Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Stručna skupina za Direktivu o pristupačnosti interneta (WADEX)

Stručna skupina za Direktivu o pristupačnosti interneta osnovana je radi pružanja potpore u provedbi Direktive i razmjene najboljih praksi.

    Ilustracija koja prikazuje komunikaciju u mreži

© Pogonici / iStock / Getty Images

Stručna skupina za Direktivu o pristupačnosti interneta (WADEX) savjetuje Komisiju o tehničkim pitanjima u vezi s provedbom Direktive o pristupačnosti interneta, uključujući koordinaciju i suradnju s državama članicama i dionicima. Stručna skupina prema potrebi ima i mandat za savjetovanje Komisije u vezi s pripremom delegiranih i provedbenih akata.

Dnevni redovi sastanaka WADEX-a, zapisnici i prezentacije

 

Povezani sadržaj

Šira slika

Dostupnost web-mjesta

Što je pristup internetu? Dostupnost interneta omogućuje svima, uključujući osobe s invaliditetom, da percipiraju, razumiju, navigiraju i komuniciraju s internetom.

Pogledajte i sljedeći sadržaj