Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sukurti geresnį internetą vaikams

Geresnio vaikams skirto interneto strategija numato veiksmus, kuriais siekiama suteikti daugiau galių jaunimui, kai jie tyrinėja skaitmeninį pasaulį.

    Infografikas apie dažniausius pavojus internete: melagingos naujienos, patyčios, privatumas, seksavimas, turinio poveikis, viliojimas

Maždaug vienas iš trijų interneto vartotojų yra vaikas, ir šie vaikai naudojasi internetu vis jaunesniame amžiuje įvairiuose įrenginiuose. Jie vis daugiau laiko praleidžia internete, naršo socialiniuose tinkluose, žaidžia internetinius žaidimus ir naudoja mobiliąsias programėles. Tai dažnai atsitinka be suaugusiųjų priežiūros.

Nors internetas suteikia daug galimybių mokytis, bendrauti, kūrybiškumui ir pramogoms, jis taip pat atveria tam tikrą riziką pažeidžiamiems vartotojams, pavyzdžiui, vaikams.

Vaikai gali patirti žalingą turinį ir elgesį internete, pvz., patyčias kibernetinėje erdvėje, seksualinį priekabiavimą, pornografiją, smurtą ar savęs žalojimą. Reikia imtis veiksmingų priemonių, kad būtų išvengta neigiamų pasekmių jų kognityviniam, socialiniam ir emociniam vystymuisi.

Komisija nori užtikrinti, kad jaunimas turėtų saugią ir skatinančią aplinką internete, kartu imdamasis naujų technologijų ir praleisdamas laiką internete. Iš tiesų naujos technologijos, pvz., dirbtinis intelektas, didesnis sujungiamumas ir patobulinta bei virtuali realybė, lems svarbų vaikų dalyvavimo ir sąveikos visuomenėje pokytį.

Europos geresnio interneto vaikams strategija numato papildomų priemonių, pradedant finansavimu, koordinavimu ir savireguliavimu, siekiant padėti sukurti saugesnę internetinę aplinką. 

Komisija bendrai finansuoja Saugesnio interneto centrus valstybėse narėse (koordinuoja „Insafe“), o portalas „Geresnis internetas vaikams“ yra bendras prieigos taškas ištekliams ir dalijimuisi geriausia patirtimi visoje Europoje. Jų pagrindinė užduotis – didinti nepilnamečių, tėvų ir mokytojų informuotumą ir ugdyti skaitmeninį raštingumą. Jie taip pat kovoja su internetine seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga per jos karštųjų linijų tinklą (INHOPE).

Komisija sudaro palankesnes sąlygas aljansui, kuriuo siekiama geriau apsaugoti nepilnamečius internete – savireguliacijos iniciatyva, kurioje dalyvauja pirmaujančios IRT ir žiniasklaidos bendrovės, pilietinė visuomenė ir pramonės asociacijos, kovojančios su žalingu interneto turiniu ir elgesiu.

Informuotumo didinimas yra esminis saugumo internete elementas: kiekvienais metais švenčiame Saugesnio interneto dieną – pasaulinį renginį, švenčiamą apie 170 šalių, per renginius ir įvairią veiklą pasiekiant milijonus žmonių visame pasaulyje.

Naujausios naujienos

PRESS RELEASE |
Skaitmeninės teisės ir principai: skaitmeninė transformacija ES piliečiams

Komisija palankiai vertina su Parlamentu ir Taryba pasiektą susitarimą dėl Europos deklaracijos dėl skaitmeninių teisių ir principų. Sausio mėn. pasiūlytame pareiškime aiškiai nurodoma, kokios rūšies į žmogų orientuotą skaitmeninę transformaciją ES skatina ir gina savo viduje ir užsienyje.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Privatumas ir saugumas internete

Bendromis ES taisyklėmis užtikrinama aukšto lygio privatumo internete apsauga. ES yra įsipareigojusi užtikrinti, kad piliečiai, ypač vaikai, internete būtų saugūs.

Išsamiau

Saugesnio interneto forumas

Saugesnio interneto forumas yra pagrindinė metinė tarptautinė konferencija dėl vaikų saugumo internete Europoje.

Saugesnio interneto diena

Saugesnio interneto diena skatina vaikus ir jaunimą saugiau ir atsakingiau naudotis interneto technologijomis visame pasaulyje.

Saugesnio interneto centrai

Saugesnio interneto centrai informuoja, konsultuoja ir padeda vaikams, tėvams, mokytojams ir globėjams skaitmeniniais klausimais ir kovoja su seksualine prievarta prieš vaikus internete.

Taip pat žr.

Skaitmeninis privatumas

E. privatumo direktyva ir Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas padeda užtikrinti ES piliečių skaitmeninį privatumą.