Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Expertgruppen för webbtillgänglighetsdirektivet (WADEX)

Expertgruppen för direktivet om webbtillgänglighet inrättades för att stödja genomförandet av direktivet och utbyta bästa praxis.

    Illustration som representerar kommunikation i ett nätverk

© Pogonici / iStock / Getty Images

Expertgruppen för direktivet om webbtillgänglighet (WADEX) ger kommissionen råd i tekniska frågor när det gäller genomförandet av direktivet om webbtillgänglighet, inbegripet samordning och samarbete med medlemsstaterna och berörda parter. Vid behov har expertgruppen också mandat att ge kommissionen råd i samband med utarbetandet av delegerade akter och genomförandeakter.

Dagordningar för Wadex-sammanträden, protokoll och presentationer

Mer detaljerad information om WADEX-medlemmarna finns allmänt tillgänglig i registret över kommissionens expertgrupper och liknande enheter

Läs mer

Översikt

Webbtillgänglighet

Vad är webbtillgänglighet? Webbtillgänglighet gör det möjligt för alla, även personer med funktionsnedsättning, att uppfatta, förstå, navigera och interagera med Internet.

Se också

Webbtillgänglighet i medlemsstaterna

Medlemsstaterna måste främja webbtillgänglighet genom utbildningsprogram, medvetandehöjande åtgärder och åtgärder för att underlätta tillgängligheten.