Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Akt EU-a o kibersigurnosti

Aktom o kibersigurnosti jača se Agencija EU-a za kibersigurnost (ENISA) i uspostavlja okvir za kibersigurnosnu certifikaciju proizvoda i usluga.

    Ruke tipkaju na tipkovnici prijenosnog računala, iznad njih se pojavljuje ikona lokota u štitu.

© iStock by Getty Images -1037348986 Urupong

Novi mandat ENISA-e

ENISA, Agencija EU-a za kibersigurnost, sada je snažnija. Aktom EU-a o kibersigurnosti Agenciji se dodjeljuje stalni mandat te joj se daje više resursa i novih zadaća.

ENISA će imati ključnu ulogu u uspostavi i održavanju europskog okvira za kibersigurnosnu certifikaciju pripremom tehničkog temelja za posebne programe certifikacije. Bit će zadužena za informiranje javnosti o programima certificiranja i izdanim certifikatima putem posebnih internetskih stranica. 

ENISA je ovlaštena povećati operativnu suradnju na razini EU-a, pomagati državama članicama EU-a koje je žele zatražiti u rješavanju kiberincidenata te podupirati koordinaciju EU-a u slučaju prekograničnih kibernapada i kriza velikih razmjera.

Ta se zadaća temelji na ulozi ENISA-e kao tajništva nacionalne mreže timova za odgovor na računalne sigurnosne incidente (CSIRT), uspostavljene Direktivom o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (Direktiva NIS).

Europski okvir za kibersigurnosnu certifikaciju

Aktom EU-a o kibersigurnosti uvodi se okvir za kibersigurnosnu certifikaciju IKT proizvoda, usluga i procesa na razini EU-a. Poduzeća koja posluju u EU-u imat će koristi od toga što će morati certificirati svoje IKT proizvode, procese i usluge samo jednom i vidjeti svoje certifikate priznate diljem Europske unije.

Više o okviru za certifikaciju

Najnovije vijesti

DIGIBYTE |
Kibersigurnost: EU održava 8. dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama

Europska unija i Sjedinjene Američke Države održale su 15. i 16. prosinca 2022. osmi kiberdijalog između EU-a i SAD-a u Washingtonu. To se dogodilo u kontekstu dramatično pogoršanog okruženja za kiberprijetnje zbog nezakonite vojne agresije Rusije na Ukrajinu, u kojem je naglašena potreba za pojačanom transatlantskom suradnjom i koordinacijom kako bi se spriječile i otkrile zlonamjerne kiberaktivnosti te odgovorilo na njih te istaknuta potreba za osiguravanjem sigurne i otporne kritične infrastrukture.

Povezani sadržaj

Šira slika

Politike kibernetičke sigurnosti

Europska unija djeluje u različitim područjima kako bi promicala kiberotpornost, zaštitila našu komunikaciju i podatke te osigurala sigurnost internetskog društva i gospodarstva.

Pogledajte i sljedeći sadržaj