Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ES digitālās identitātes maka rīkkopas process

Dalībvalstu eksperti sadarbojas, lai izveidotu ES digitālās identitātes rīkkopu, kas vēl vairāk aizsargās jūsu digitālo identitāti un nodrošinās uzticēšanos tiešsaistes darījumiem.

@gettyimages

Komisija 2021. gada 3. jūnijāpieņēma ieteikumu, kurā aicināja dalībvalstis strādāt pie tā, lai izstrādātu rīkkopu, tostarp tehnisko arhitektūru un atsauces satvaru (ARF), kopīgu standartu un tehnisko specifikāciju kopumu, kā arī kopīgu pamatnostādņu un paraugprakses kopumu.

Ieteikumā ir precizēts, ka šie rezultāti kalpos par pamatu E uropeandigitālās identitātes pamatregulas īstenošanai, kad tā būs pieņemta, bez rīkkopas izstrādes procesa, kas iejaucas vai neskar likumdošanas procesu.

Rīkkopa papildinās tiesību akta priekšlikumu par uzticamu un drošu digitālo identitāti, un tas ir izšķirošs pirmais solis, kas ļaus izveidot stabilu digitālās identifikācijas un autentifikācijas satvaru, kura pamatā ir kopīgi standarti visā ES.

Tās mērķis ir nodrošināt augstu uzticēšanās līmeni digitālajiem darījumiem Eiropā. Dalībvalstis turpinās cieši sadarboties ar Komisiju, lai pastāvīgi atjauninātu rīkkopu.

Eiropas digitālās identitātes arhitektūras un atsauces satvara izklāsts

EIDAS ekspertu grupa 2022. gada 22. februārī pieņēma arhitektūras un atsauces satvara izklāstu nākamajam ES digitālās identitātes makam (EUDI) un nolēma to publicēt ieinteresēto personu atsauksmju sniegšanai. Dokumentā izklāstīta eIDAS ekspertu grupas izpratne par ES digitālās identitātes maka koncepciju tajā laikā, tostarp:

  • ES digitālās identitātes maka mērķi;
  • ekosistēmas dalībnieku lomas;
  • funkcionālās un nefunkcionālās prasības makam;
  • iespējamie pamatelementi.

ES rīkkopa

Kopīgā ES rīkkopa ES digitālās identitātes maka īstenošanai pirmo versiju Komisija publicēja 2023. gada 10. februārī.

Šis dokuments, ko dalībvalstis atkal izstrādājušas ciešā sadarbībā ar Komisiju, var kalpot par visu turpmāko ES digitālās identitātes maku tehnisko pamatu, nodrošinot to drošumu, sadarbspēju un lietotājdraudzīgumu.

Dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju cenšas līdz 2023. gada septembrim panākt vienošanos par pilnīgu rīkkopu, kas vajadzīga, lai īstenotu Eiropas digitālās identitātes satvaru.

ES digitālās identitātes maks

ES digitālās identitātes maks Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošinās drošu un ērtu veidu, kā kopīgot identitātes datus, kas vajadzīgi, lai piekļūtu digitālajiem pakalpojumiem, piemēram, reģistrēšanās lidostā, automašīnas noma, bankas konta atvēršana vai pierakstīšanās savos kontos lielās tiešsaistes platformās.

Nospiežot pogu savā tālrunī, viņi varēs droši kopīgot informāciju, kas glabājas vadītāja apliecības digitālajās versijās, profesionālos vai izglītības dokumentos un receptēs.

Ne rīkkopas pirmajā versijā izklāstītās pamatnostādnes, ne prasības un specifikācijas nav saistošas, kamēr likumdevēji nav pieņēmuši tiesību akta priekšlikumu par ES digitālās identitātes maku. Obligāti būs tikai galīgi pieņemtā Eiropas digitālās identitātes pamatregula un īstenošanas un deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar minēto juridisko pamatu.

ES digitālās identitātes maka izmēģinājuma prototips

Rīkkopa ir arī pamats, lai izstrādātu ES digitālās identitātes maka prototipu, ko var testēt vairākos liela mēroga izmēģinājuma projektos saskaņā ardigitālo programmu, lai risinātu augstas prioritātes maka izmantošanas gadījumus, tostarp mobilo vadītāja apliecību, e-veselību, maksājumus un izglītību/profesionālo kvalifikāciju.

Jaunākās ziņas

NEWS ARTICLE |
Kanāda — Eiropas Savienības digitālā partnerība

ES un Kanādas digitālā partnerība atspoguļo kopīgu redzējumu par pozitīvu un antropocentrisku digitālo ekonomiku un sabiedrību saistībā ar digitālās pārveides paātrināšanos un ģeopolitisko nenoteiktību.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Elektroniskā identifikācija

Elektroniskā identifikācija (eID) ir viens no instrumentiem, lai nodrošinātu drošu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem un veiktu elektroniskos darījumus drošākā veidā.

Skatīt arī

Eiropas digitālās identitātes (ESDI) regula

Eiropas digitālās identitātes (EUDI) regula radikāli pārveidos digitālo identitāti Eiropas Savienībā, ļaujot izveidot universālu, uzticamu un drošu Eiropas digitālās identitātes maku.