Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ES Kiberdrošības akts

Kiberdrošības akts stiprina ES Kiberdrošības aģentūru (ENISA) un izveido kiberdrošības sertifikācijas satvaru produktiem un pakalpojumiem.

    Rokas ierakstiet klēpjdatora tastatūru, virs tām parādās piekaramās slēdzenes ikona vairogā.

© iStock by Getty Images -1037348986 Urupong

Jaunas ENISA pilnvaras

ENISA, ES Kiberdrošības aģentūra, tagad ir spēcīgāka. ES Kiberdrošības akts piešķir aģentūrai pastāvīgas pilnvaras un piešķir tai vairāk resursu un jaunu uzdevumu.

ENISA būs būtiska loma Eiropas kiberdrošības sertifikācijas satvara izveidē un uzturēšanā, sagatavojot tehnisko pamatu konkrētām sertifikācijas shēmām. Tā būs atbildīga par sabiedrības informēšanu par sertifikācijas shēmām un izdotajiem sertifikātiem, izmantojot īpašu tīmekļa vietni. 

ENISA ir pilnvarota palielināt operatīvo sadarbību ES līmenī, palīdzot ES dalībvalstīm, kuras vēlas to pieprasīt, risināt savus kiberdrošības incidentus un atbalstot ES koordināciju liela mēroga pārrobežu kiberuzbrukumu un krīžu gadījumā.

Šā uzdevuma pamatā ir ENISA kā valstu datordrošības incidentu reaģēšanas vienību (CSIRT) tīkla, kas izveidots ar Tīkluun informācijas sistēmu drošības direktīvu (TID direktīva), sekretariāta loma.

Eiropas kiberdrošības sertifikācijas satvars

Ar ES Kiberdrošības aktu tiek ieviests ES mēroga kiberdrošības sertifikācijas satvars IKT produktiem, pakalpojumiem un procesiem. Uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību ES, gūs labumu no tā, ka to IKT produkti, procesi un pakalpojumi būs jāsertificē tikai vienreiz un to sertifikāti tiks atzīti visā Eiropas Savienībā.

Vairāk par sertifikācijas sistēmu

Jaunākās ziņas

DIGIBYTE |
Kiberdrošība: ES uztur astoto dialogu ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis 2022. gada 15. un 16. decembrī Vašingtonā, DC, rīkoja astoto ES un ASV kiberdialogu. Tas notika saistībā ar to, ka Krievijas nelikumīgās militārās agresijas pret Ukrainu dēļ ir krasi pasliktinājusies kiberdraudu vide, kurā ir uzsvērta nepieciešamība uzlabot transatlantisko sadarbību un koordināciju, lai novērstu, atklātu un reaģētu uz ļaunprātīgām kiberdarbībām, un uzsvērta nepieciešamība nodrošināt, ka kritiskā infrastruktūra ir droša un noturīga.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Kiberdrošības politika

Eiropas Savienība darbojas dažādās jomās, lai veicinātu kibernoturību, aizsargātu mūsu saziņu un datus un saglabātu tiešsaistes sabiedrības un ekonomikas drošību.

Skatīt arī