Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Expertná skupina pre smernicu o prístupnosti webových stránok (WADEX)

Expertná skupina pre smernicu o prístupnosti webových stránok bola zriadená s cieľom poskytovať podporu pri vykonávaní smernice a vymieňať si najlepšie postupy.

    Ilustrácia predstavujúca komunikáciu v sieti

© Pogonici / iStock / Getty Images

Expertná skupina pre smernicu o prístupnosti webových stránok (WADEX) poskytuje Komisii poradenstvo v technických otázkach týkajúcich sa vykonávania smernice o prístupnosti webových stránok vrátane koordinácie a spolupráce s členskými štátmi a zainteresovanými stranami. Skupina expertov má v prípade potreby aj mandát poskytovať Komisii poradenstvo v súvislosti s prípravou delegovaných a vykonávacích aktov.

Programy zasadnutí vo Wadexe, zápisnice a prezentácie

Podrobnejšie informácie o členoch systému WADEX sú verejne dostupné v registri expertných skupín Komisie a iných podobných subjektov

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Dostupnosť webu

Čo je to dostupnosť webu? Prístupnosť webových stránok umožňuje každému, vrátane ľudí so zdravotným postihnutím, vnímať, chápať, navigovať a komunikovať s internetom.

Pozri aj