Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Tworzenie lepszego internetu dla dzieci

Strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci zapewnia działania mające na celu wzmocnienie pozycji młodych ludzi podczas odkrywania świata cyfrowego.

    Infografika na temat najczęstszych zagrożeń online: fałszywe wiadomości, zastraszanie, prywatność, seksting, ekspozycja na treści, pielęgnacja

Około jeden na trzech użytkowników internetu jest dzieckiem, a te dzieci uzyskują dostęp do Internetu w coraz młodszym wieku na różnych urządzeniach. Spędzają coraz więcej czasu w Internecie, przeglądają media społecznościowe, grają w gry online i korzystają z aplikacji mobilnych. Często zdarza się to bez nadzoru dorosłych.

Podczas gdy Internet oferuje wiele możliwości uczenia się, komunikacji, kreatywności i rozrywki, stwarza on również pewne zagrożenia dla wrażliwych użytkowników, takich jak dzieci.

Dzieci mogą być narażone na szkodliwe treści i zachowania w internecie, takie jak cyberprzemoc, molestowanie seksualne, pornografia, przemoc lub samookaleczenie. Skuteczne reakcje są potrzebne, aby zapobiec negatywnym konsekwencjom dla ich rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego.

Komisja chce zapewnić młodym ludziom bezpieczne i stymulujące środowisko internetowe, angażując się w nowe technologie i spędzając czas online. Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, zwiększona łączność oraz rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, spowodują istotną zmianę sposobu, w jaki dzieci angażują się w społeczeństwo i wchodzą w interakcje z nim.

Europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci zawiera zestaw środków uzupełniających, począwszy od finansowania, koordynacji i samoregulacji, po pomoc w tworzeniu bezpieczniejszego środowiska internetowego. 

Komisja współfinansuje centra bezpieczniejszego internetu w państwach członkowskich (skoordynowane przez Insafe), przy czym portal „Lepszy Internet dla dzieci” jest jednym punktem kontaktowym dla zasobów i wymienia się najlepszymi praktykami w całej Europie. Ich głównym zadaniem jest podnoszenie świadomości i promowanie umiejętności cyfrowych wśród nieletnich, rodziców i nauczycieli. Zwalczają one również internetowe materiały przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych za pośrednictwem sieci infolinii (INHOPE).

Komisja ułatwia Sojuszowi na rzecz lepszej ochrony nieletnich w internecie – inicjatywę samoregulacyjną obejmującą wiodące przedsiębiorstwa ICT i medialne, społeczeństwo obywatelskie i stowarzyszenia branżowe zajmujące się zwalczaniem szkodliwych treści i zachowań w internecie.

Podnoszenie świadomości jest zasadniczym elementem bezpieczeństwa w internecie: każdego roku obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu – światowe wydarzenie obchodzone w około 170 krajach, docierające do milionów ludzi na całym świecie poprzez wydarzenia i różne działania.

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Prawa i zasady cyfrowe: transformacja cyfrowa dla obywateli UE

Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte wczoraj porozumienie z Parlamentem i Radą w sprawie europejskiej deklaracji praw i zasad cyfrowych. W deklaracji, zaproponowanej w styczniu, ustanowiono jasny punkt odniesienia dla rodzaju transformacji cyfrowej ukierunkowanej na człowieka, którą UE promuje i broni, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Prywatność i bezpieczeństwo online

Wspólne przepisy UE gwarantują wysoki standard prywatności w internecie. UE jest zaangażowana w zapewnienie obywatelom, a w szczególności dzieciom, bezpieczeństwa w internecie.

Szczegółowe wyjaśnienia

Forum Bezpieczniejsze Internet

Forum Bezpiecznego Internetu to kluczowa międzynarodowa konferencja poświęcona bezpieczeństwu dzieci w internecie w Europie.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu promuje bezpieczniejsze i bardziej odpowiedzialne korzystanie z technologii online przez dzieci i młodzież na całym świecie.

Bezpieczniejsze centra internetowe

Centra Bezpieczniejszego Internetu informują, doradzają i pomagają dzieciom, rodzicom, nauczycielom i opiekunom w zakresie kwestii cyfrowych i walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych w internecie.

Zobacz też

Prywatność cyfrowa

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych pomagają zapewnić obywatelom UE prywatność cyfrową.