Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

L-Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà

L-Att dwar iċ-Ċibersigurtà jsaħħaħ l-Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà (ENISA) u jistabbilixxi qafas taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għall-prodotti u s-servizzi.

Mandat ġdid għall-ENISA

L-ENISA, l- Aġenzija tal-UE għaċ-ċibersigurtà, issa hija aktar b’saħħitha. L-Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà jagħti mandat permanenti lill-aġenzija, u jagħtiha aktar riżorsi u kompiti ġodda.

L-ENISA se jkollha rwol ewlieni fit-twaqqif u ż-żamma tal-qafas Ewropew taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà billi tħejji l-bażi teknika għal skemi ta’ ċertifikazzjoni speċifiċi. Se tkun responsabbli biex tinforma lill-pubbliku dwar l-iskemi ta’ ċertifikazzjoni u ċ-ċertifikati maħruġa permezz ta’ sit web apposta. 

L-ENISA għandha l-mandat li żżid il-kooperazzjoni operazzjonali fil-livell tal-UE, tgħin lill-Istati Membri tal-UE li jixtiequ jitolbuha tittratta l-inċidenti taċ-ċibersigurtà tagħhom, u tappoġġa l-koordinazzjoni tal-UE f’każ ta’ attakki u kriżijiet ċibernetiċi transfruntiera fuq skala kbira.

Dan il-kompitu jibni fuq ir-rwol tal-ENISA bħala segretarjat tan- Netwerk nazzjonali tal-Iskwadri ta’ Rispons għal Inċidenti relatati mas-Sigurtà tal-Kompjuters (CSIRTs), stabbilit bid- Direttiva dwar is-sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni (id-Direttiva NIS).

Qafas Ewropew taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà

L-Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà jintroduċi qafas ta’ ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà fl-UE kollha għall-prodotti, is-servizzi u l-proċessi tal-ICT. Il-kumpaniji li jagħmlu negozju fl-UE se jibbenefikaw mill-fatt li jkollhom jiċċertifikaw il-prodotti, il-proċessi u s-servizzi tal-ICT tagħhom darba biss u jaraw iċ-ċertifikati tagħhom rikonoxxuti madwar l-Unjoni Ewropea.

Aktar dwar il-qafas ta’ ċertifikazzjoni

Proposta ta’ emenda

Fit-18 ta’ April 2023, il-Kummissjoni pproponiet emenda mmirata għall-Att tal-UE dwar iċ-ĊibersigurtàL-emenda proposta se tippermetti l-adozzjoni futura ta’ skemi ta’ ċertifikazzjoni Ewropej għal “servizzi ta’ sigurtà ġestiti” li jkopru oqsma bħar-rispons għall-inċidenti, l-ittestjar tal-penetrazzjoni, il-verifiki tas-sigurtà u l-konsulenza. Iċ-ċertifikazzjoni hija kruċjali biex jiġi żgurat livell għoli ta’ kwalità u affidabbiltà ta’ dawn is-servizzi taċ-ċibersigurtà kritiċi u sensittivi ħafna li jgħinu lill-kumpaniji u lill-organizzazzjonijiet jipprevjenu, jidentifikaw, jirrispondu għal inċidenti jew jirkupraw minnhom.

 

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Politiki taċ-Ċibersigurtà

l-Unjoni Ewropea taħdem fuq diversi fronti biex tippromwovi r-reżiljenza ċibernetika, tissalvagwardja l-komunikazzjoni u d-data tagħna u żżomm is-soċjetà u l-ekonomija online siguri.

Ara Wkoll

22 proġett taċ-ċibersigurtà magħżula biex jirċievu EUR 10.9 miljun

L-operaturi tas-Servizzi Essenzjali (OES), l-Awtoritajiet Nazzjonali taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà (NCCAs) u l-Awtoritajiet Kompetenti Nazzjonali (NCAs) għaċ-ċibersigurtà huma fost l-applikanti magħżula li se jirċievu EUR 11-il miljun f’finanzjament mis-sejħa taċ...