Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Proces súboru nástrojov digitálnej identity EÚ

Experti z členských štátov spolupracujú na vytvorení súboru nástrojov EÚ pre digitálnu identitu, ktorý ďalej zabezpečí vašu digitálnu identitu a vytvorí dôveru v online transakcie.

@gettyimages

Komisia 3. júna 2021prijala odporúčanie, v ktorom vyzýva členské štáty, aby pracovali na vývoji súboru nástrojov vrátane technickej štruktúry a referenčného rámca (ARF), súboru spoločných noriem a technických špecifikácií a súboru spoločných usmernení a najlepších postupov.

V odporúčaní sa uvádza, že tieto výsledky budú slúžiť ako základ pre vykonávanienariadenia o rámci digitálnej identityE uropean po jeho prijatí bez toho, aby proces vypracovania súboru nástrojov zasahoval do legislatívneho procesu alebo ho prejudikoval.

Súbor nástrojov doplní legislatívny návrh o dôveryhodnej a bezpečnej digitálnej identite a je kľúčovým prvým krokom, ktorý umožní vytvorenie spoľahlivého rámca pre digitálnu identifikáciu a autentifikáciu na základe spoločných noriem v celej EÚ.

Jeho cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň dôvery v digitálne transakcie v Európe. Členské štáty budú naďalej úzko spolupracovať s Komisiou s cieľom neustále aktualizovať súbor nástrojov.

Prehľad európskej architektúry digitálnej identity a referenčného rámca

Expertná skupina eIDAS 22.februára 2022 prijala návrh štruktúry a referenčného rámca pre budúcu peňaženku digitálnej identity EÚ (EUDI) a rozhodla sa ju uverejniť na účely spätnej väzby zainteresovaných strán. V dokumente sa uvádza, že expertná skupina eIDAS v tom čase chápala koncepciu peňaženky digitálnej identity EÚ vrátane:

  • ciele peňaženky digitálnej identity EÚ;
  • úlohy aktérov ekosystému;
  • funkčné a nefunkčné požiadavky na peňaženku;
  • potenciálne stavebné bloky.

Súbor nástrojov EÚ

Prvú verziu spoločného súboru nástrojov EÚ na vykonávanie peňaženky digitálnej identity EÚ uverejnila Komisia 10. februára 2023.

Tento dokument, ktorý členské štáty opäť vypracovali v úzkej spolupráci s Komisiou, môže slúžiť ako technická opora všetkých budúcich peňaženiek digitálnej identity EÚ, čím sa zabezpečí ich bezpečnosť, interoperabilita a používateľská ústretovosť.

Členské štáty sa v spolupráci s Komisiou usilujú dosiahnuť dohodu o úplnom súbore nástrojov potrebných na vykonávanie európskeho rámca digitálnej identity do septembra 2023.

Peňaženka digitálnej identity EÚ

Peňaženka digitálnej identity poskytne európskym občanom a podnikom bezpečný a pohodlný spôsob, ako zdieľať údaje o totožnosti potrebné na prístup k digitálnym službám, ako je registrácia na letisku, prenájom auta, otvorenie bankového účtu alebo pri prihlasovaní do svojich účtov na veľkých online platformách.

Kliknutím na tlačidlo na telefóne budú môcť bezpečne zdieľať informácie uložené v digitálnych verziách svojho vodičského preukazu, odborných alebo vzdelávacích poverení a lekárskych predpisov.

Ani náčrt, ani požiadavky a špecifikácie stanovené v prvej verzii súboru nástrojov nie sú záväzné, kým spoluzákonodarcovia neprijmú legislatívny návrh o peňaženke digitálnej identity EÚ. Povinné budú len konečne prijaté nariadenie o európskom rámci digitálnej identity a vykonávacie a delegované akty prijaté na základe tohto právneho základu.

Pilotný prototyp peňaženky digitálnej identity EÚ

Súbor nástrojov je tiež základom pre vytvorenie prototypu peňaženky digitálnej identity EÚ, ktorá sa môže testovať vo viacerých rozsiahlych pilotných projektoch v rámci digitálneho programuscieľom riešiť prípady použitia peňaženky s vysokou prioritou vrátane mobilnej vodičskej licencie, elektronického zdravotníctva, platieb a vzdelávania/profesionálnej kvalifikácie.

Najnovšie správy

NEWS ARTICLE |
Digitálne partnerstvo medzi Kanadou a Európskou úniou

Digitálne partnerstvo medzi EÚ a Kanadou odráža spoločnú víziu pozitívneho digitálneho hospodárstva a spoločnosti zameranej na človeka v kontexte urýchlenia digitálnej transformácie a geopolitickej neistoty.

NEWS ARTICLE |
Vyjadrite svoj názor na európsky systém certifikácie kybernetickej bezpečnosti založený na spoločných kritériách (EUCC)

Certifikácia pomáha zákazníkom prijímať informované rozhodnutia o svojich nákupoch. V oblasti kybernetickej bezpečnosti pomáha certifikácia odhaľovať a odstraňovať zbytočné riziká produktov, procesov a služieb IKT. Všetky zainteresované strany, ktoré majú záujem o certifikáciu kybernetickej bezpečnosti EÚ, sa teraz vyzývajú, aby vyjadrili svoje názory.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Elektronická identifikácia

Elektronická identifikácia (eID) je jedným z nástrojov na zaistenie bezpečného prístupu k online službám a na bezpečnejšie vykonávanie elektronických transakcií.

Pozri aj

Nariadenie o európskej digitálnej identite (EUDI)

Nariadenie o európskej digitálnej identite (EUDI) prinesie revolúciu v digitálnej identite v EÚ tým, že umožní vytvorenie univerzálnej, dôveryhodnej a bezpečnej európskej peňaženky digitálnej identity.