Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Chorwacja w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Znajdziesz tutaj najnowsze analizy i dane na potrzeby cyfryzacji w Chorwacji, obejmujące takie tematy, jak łączność, umiejętności cyfrowe, administracja elektroniczna i inne.

Od 2014 r. Komisja Europejska monitoruje postępy cyfrowe państw członkowskich za pomocą sprawozdań z indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Począwszy od 2023 r., zgodnie z programem polityki cyfrowej na 2030 r., DESI jest obecnie włączany do sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady i wykorzystywany do monitorowania postępów w realizacji celów cyfrowych. Można również odnieść się do raportów krajowych.

Publikacje na 2022 r.

Graficzny przegląd Chorwacji w DESI pokazujący ranking 21 i wynik 47,5

Publikacje z 2021 r.

Publikacje z 2020 r.

Publikacje z 2019 r.

Publikacje z 2018 r.

Sprawozdanie z postępów w dziedzinie cyfrowej Europy w 2017 r.

Europejskie sprawozdanie z postępu prac w dziedzinie cyfrowej (EDPR) łączy dane ilościowe z DESI (wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z informacjami politycznymi dotyczącymi poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione przez każde państwo członkowskie w zakresie cyfryzacji i zapewnia istotną pętlę informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Profil EDPR Chorwacji: Pobierz PDF (EN) lub Pobierz PDF (HR)
EDPR telekomunikacyjne arkusze informacyjne: Pobierz PDF (PL)

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego 2017

Chorwacja zajmuje 24. miejsce w rankingu Digital Economy and Society Index (DESI) 2017. Obywatele Chorwacji są ponadprzeciętnymi użytkownikami Internetu, a ich umiejętności cyfrowe stale się rozwijają. Wykorzystanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa jest zbliżone do średniej. Cyfrowe usługi publiczne powoli się poprawiają. Niskie wyniki Chorwacji w zakresie łączności mogą jednak spowolnić dalszy rozwój gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego.

DESI profil Chorwacji: Pobierz pełny profil PDF (EN) lub pobierz podsumowanie PDF (HR)

Publikacje z 2016 r.

Pobierz profil kraju indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) jako pdf (EN); streszczenie pdf (HR)

Pobierz główne wskaźniki kraju jako prezentację punktu zasilania (EN)

Pobierz sprawozdanie krajowe dotyczące europejskiego cyfrowego postępu prac (EDPR*) jako pdf (EN) (HR)

Pobierz arkusze informacyjne dotyczące telekomunikacji EDPR jako pdf (EN)

*Sprawozdanie EDPR łączy dane ilościowe z DESI (wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z informacjami politycznymi dotyczącymi poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione przez każde państwo członkowskie w zakresie cyfryzacji i zapewnia istotną pętlę informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Wyniki państw w zakresie cyfryzacji

W sprawozdaniach krajowych dotyczących cyfrowej dekady na 2023 r. przedstawiono, w jaki sposób każde państwo członkowskie postępuje w odniesieniu do punktów kardynalnych cyfrowej dekady: Umiejętności cyfrowe, infrastruktura cyfrowa, cyfryzacja przedsiębiorstw i cyfryzacja usług...

Zobacz też