Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU's værktøjskasse til digitale ID-tegnebøger

Medlemsstaternes eksperter arbejder sammen om at oprette EU's værktøjskasse for digital identitet, som yderligere vil sikre din digitale identitet og skabe tillid til onlinetransaktioner.

@gettyimages

Den 3. juni 2021vedtog Kommissionen en henstilling, hvori den opfordrede medlemsstaterne til at arbejde hen imod udviklingen af en værktøjskasse, herunder en teknisk struktur- og referenceramme (ARF), et sæt fælles standarder og tekniske specifikationer og et sæt fælles retningslinjer og bedste praksis.

Det præciseres i henstillingen, at disse resultater vil danne grundlag for gennemførelsen af forordningen om den europæiskeramme for digital identitet, når den er vedtaget, uden at processen med at udvikle værktøjskassen griber ind eller foregriber lovgivningsprocessen.

Værktøjskassen vil supplere lovgivningsforslaget om en pålidelig og sikker digital identitet og er et afgørende første skridt, der vil gøre det muligt at skabe en solid ramme for digital identifikation og autentificering baseret på fælles standarder i hele EU.

Den har til formål at sikre en høj grad af tillid til digitale transaktioner i Europa. Medlemsstaterne vil fortsat arbejde tæt sammen med Kommissionen om løbende at ajourføre værktøjskassen.

Oversigten over den europæiske digitale identitetsarkitektur og referenceramme

Den 22. februar 2022 vedtog eIDAS-ekspertgruppen et udkast til en arkitektur- og referenceramme for en fremtidig EU-digital ID-tegnebog (EUDI) og besluttede at offentliggøre den med henblik på feedback fra interessenter. I dokumentet redegøres der for eIDAS-ekspertgruppens forståelse af EU's digitale ID-tegnebog på det pågældende tidspunkt, herunder:

  • målene for EU's digitale ID-tegnebog
  • rollerne for aktørerne i økosystemet
  • de funktionelle og ikke-funktionelle krav til tegnebogen
  • potentielle byggesten.

EU-værktøjskasse

Den første version af en fælles EU-værktøjskasse til gennemførelse af EU's digitale ID-tegnebog blev offentliggjort af Kommissionen den 10. februar 2023.

Dette dokument, der igen er udviklet af medlemsstaterne i tæt samarbejde med Kommissionen, kan tjene som den tekniske rygrad i alle fremtidige digitale ID-tegnebøger i EU og sikre deres sikkerhed, interoperabilitet og brugervenlighed.

Medlemsstaterne tilstræber i samarbejde med Kommissionen senest i september 2023 at nå til enighed om den komplette værktøjskasse, der er nødvendig for at gennemføre den europæiske ramme for digital identitet.

EU's digitale ID-tegnebog

EU'sdigitale ID-tegnebog vil være en sikker og bekvem måde for europæiske borgere og virksomheder at dele identitetsdata, der er nødvendige for at få adgang til digitale tjenester, såsom check-in i lufthavnen, leje en bil, åbning af en bankkonto eller når du logger ind på deres konti på store onlineplatforme.

Med et klik på en knap på deres telefon vil de være i stand til sikkert at dele oplysninger, der er lagret i digitale versioner af deres kørekort, professionelle eller uddannelsesmæssige legitimationsoplysninger og medicinske recepter.

Hverken skitsen eller kravene og specifikationerne i den første version af værktøjskassen er bindende, før lovgivningsforslaget om EU's digitale ID-tegnebog er blevet vedtaget af medlovgiverne. Kun den endeligt vedtagne forordning om den europæiske ramme for digital identitet og de gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til dette retsgrundlag, vil være obligatoriske.

Pilotprototype for EU's digitale ID-tegnebog

Værktøjskassen er også grundlaget for at udvikle en prototype af EU's digitale ID-tegnebog, der kan testes i en række pilotprojekter i stor skala under det digitale programfor at håndtere højt prioriterede anvendelser af tegnebogen, herunder mobil kørekort, e-sundhed, betalinger og uddannelse/faglige kvalifikationer.

Seneste nyt

NEWS ARTICLE |
Canada — Den Europæiske Unions digitale partnerskab

Det digitale partnerskab mellem EU og Canada afspejler en fælles vision for en positiv og menneskecentreret digital økonomi og et digitalt samfund i en situation med fremskyndelse af den digitale omstilling og geopolitisk usikkerhed.

Se også

Det store billede

Elektronisk identifikation

Elektronisk identifikation (eID) er et af værktøjerne til at sikre sikker adgang til onlinetjenester og gennemføre elektroniske transaktioner på en sikrere måde.

Se også