună aliniere a abordărilor transatlantice

Primul pas în această inițiativă concentrată include o analiză a asemănărilor și a diferențelor dintre recomandările din Raportul DHS privind armonizarea raportării incidentelor cibernetice către guvernul federal și cadrul de raportare a incidentelor de securitate cibernetică în temeiul Directivei NIS 2 în UE.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Politici de securitate cibernetică

Uniunea Europeană acționează pe diverse fronturi pentru a promova reziliența cibernetică, pentru a ne proteja comunicarea și datele și pentru a menține securitatea societății și a economiei online.

Citiți și