Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:s cybersäkerhetsakt

Cybersäkerhetsakten stärker EU:s cybersäkerhetsbyrå (Enisa) och fastställer en ram för cybersäkerhetscertifiering för produkter och tjänster.

    Händerna skriver på ett bärbart tangentbord, en ikon av ett hänglås i en sköld visas över dem.

© iStock by Getty Images -1037348986 Urupong

Ett nytt mandat för Enisa

Enisa, EU:s cybersäkerhetsbyrå, är nu starkare. EU:s cybersäkerhetslag ger byrån ett permanent mandat och ger byrån fler resurser och nya uppgifter.

Enisa kommer att ha en nyckelroll när det gäller att inrätta och upprätthålla den europeiska ramen för cybersäkerhetscertifiering genom att förbereda den tekniska grunden för särskilda certifieringssystem. Den kommer att ansvara för att informera allmänheten om certifieringssystemen och de utfärdade certifikaten via en särskild webbplats. 

Enisa har i uppdrag att öka det operativa samarbetet på EU-nivå, hjälpa de EU-medlemsstater som vill begära att de ska hantera sina cybersäkerhetsincidenter och stödja samordningen av EU vid storskaliga gränsöverskridande it-angrepp och cyberkriser.

Denna uppgift bygger på Enisas roll som sekretariat för de nationella CSIRT-nätverken, som inrättades genom direktivet om säkerhet i nätverks- och informationssystem (NIS-direktivet).

En europeisk ram för cybersäkerhetscertifiering

Genom EU:s cybersäkerhetsakt införs en EU-omfattande ram för cybersäkerhetscertifiering för IKT-produkter, IKT-tjänster och IKT-processer. Företag som bedriver verksamhet i EU kommer endast att behöva certifiera sina IKT-produkter, IKT-processer och IKT-tjänster en gång och se sina certifikat erkända i hela EU.

Mer om certifieringsramen

Senaste nytt

DIGIBYTE |
Cybersäkerhet: EU för den 8:e dialogen med USA

Den 15–16 december 2022 höll Europeiska unionen och Förenta staterna den åttonde cyberdialogen mellan EU och USA i Washington DC. Detta skedde mot bakgrund av en dramatiskt försämrad miljö för cyberhot till följd av Rysslands olagliga militära aggression mot Ukraina, som har understrukit behovet av ökat transatlantiskt samarbete och samordning för att förebygga, upptäcka och reagera på skadlig cyberverksamhet och belyste behovet av att säkerställa att kritisk infrastruktur är säker och motståndskraftig.

Povezane vsebine

Širša slika

Cybersäkerhetspolicyer

Europeiska unionen arbetar på olika fronter för att främja cyberresiliens, skydda vår kommunikation och data och hålla samhället och ekonomin på nätet säker.

Glej tudi

22 cybersäkerhetsprojekt som valts ut för att få 10,9 miljoner euro

Operatörer av väsentliga tjänster (OES), nationella cybersäkerhetscertifieringsmyndigheter och nationella behöriga myndigheter för cybersäkerhet hör till de utvalda sökande som kommer att få 11 miljoner euro i finansiering från ansökningsomgången för cybersäkerhet inom Fonden för...