Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Chorvátsko v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Tu nájdete najnovšiu analýzu a údaje pre digitalizáciu v Chorvátsku, ktoré zahŕňajú témy ako pripojiteľnosť, digitálne zručnosti, elektronická verejná správa a ďalšie.

    vlajka Chorvátska

Publikácie 2022

Grafický prehľad Chorvátska v DESI s 21 hodnotením a skóre 47,5

Publikácie 2021

Publikácie 2020

2019 publikácie

2018 publikácie

Správa o digitálnom pokroku Európy za rok 2017

Správa o digitálnom pokroku v Európe (EDPR) spája kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitú spätnú väzbu na tvorbu politík na úrovni EÚ.

EDPR profil Chorvátska: Stiahnuť PDF (EN) alebo stiahnuť PDF (HR)telekomunikačné prehľady EDPR: Stiahnuť PDF (EN)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2017

Chorvátsko sa umiestnilo na 24. mieste v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2017. Chorvátski občania sú nadpriemerní používatelia internetu a ich digitálne zručnosti neustále napredujú. Využívanie digitálnych technológií podnikmi sa približuje k priemeru. Digitálne verejné služby sa pomaly zlepšujú. Nízka výkonnosť Chorvátska v oblasti prepojenosti by však mohla spomaliť ďalší rozvoj jeho digitálneho hospodárstva a spoločnosti.

Profil delegácie DESI v Chorvátsku: Stiahnuť celý profil PDF (EN) alebo stiahnuť súhrn PDF (HR)

2016 publikácie

Stiahnite si profil krajiny indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) vo formáte pdf (EN); súhrn pdf (HR)

Stiahnite si hlavné ukazovatele krajiny ako prezentáciu bodu výkonu (EN)

Stiahnite si správu o európskom digitálnom pokroku (EDPR*) vo formáte pdf (EN) (VP)

Stiahnite si prehľady o telekomunikáciách EDPR vo formáte PDF (SK)

*V správe EDPR sa spájajú kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitú spätnú väzbu na tvorbu politík na úrovni EÚ.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti – výkonnosť krajín v oblasti digitalizácie

V týchto správach sa uvádzajú údaje z krajín EÚ v oblastiach, ako je ľudský kapitál, pripojiteľnosť, integrácia digitálnych technológií a digitálne verejné služby.

Pozri aj