Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Postupak alata EU-a za digitalni identitet

Stručnjaci iz država članica surađuju na uspostavi paketa alata EU-a za digitalni identitet kojim će se dodatno zaštititi vaš digitalni identitet i uspostaviti povjerenje u internetske transakcije.

@gettyimages

Komisija je 3. lipnja 2021. donijela Preporuku kojom poziva države članice da rade na razvoju paketa instrumenata, uključujući tehničku arhitekturu i referentni okvir (ARF), skup zajedničkih standarda i tehničkih specifikacija te skup zajedničkih smjernica i najbolje prakse.

U Preporuci se navodi da će ti ishodi poslužiti kao osnova za provedbuUredbe o e-uropskom okviru za digitalni identitet nakon što bude donesena, a da postupak razvoja paketa instrumenata ne ometa ili prejudicira zakonodavni postupak.

Paket instrumenata dopunit će zakonodavni prijedlog o pouzdanom i sigurnom digitalnom identitetu i ključan je prvi korak kojim će se omogućiti stvaranje čvrstog okvira za digitalnu identifikaciju i autentifikaciju na temelju zajedničkih standarda diljem EU-a.

Cilj muje osigurati visoku razinu povjerenja u digitalne transakcije u Europi. Države članice nastavit će blisko surađivati s Komisijom na kontinuiranom ažuriranju paketa instrumenata.

Nacrt europskog okvira za arhitekturu digitalnog identiteta i referentni okvir

Stručna skupina za eIDAS 22.veljače 2022. donijela je nacrt arhitektonskog i referentnog okvira za buduću lisnicu EU-a za digitalni identitet (EUDI) i odlučila ga objaviti radi dobivanja povratnih informacija dionika. U dokumentu se iznosi mišljenje stručne skupine za eIDAS o konceptu lisnice EU-a za digitalni identitet u to vrijeme, uključujući:

  • ciljeve lisnice EU-a za digitalni identitet;
  • uloga aktera u ekosustavu;
  • funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi za novčanik;
  • potencijalni građevni blokovi.

Paket instrumenata EU-a

Prvu verziju zajedničkog paketa instrumenata EU-a za provedbu lisnice EU-a za digitalni identitet Komisija je objavila 10. veljače 2023.

Taj dokument, koji su države članice ponovno izradile u bliskoj suradnji s Komisijom, može poslužiti kao tehnička okosnica svih budućih lisnica EU-a za digitalni identitet, čime se osigurava njihova sigurnost, interoperabilnost i prilagođenost korisnicima.

Države članice u suradnji s Komisijom nastoje postići dogovor o cjelovitom paketu instrumenata potrebnih za provedbu europskog okvira za digitalni identitet do rujna 2023.

Lisnica EU-a za digitalni identitet

Lisnica EU-a za digitalni identitet pružit ćesiguran i prikladan način za europske građane i poduzeća da dijele podatke o identitetu potrebne za pristup digitalnim uslugama kao što su prijava u zračnoj luci, iznajmljivanje automobila, otvaranje bankovnog računa ili prijava na svoje račune na velikim internetskim platformama.

Klikom na gumb na telefonu moći će sigurno dijeliti informacije pohranjene u digitalnim verzijama svoje vozačke dozvole, stručnim ili obrazovnim vjerodajnicama i liječničkim receptima.

Ni nacrt ni zahtjevi i specifikacije utvrđeni u prvoj verziji paketa instrumenata nisu obvezujući dok suzakonodavci ne donesu zakonodavni prijedlog o lisnici EU-a za digitalni identitet. Samo će konačno donesena Uredba o europskom okviru za digitalni identitet te provedbeni i delegirani akti doneseni na temelju te pravne osnove biti obvezni.

Pilot prototip lisnice EU-a za digitalni identitet

Paket instrumenata također je temelj za izradu prototipa lisnice EU-a za digitalni identitet koji se može testirati u nizu velikih pilot-projekata, u okviru digitalnog programa, kako bi se riješili prioritetni slučajevi uporabe za novčanik, uključujući mobilnu vozačku dozvolu, e-zdravstvo, plaćanja i obrazovanje/profesionalne kvalifikacije.

Najnovije vijesti

NEWS ARTICLE |
Digitalno partnerstvo Kanade i Europske unije

Digitalno partnerstvo EU-a i Kanade odražava zajedničku viziju pozitivnog i antropocentričnog digitalnog gospodarstva i društva u kontekstu ubrzane digitalne transformacije i geopolitičke nesigurnosti.

Povezani sadržaj

Šira slika

Elektronička identifikacija

Elektronička identifikacija (eID) jedan je od alata za osiguravanje sigurnog pristupa internetskim uslugama i obavljanje elektroničkih transakcija na sigurniji način.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Uredba o europskom digitalnom identitetu (EUDI)

Uredbom o europskom digitalnom identitetu (EUDI) revolucionirat će se digitalni identitet u EU-u jer će se omogućiti stvaranje univerzalne, pouzdane i sigurne europske lisnice za digitalni identitet.