Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Chorwacja w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Tutaj znajdziesz najnowsze analizy i dane dotyczące cyfryzacji w Chorwacji, obejmujące takie tematy jak łączność, umiejętności cyfrowe, administracja elektroniczna i wiele innych.

    flaga Chorwacji

Publikacje na 2022 r.

Graficzny przegląd Chorwacji w DESI pokazujący ranking 21 i wynik 47,5

Publikacje na 2021 r.

Publikacje 2020

Publikacje 2019

Publikacje 2018

Europejskie sprawozdanie z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych za 2017 r.

Europejskie sprawozdanie z postępu cyfrowego (EDPR) łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Profil EDPR Chorwacji: Pobierz PDF (EN) lub Pobierz PDF (HR) EDPR arkusze informacyjne: Pobierz plik PDF (EN)

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2017

Chorwacja zajmuje 24. miejsce w rankingu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) 2017. Obywatele Chorwacji są ponadprzeciętnymi użytkownikami Internetu, a ich umiejętności cyfrowe stale się rozwijają. Wykorzystanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa jest bliskie średniej. Cyfrowe usługi publiczne powoli się poprawiają. Jednak niskie wyniki Chorwacji w zakresie łączności mogą spowolnić dalszy rozwój gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego.

DESI profil Chorwacji: Pobierz pełny profil PDF (EN) lub pobierz streszczenie PDF (HR)

Publikacje 2016

Pobierz profil kraju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) w formacie pdf (EN); podsumowanie pdf (HR)

Pobierz główne wskaźniki kraju jako prezentacja punktu zasilania (EN)

Pobierz sprawozdanie krajowe w sprawie europejskiego sprawozdania z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych (EDPR*) w formacie pdf (EN) (HR)

Pobierz arkusze informacyjne EDPR w formacie pdf (EN)

*Sprawozdanie EDPR łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – wyniki krajów w zakresie cyfryzacji

W sprawozdaniach przedstawiono dane z krajów UE w takich dziedzinach jak kapitał ludzki, łączność, integracja technologii cyfrowych i cyfrowe usługi publiczne.

Zobacz też