Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

De EU-wetgeving inzake cyberbeveiliging

De cyberbeveiligingswet versterkt het Agentschap van de EU voor cyberbeveiliging (Enisa) en stelt een kader voor cyberbeveiligingscertificering voor producten en diensten vast.

    Handen typen op een laptop toetsenbord, een pictogram van een hangslot in een schild verschijnt over hen.

© iStock by Getty Images -1037348986 Urupong

Een nieuw mandaat voor Enisa

Enisa, het EU-agentschap voor cyberbeveiliging, is nu sterker. De EU-wet inzake cyberbeveiliging verleent het agentschap een permanent mandaat en geeft het meer middelen en nieuwe taken.

Enisa zal een sleutelrol spelen bij het opzetten en in stand houden van het Europees kader voor cyberbeveiligingscertificering door de technische basis voor specifieke certificeringsregelingen voor te bereiden. Zij is verantwoordelijk voor het informeren van het publiek over de certificeringsregelingen en de afgegeven certificaten via een speciale website. 

Enisa heeft de opdracht om de operationele samenwerking op EU-niveau te intensiveren, EU-lidstaten te helpen die het willen verzoeken om hun cyberbeveiligingsincidenten te behandelen en de coördinatie van de EU te ondersteunen in geval van grootschalige grensoverschrijdende cyberaanvallen en -crises.

Deze taak bouwt voort op de rol van Enisa als secretariaat van het nationale netwerk voor computerbeveiligingsincidentenresponsteams (CSIRT’s), opgericht bij de richtlijn betreffende de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (NIS-richtlijn).

Een Europees kader voor cyberbeveiligingscertificering

De EU-wetgeving inzake cyberbeveiliging introduceert een EU-breed kader voor cyberbeveiligingscertificering voor ICT-producten, -diensten en -processen. Bedrijven die zaken doen in de EU zullen er baat bij hebben om hun ICT-producten, -processen en -diensten slechts één keer te certificeren en hun certificaten in de hele Europese Unie te erkennen.

Meer over het certificeringskader

Voorgestelde wijziging

Op 18 april 2023 heeft de Commissie een gerichte wijziging van de EU-wetgeving inzake cyberbeveiliging voorgesteldDe voorgestelde wijziging zal de toekomstige goedkeuring van Europese certificeringsregelingen voor „beheerde beveiligingsdiensten” mogelijk maken op gebieden zoals incidentrespons, penetratietests, veiligheidsaudits en consultancy. Certificering is essentieel om een hoog niveau van kwaliteit en betrouwbaarheid te garanderen van deze zeer kritieke en gevoelige cyberbeveiligingsdiensten die bedrijven en organisaties helpen incidenten te voorkomen, op te sporen, te reageren of te herstellen.

 

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie publiceert aanbeveling over post-kwantum cryptografie

Vandaag heeft de Commissie een aanbeveling over post-kwantum cryptografie gepubliceerd om de lidstaten aan te moedigen een geharmoniseerde aanpak te ontwikkelen en uit te voeren bij de overgang van de EU naar post-kwantumcryptografie. Dit zal ertoe bijdragen dat de digitale infrastructuur en diensten van de EU in het volgende digitale tijdperk veilig zijn.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Beleid inzake cyberbeveiliging

De Europese Unie werkt op verschillende fronten om cyberweerbaarheid te bevorderen, onze communicatie en gegevens te beschermen en de online samenleving en economie veilig te houden.

Zie ook

22 Cybersecurityprojecten geselecteerd voor 10,9 miljoen euro

Exploitanten van essentiële diensten (OES), nationale certificeringsinstanties voor cyberbeveiliging (NCCA’s) en nationale bevoegde autoriteiten (NCA’s) voor cyberbeveiliging behoren tot de geselecteerde aanvragers die 11 miljoen EUR aan financiering zullen ontvangen in het kader...