Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bērniem labāka interneta izveide

Stratēģija “Bērniem labāks internets” (BIK+) nodrošinās bērnu aizsardzību, ievērošanu un iespējas tiešsaistē.

    Infografika par biežākajiem riskiem tiešsaistē: viltus ziņas, iebiedēšana, privātums, sexting, pakļaušana saturam, uzmākšanās

Aptuveni katrs trešais interneta lietotājs ir bērns, un šie bērni piekļūst internetam arvien jaunā vecumā dažādās ierīcēs. Viņi arvien vairāk laika pavada internetā, pārlūkojot sociālos medijus, spēlējot tiešsaistes spēles un izmantojot mobilās lietotnes. Tas bieži notiek bez pieaugušo uzraudzības.

Lai gan internets piedāvā daudzas iespējas mācībām, saziņai, radošumam un izklaidei, tas arī rada zināmus riskus neaizsargātiem lietotājiem, piemēram, bērniem.

Bērni var saskarties ar kaitīgu saturu un uzvedību tiešsaistē, piemēram, iebiedēšanu tiešsaistē, seksuālu uzmākšanos, pornogrāfiju, vardarbību vai paškaitējumu. Ir nepieciešama efektīva reakcija, lai novērstu negatīvas sekas viņu kognitīvajai, sociālajai un emocionālajai attīstībai.

Komisija vēlas nodrošināt jauniešiem drošu un stimulējošu vidi tiešsaistē, vienlaikus iesaistoties jaunās tehnoloģijās un pavadot laiku tiešsaistē. Patiešām, jaunas tehnoloģijas, piemēram, mākslīgais intelekts, lielāka savienojamība un paplašinātā un virtuālā realitāte, būtiski mainīs veidu, kā bērni iesaistās un mijiedarbojas sabiedrībā.

Eiropas stratēģija “Bērniem labāks internets” paredz papildinošu pasākumu kopumu, sākot no finansēšanas, koordinācijas un pašregulācijas, lai palīdzētu radīt drošāku tiešsaistes vidi. 

Komisija līdzfinansē drošāka interneta centrus dalībvalstīs (ko koordinē Insafe), izmantojot portālu “Labāks internets bērniem” kā vienotu resursu piekļuves punktu un paraugprakses apmaiņu visā Eiropā. Viņu galvenais uzdevums ir palielināt nepilngadīgo, vecāku un skolotāju informētību un veicināt digitālo pratību. Viņi arī cīnās pret tiešsaistes materiāliem, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, izmantojot savu uzticības tālruņu tīklu (INHOPE).

Ar īpašas grupas palīdzību, kuras sastāvā ir nozares, pilsoniskās sabiedrības un akadēmisko aprindu pārstāvji, Komisija veicina ES rīcības kodeksa izstrādi attiecībā uz vecumam atbilstošu dizainu (BIK kodekss), lai pastiprinātu nozares iesaistīšanos bērnu aizsardzībā, kad tie izmanto digitālos produktus, ar mērķi nodrošināt viņu privātumu, drošumu un drošību tiešsaistē.   

Izpratnes veicināšana ir būtisks tiešsaistes drošības elements: katru gadu Drošāka interneta diena tiek svinēta aptuveni 170 valstīs, ar pasākumiem un dažādām aktivitātēm sasniedzot miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Abonējiet jaunākās ziņas par šo tēmu un vairāk

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Komisija sāk oficiālu procedūru pret TikTok saskaņā ar Digitālo pakalpojumu aktu

Eiropas Komisija ir uzsākusi oficiālu procedūru, lai novērtētu, vai TikTok, iespējams, ir pārkāpis Digitālo pakalpojumu aktu (DPA) jomās, kas saistītas ar nepilngadīgo aizsardzību, reklāmas pārredzamību, pētnieku piekļuvi datiem, kā arī atkarību izraisoša dizaina un kaitīga satura riska pārvaldību.

PRESS RELEASE |
Komisija nosūta Amazon informācijas pieprasījumu saskaņā ar Digitālo pakalpojumu tiesību aktu

Šodien Eiropas Komisija oficiāli nosūtīja Amazon informācijas pieprasījumu saskaņā ar Digitālo pakalpojumu aktu (DPA). Komisija pieprasa Amazon sniegt vairāk informācijas par pasākumiem, ko tas ir veicis, lai izpildītu pienākumus, kas saistīti ar riska novērtējumiem un riska mazināšanas pasākumiem patērētāju aizsardzībai tiešsaistē, jo īpaši attiecībā uz nelikumīgu produktu izplatīšanu un pamattiesību aizsardzību, kā arī par ieteikumu sistēmu atbilstību attiecīgajiem DPA noteikumiem.

PRESS RELEASE |
Komisija nosūta informācijas pieprasījumus Meta un Snap saskaņā ar Digitālo pakalpojumu aktu

Šodien Eiropas Komisija ir oficiāli nosūtījusi Meta un Snap informācijas pieprasījumus saskaņā ar Digitālo pakalpojumu aktu (DPA). Komisija pieprasa uzņēmumiem sniegt vairāk informācijas par pasākumiem, ko tie ir veikuši, lai izpildītu savus pienākumus saistībā ar nepilngadīgo aizsardzību saskaņā ar DPA, tostarp par pienākumiem, kas saistīti ar riska novērtējumiem un riska mazināšanas pasākumiem nepilngadīgo aizsardzībai tiešsaistē, jo īpaši attiecībā uz riskiem garīgajai veselībai un fiziskajai veselībai, un par to, kā nepilngadīgie izmanto viņu pakalpojumus.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Tiešsaistes privātums un drošība

Kopīgi ES noteikumi garantē augstu privātuma standartu tiešsaistē. ES ir apņēmusies nodrošināt iedzīvotāju, jo īpaši bērnu, drošību tiešsaistē.

Rociet dziļāk!

Drošāka interneta forums

Drošāka interneta forums ir galvenā ikgadējā starptautiskā konference par bērnu drošību tiešsaistē Eiropā.

Drošāka interneta diena

Drošāka interneta diena veicina to, ka bērni un jaunieši visā pasaulē drošāk un atbildīgāk izmanto tiešsaistes tehnoloģijas.

Drošāka interneta centri

Drošāki interneta centri informē, konsultē un palīdz bērniem, vecākiem, skolotājiem un aprūpētājiem par digitālajiem jautājumiem un cīņu pret seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē.

Skatīt arī

Digitālais privātums

E-privātuma direktīva un Vispārīgā datu aizsardzības regula palīdz nodrošināt digitālo privātumu ES iedzīvotājiem.