Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Grupa ekspertów ds. dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych (WADEX)

Grupa ekspertów ds. dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych została utworzona w celu zapewnienia wsparcia we wdrażaniu dyrektywy i wymiany najlepszych praktyk.

    Ilustracja przedstawiająca komunikację w sieci

© Pogonici / iStock / Getty Images

Grupa ekspertów ds. dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych (WADEX) doradza Komisji w kwestiach technicznych dotyczących wdrażania dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych, w tym koordynacji i współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami. W razie potrzeby grupa ekspertów jest również upoważniona do doradzania Komisji w zakresie przygotowywania aktów delegowanych i wykonawczych.

Porządki obrad, protokoły i prezentacje posiedzeń WADEX

Bardziej szczegółowe informacje na temat członków WADEX są publicznie dostępne w rejestrze grup ekspertów Komisji i innych podobnych podmiotów. 

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Dostęp do Internetu

Czym jest dostępność stron internetowych? Dostępność sieci umożliwia wszystkim, w tym osobom niepełnosprawnym, postrzeganie, rozumienie, nawigowanie i interakcję z Internetem.

Zobacz też