Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Labāka interneta izveide bērniem

Stratēģija labākam internetam bērniem paredz pasākumus, lai dotu iespējas jauniešiem, izpētot digitālo pasauli.

    Infografika par visbiežāk sastopamajiem riskiem tiešsaistē: viltus ziņas, iebiedēšana, privātums, sexting, exposure to content, grooming

Aptuveni katrs trešais interneta lietotājs ir bērns, un šie bērni piekļūst internetam arvien jaunākā vecumā dažādās ierīcēs. Viņi arvien vairāk pavada savu laiku internetā, pārlūkojot sociālos medijus, spēlējot tiešsaistes spēles un izmantojot mobilās lietotnes. Tas bieži notiek bez pieaugušo uzraudzības.

Lai gan internets piedāvā daudzas iespējas mācībām, komunikācijai, radošumam un izklaidei, tas paver arī zināmus riskus neaizsargātiem lietotājiem, piemēram, bērniem.

Bērni var būt pakļauti kaitīgam saturam un uzvedībai tiešsaistē, piemēram, iebiedēšanai tiešsaistē, seksuālai uzmākšanās, pornogrāfijai, vardarbībai vai paškaitējumam. Ir nepieciešama efektīva reakcija, lai novērstu negatīvas sekas viņu kognitīvajai, sociālajai un emocionālajai attīstībai.

Komisija vēlas nodrošināt jauniešiem drošu un stimulējošu vidi tiešsaistē, vienlaikus iesaistoties jauno tehnoloģiju izmantošanā un pavadot laiku tiešsaistē. Patiešām, tādas jaunas tehnoloģijas kā mākslīgais intelekts, lielāka savienojamība un paplašinātā un virtuālā realitāte radīs būtiskas pārmaiņas bērnu iesaistē un mijiedarbībā sabiedrībā.

Eiropas stratēģija labākam internetam bērniem paredz papildinošu pasākumu kopumu, sākot no finansējuma, koordinācijas un pašregulācijas, lai palīdzētu radīt drošāku tiešsaistes vidi. 

Komisija līdzfinansē drošāka interneta centrus dalībvalstīs (ko koordinē Insafe), un portāls “Labāks internets bērniem” ir vienots piekļuves punkts resursiem un paraugprakses apmaiņai visā Eiropā. Viņu galvenais uzdevums ir palielināt informētību un veicināt digitālo pratību nepilngadīgo, vecāku un skolotāju vidū. Viņi arī cīnās pret tiešsaistes materiāliem, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, izmantojot palīdzības dienestu tīklu (INHOPE).

Komisija veicina aliansi, lai labāk aizsargātu nepilngadīgos tiešsaistē, kas ir pašregulējoša iniciatīva ar vadošajiem IKT un plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem, pilsonisko sabiedrību un nozares asociācijām cīņā pret kaitīgu tiešsaistes saturu un uzvedību.

Izpratnes veicināšana ir būtisks tiešsaistes drošības elements: katru gadu mēs svinam Drošāka interneta dienu — pasaules mēroga pasākumu, ko svin aptuveni 170 valstīs, ar pasākumu un dažādu aktivitāšu palīdzību sasniedzot miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Digitālās tiesības un principi: digitālā pārveide ES iedzīvotājiem

Komisija atzinīgi vērtē ar Parlamentu un Padomi panākto vienošanos par Eiropas deklarāciju par digitālajām tiesībām un principiem. Janvārī ierosinātā deklarācija nosaka skaidru atsauces punktu par to, kāda veida uz cilvēku vērstu digitālo pārveidi ES veicina un aizstāv gan savā valstī, gan ārvalstīs.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Privātums un drošība tiešsaistē

Kopīgi ES noteikumi garantē augstu privātuma līmeni tiešsaistē. ES ir apņēmusies nodrošināt, lai iedzīvotāji, īpaši bērni, tiešsaistē būtu pasargāti.

Rociet dziļāk!

Drošāka interneta forums

Drošāka interneta forums ir galvenā ikgadējā starptautiskā konference par bērnu drošību tiešsaistē Eiropā.

Drošāka interneta diena

Drošāka interneta diena veicina drošāku un atbildīgāku tiešsaistes tehnoloģiju izmantošanu bērniem un jauniešiem visā pasaulē.

Drošāki interneta centri

Drošāka interneta centri informē, konsultē un palīdz bērniem, vecākiem, skolotājiem un aprūpētājiem digitālos jautājumos un cīnās pret seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē.

Skatīt arī

Digitālais privātums

E-privātuma direktīva un Vispārīgā datu aizsardzības regula palīdz nodrošināt digitālo privātumu ES iedzīvotājiem.