Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Deskundigengroep van de richtlijn inzake webtoegankelijkheid (WADEX)

De deskundigengroep van de richtlijn inzake webtoegankelijkheid is opgericht om ondersteuning te bieden bij de tenuitvoerlegging van de richtlijn en om beste praktijken uit te wisselen.

    Illustratie voor communicatie in een netwerk

© Pogonici / iStock / Getty Images

De deskundigengroep webtoegankelijkheidsrichtlijn (WADEX) adviseert de Commissie over technische aangelegenheden met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake webtoegankelijkheid, met inbegrip van coördinatie en samenwerking met de lidstaten en belanghebbenden. Indien nodig heeft de deskundigengroep ook het mandaat om de Commissie te adviseren met betrekking tot de voorbereiding van gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen.

Agenda’s, notulen en presentaties van WADEX-vergaderingen

 

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Webtoegankelijkheid

Wat is webtoegankelijkheid? Webtoegankelijkheid stelt iedereen, ook mensen met een handicap, in staat om het internet waar te nemen, te begrijpen, te navigeren en te communiceren.

Zie ook

Webtoegankelijkheid in de lidstaten

De lidstaten moeten de toegankelijkheid van het web bevorderen door middel van opleidingsprogramma’s, bewustmaking en maatregelen om de toegankelijkheid te vergemakkelijken.