Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Stručna skupina za Direktivu o pristupačnosti interneta (WADEX)

Stručna skupina za Direktivu o pristupačnosti interneta osnovana je kako bi pružila potporu provedbi Direktive i razmijenila najbolje prakse.

    Ilustracija komunikacije u mreži

© Pogonici / iStock / Getty Images

Stručna skupina za Direktivu o pristupačnosti interneta (WADEX) savjetuje Komisiju o tehničkim pitanjima u vezi s provedbom Direktive o pristupačnosti interneta, uključujući koordinaciju i suradnju s državama članicama i dionicima. Stručna skupina prema potrebi ima i mandat za savjetovanje Komisije u vezi s pripremom delegiranih i provedbenih akata.

Dnevni redovi, zapisnici i prezentacije sastanaka u Wadexu

Detaljnije informacije o članovima WADEX-a javno su dostupne u registru stručnih skupina Komisije i drugih sličnih subjekata

Povezani sadržaj

Šira slika

Dostupnost web-mjesta

Što je pristup internetu? Dostupnost interneta omogućuje svima, uključujući osobe s invaliditetom, da percipiraju, razumiju, navigiraju i komuniciraju s internetom.

Pogledajte i sljedeći sadržaj