Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Expertná skupina pre smernicu o prístupnosti webových sídel (WADEX)

Expertná skupina pre smernicu o prístupnosti webových sídel bola zriadená s cieľom poskytovať podporu pri vykonávaní smernice a vymieňať si najlepšie postupy.

Expertná skupina pre smernicu o prístupnosti webových sídel (WADEX) poskytuje Komisii poradenstvo v technických otázkach týkajúcich sa vykonávania smernice o prístupnosti webových sídel vrátane koordinácie a spolupráce s členskými štátmi a zainteresovanými stranami. V prípade potreby má expertná skupina aj mandát poskytovať Komisii poradenstvo v súvislosti s prípravou delegovaných a vykonávacích aktov.

Programy zasadnutí WADEX, zápisnice a prezentácie

Podrobnejšie informácie o členoch WADEX sú verejne dostupné v Registri expertných skupín Komisie a podobných subjektov

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Dostupnosť webu

Čo je to dostupnosť webu? Prístupnosť webových stránok umožňuje každému, vrátane ľudí so zdravotným postihnutím, vnímať, chápať, navigovať a komunikovať s internetom.

Pozri aj