Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Chorvátsko v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Tu nájdete najnovšiu analýzu a údaje pre digitalizáciu v Chorvátsku, ktoré sa týkajú tém, ako je pripojiteľnosť, digitálne zručnosti, elektronická verejná správa a ďalšie.

    vlajka Chorvátska

Európska komisia monitoruje digitálny pokrok členských štátov prostredníctvom správ indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) od roku 2014. Od roku 2023 a v súlade s programom politiky digitálneho desaťročia do roku 2030 sa DESI teraz integruje do správy o stave digitálneho desaťročia a používa sa na monitorovanie pokroku pri dosahovaní digitálnych cieľov. Môžete sa tiež osobitne odvolávať na správy o jednotlivých krajinách.

Publikácie v roku 2022

Grafický prehľad Chorvátska v DESI znázorňujúci rebríček 21 a skóre 47,5

Publikácie za rok 2021

Publikácie za rok 2020

Publikácie z roku 2019

Publikácie z roku 2018

Správa o digitálnom pokroku Európy za rok 2017

V správe o digitálnom pokroku Európy (EDPR) sa kombinujú kvantitatívne dôkazy z indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti DESI s politickými poznatkami týkajúcimi sa jednotlivých krajín, čo nám umožňuje sledovať pokrok dosiahnutý v oblasti digitalizácie každým členským štátom a poskytuje dôležitú spätnú väzbu pre tvorbu politík na úrovni EÚ.

EDPR profil Chorvátska: Stiahnuť PDF (EN) alebo stiahnuť PDF (HR)
EDPR telekomunikačných prehľadov: Stiahnuť PDF (EN)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti za rok 2017

Chorvátsko sa umiestnilo na 24. mieste v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2017. Chorvátski občania sú nadpriemerní používatelia internetu a ich digitálne zručnosti neustále napredujú. Využívanie digitálnych technológií podnikmi sa približuje priemeru. Digitálne verejné služby sa pomaly zlepšujú. Nízka výkonnosť Chorvátska v oblasti konektivity by však mohla spomaliť ďalší rozvoj jeho digitálneho hospodárstva a spoločnosti.

DESI profil Chorvátska: Stiahnuť celý profil PDF (EN) alebo stiahnuť súhrn PDF (HR)

Publikácie z roku 2016

Stiahnite si profil krajiny indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) vo formáte pdf (EN); zhrnutie pdf (HR)

Stiahnuť hlavné ukazovatele krajiny ako powerpointovú prezentáciu (EN)

Stiahnite si správu o európskom digitálnom pokroku (EDPR*) vo formáte pdf (EN) (HR)

Stiahnite si informačné prehľady o telekomunikáciách EDPR vo formáte pdf (EN)

*V správe EDPR sa kombinujú kvantitatívne dôkazy z indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti DESI s politickými poznatkami týkajúcimi sa jednotlivých krajín, čo nám umožňuje sledovať pokrok dosiahnutý v oblasti digitalizácie každým členským štátom a poskytuje dôležitú spätnú väzbu pre tvorbu politík na úrovni EÚ.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Výkonnosť krajín v oblasti digitalizácie

V správach o krajinách digitálneho desaťročia za rok 2023 sa uvádza, ako každý členský štát koná, pokiaľ ide o základné body digitálneho desaťročia: Digitálne zručnosti, digitálne infraštruktúry, digitalizácia podnikov a digitalizácia verejných služieb.

Pozri aj