Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Expertná skupina pre smernicu o prístupnosti webu (WADEX)

Expertná skupina pre smernicu o prístupnosti webových stránok bola zriadená s cieľom poskytovať podporu pri vykonávaní smernice a vymieňať si najlepšie postupy.

    Ilustrácia predstavujúca komunikáciu v sieti

© Pogonici / iStock / Getty Images

Expertná skupina pre smernicu o prístupnosti webových stránok (WADEX) poskytuje Komisii poradenstvo v technických otázkach týkajúcich sa vykonávania smernice o prístupnosti webových stránok vrátane koordinácie a spolupráce s členskými štátmi a zainteresovanými stranami. V prípade potreby má skupina odborníkov aj mandát na poskytovanie poradenstva Komisii v súvislosti s prípravou delegovaných a vykonávacích aktov.

Programy zasadnutí agentúry WADEX, zápisnice a prezentácie

 

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Dostupnosť webu

Čo je to dostupnosť webu? Prístupnosť webových stránok umožňuje každému, vrátane ľudí so zdravotným postihnutím, vnímať, chápať, navigovať a komunikovať s internetom.

Pozri aj