Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Az uniós digitális személyiadat-tárca eszköztárának folyamata

A tagállami szakértők együttműködnek annak érdekében, hogy létrehozzák az uniós digitális személyazonosító eszköztárat, amely tovább biztosítja az Ön digitális személyazonosságát, és bizalmat teremt az online tranzakciók iránt.

@gettyimages

A Bizottság 2021. június 3- ánajánlást fogadott el,amelyben felszólította a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki egy eszköztárat, amely magában foglalja a műszaki architektúrát és referenciakeretet, a közös szabványokat és műszaki előírásokat, valamint egy sor közös iránymutatást és bevált gyakorlatot.

Az ajánlás pontosítja, hogy ezek az eredmények adigitális személyazonosságról szóló európai keretrendeletvégrehajtásának alapjául szolgálnak majdannak elfogadását követően, anélkül, hogy az eszköztár kidolgozásának folyamata megzavarná vagy előre megítélné a jogalkotási folyamatot.

Az eszköztár kiegészíti amegbízható és biztonságos digitális személyazonosságra vonatkozó jogalkotási javaslatot, és kulcsfontosságú első lépés, amely lehetővé teszi a digitális azonosítás és hitelesítés szilárd keretének létrehozását, amely az egész EU-ban közös szabványokon alapul.

Célja, hogy biztosítsa az európai digitális tranzakciókba vetett magas szintű bizalmat. A tagállamok továbbra is szorosan együtt fognak működni a Bizottsággal az eszköztár folyamatos frissítése érdekében.

Az európai digitális személyazonosság-architektúra és referenciakeret vázlata

Az eIDAS szakértői csoport 2022. február 22-én elfogadta az uniós digitális személyiadat-tárca (EUDI) architektúrájának és referenciakeretének vázlatát, és úgy határozott, hogy az érdekelt felek visszajelzése céljából közzéteszi azt. A dokumentum felvázolta az eIDAS szakértői csoportnak az uniós digitális személyiadat-tárca koncepciójának akkori értelmezését, többek között a következőket:

  • az uniós digitális személyiadat-tárca célkitűzései;
  • az ökoszisztéma szereplőinek szerepe;
  • a tárcára vonatkozó funkcionális és nem funkcionális követelmények;
  • potenciális építőelemek.

Uniós eszköztár

Az uniós digitális személyiadat-tárca végrehajtására szolgáló közös uniós eszköztár első változatát a Bizottság 2023. február 10-én tette közzé.

Ez a dokumentum, amelyet a tagállamok ismét a Bizottsággal szoros együttműködésben dolgoztak ki, az összes jövőbeli uniós digitális személyiadat-tárca technikai gerincét képezheti, biztosítva azok biztonságát, interoperabilitását és felhasználóbarát jellegét.

A tagállamok a Bizottsággal együttműködve arra törekednek, hogy 2023 szeptemberéig megállapodásra jussanak az európai digitális személyazonossági keret végrehajtásához szükséges teljes eszköztárról.

Uniós digitális személyiadat-tárca

Az uniós digitális személyiadat-tárca biztonságos és kényelmes módot kínál az európai polgárok és vállalkozások számára a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges személyazonosító adatok megosztására, például a repülőtéren történő bejelentkezéshez, autókölcsönzéshez, bankszámla nyitásához vagy a nagy online platformokon a számlájukra való bejelentkezéskor.

Egy gombnyomással a telefonjukon biztonságosan megoszthatják a vezetői engedélyük digitális verzióiban tárolt információkat, a szakmai vagy oktatási hitelesítő adatokat, valamint az orvosi rendelvényeket.

Mindaddig, amíg a társjogalkotók el nem fogadják az uniós digitális személyiadat-tárcáról szóló jogalkotási javaslatot, sem az eszköztár első változatában meghatározott vázlat, sem követelmények és előírások nem kötelezőek. Csak a véglegesen elfogadott európai digitális személyazonossági keretrendelet, valamint az e jogalap alapján elfogadott végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok lesznek kötelezőek.

Az EU digitális személyiadat-tárca kísérleti prototípusa

Az eszköztár alapul szolgál továbbá az uniós digitális személyiadat-tárca prototípusának kialakításához, amely a digitálisprogram keretében számos nagyszabású kísérleti projekt keretében tesztelhető,hogy kezelje apénztárca nagy prioritású felhasználási eseteit, beleértve a mobil vezetői engedélyt, az e-egészségügyet, a kifizetéseket és az oktatási/szakmai képesítéseket.

Legfrissebb hírek

NEWS ARTICLE |
Kanada – Az Európai Unió digitális partnersége

Az EU-Kanada digitális partnerség a gyorsuló digitális átalakulás és geopolitikai bizonytalanság összefüggésében a pozitív és emberközpontú digitális gazdaságra és társadalomra vonatkozó közös jövőképet tükrözi.

NEWS ARTICLE |
Mondja el véleményét a közös kritériumokon alapuló európai kiberbiztonsági tanúsítási rendszerről (EUCC)

A tanúsítás segíti az ügyfeleket abban, hogy megalapozott döntéseket hozzanak vásárlásaikról. A kiberbiztonság területén a tanúsítás hozzájárul az IKT-termékek, -eljárások és -szolgáltatások szükségtelen kockázatainak feltárásához és felszámolásához. Az uniós kiberbiztonsági tanúsítás iránt érdeklődő valamennyi érdekelt fél felkérést kap, hogy fejtse ki véleményét.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Elektronikus azonosítás

Az elektronikus azonosítás (eID) az online szolgáltatásokhoz való biztonságos hozzáférés biztosításának és az elektronikus tranzakciók biztonságosabb lebonyolításának egyik eszköze.

Lásd még