Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ES Kiberdrošības akts

Kiberdrošības akts stiprina ES Kiberdrošības aģentūru (ENISA) un izveido kiberdrošības sertifikācijas satvaru produktiem un pakalpojumiem.

    Rokas ierakstiet klēpjdatora tastatūru, virs tām parādās piekaramās slēdzenes ikona vairogā.

© iStock by Getty Images -1037348986 Urupong

Jaunas ENISA pilnvaras

ENISA, ES Kiberdrošības aģentūra, tagad ir spēcīgāka. ES Kiberdrošības akts piešķir aģentūrai pastāvīgas pilnvaras un piešķir tai vairāk resursu un jaunu uzdevumu.

ENISA būs būtiska loma Eiropas kiberdrošības sertifikācijas satvara izveidē un uzturēšanā, sagatavojot tehnisko pamatu konkrētām sertifikācijas shēmām. Tā būs atbildīga par sabiedrības informēšanu par sertifikācijas shēmām un izdotajiem sertifikātiem, izmantojot īpašu tīmekļa vietni. 

ENISA ir pilnvarota palielināt operatīvo sadarbību ES līmenī, palīdzot ES dalībvalstīm, kuras vēlas to pieprasīt, risināt savus kiberdrošības incidentus un atbalstot ES koordināciju liela mēroga pārrobežu kiberuzbrukumu un krīžu gadījumā.

Šā uzdevuma pamatā ir ENISA kā valstu datordrošības incidentu reaģēšanas vienību (CSIRT) tīkla, kas izveidots ar Tīklu un informācijas sistēmu drošības direktīvu (TID direktīva), sekretariāta loma.

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas satvars

Ar ES Kiberdrošības aktu tiek ieviests ES mēroga kiberdrošības sertifikācijas satvars IKT produktiem, pakalpojumiem un procesiem. Uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību ES, gūs labumu no tā, ka to IKT produkti, procesi un pakalpojumi būs jāsertificē tikai vienreiz un to sertifikāti tiks atzīti visā Eiropas Savienībā.

Vairāk par sertifikācijas sistēmu

Ierosinātais grozījums

Komisija 2023. gada 18. aprīlī ierosināja mērķtiecīgu grozījumu ES Kiberdrošības aktāIerosinātais grozījums ļaus nākotnē pieņemt Eiropas sertifikācijas shēmas attiecībā uz “pārvaldītiem drošības pakalpojumiem”, aptverot tādas jomas kā reaģēšana uz incidentiem, ielaušanās pārbaudes, drošības revīzijas un konsultācijas. Sertifikācija ir būtiska, lai nodrošinātu augstu kvalitātes un uzticamības līmeni šiem ļoti kritiski svarīgajiem un sensitīvajiem kiberdrošības pakalpojumiem, kas palīdz uzņēmumiem un organizācijām novērst, atklāt incidentus, reaģēt uz tiem vai atgūties no tiem.

 

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Komisija publicē ieteikumu par pēckvantu kriptogrāfiju

Šodien Komisija publicēja ieteikumu par pēckvantu kriptogrāfiju, lai mudinātu dalībvalstis izstrādāt un īstenot saskaņotu pieeju kā ES pāreju uz pēckvantu kriptogrāfiju. Tas palīdzēs nodrošināt, ka ES digitālā infrastruktūra un pakalpojumi ir droši nākamajā digitālajā laikmetā.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Kiberdrošības politika

Eiropas Savienība darbojas dažādās jomās, lai veicinātu kibernoturību, aizsargātu mūsu komunikāciju un datus un saglabātu tiešsaistes sabiedrības un ekonomikas drošību.

Skatīt arī

ES Kibersolidaritātes akts

ES Kibersolidaritātes akts uzlabos sagatavotību kiberdrošības incidentiem, to atklāšanu un reaģēšanu uz tiem visā ES.

22 kiberdrošības projekti, kas atlasīti, lai saņemtu 10,9 miljonus eiro

Būtisku pakalpojumu operatori (OES), valstu kiberdrošības sertifikācijas iestādes (NCCA) un valstu kompetentās iestādes (VKI) kiberdrošības jomā ir starp atlasītajiem pretendentiem, kuri saņems finansējumu 11 miljonu EUR apmērā no 2020. gada Eiropas infrastruktūras savienošanas...