Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Expertgruppen för webbtillgänglighetsdirektivet (WADEX)

Expertgruppen för webbtillgänglighetsdirektivet inrättades för att stödja genomförandet av direktivet och utbyta bästa praxis.

    Illustration som representerar kommunikation i ett nätverk

© Pogonici / iStock / Getty Images

Expertgruppen för webbtillgänglighetsdirektivet (WADEX) ger råd till kommissionen i tekniska frågor som rör genomförandet av direktivet om webbtillgänglighet, inbegripet samordning och samarbete med medlemsstaterna och berörda parter. Vid behov har expertgruppen också mandat att ge råd till kommissionen i samband med utarbetandet av delegerade akter och genomförandeakter.

WADEX-utskottets dagordningar, protokoll och presentationer

 

Povezane vsebine

Širša slika

Webbtillgänglighet

Vad är webbtillgänglighet? Webbtillgänglighet gör det möjligt för alla, även personer med funktionsnedsättning, att uppfatta, förstå, navigera och interagera med Internet.

Glej tudi

Webbtillgänglighet i medlemsstaterna

Medlemsstaterna måste främja webbtillgänglighet genom utbildningsprogram, medvetandehöjande åtgärder och åtgärder för att underlätta tillgängligheten.