Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Paremman Internetin luominen lapsille

Parempi internet lapsille -strategialla (BIK+) varmistetaan, että lapsia suojellaan, kunnioitetaan ja voimaannutetaan verkossa.

Noin joka kolmas internetin käyttäjä on lapsi, ja nämä lapset käyttävät internetiä yhä nuorempina erilaisilla laitteilla. He viettävät yhä enemmän aikaa Internetissä, selaavat sosiaalista mediaa, pelaavat online-pelejä ja käyttävät mobiilisovelluksia. Tämä tapahtuu usein ilman aikuisen valvontaa.

Vaikka Internet tarjoaa monia mahdollisuuksia oppimiseen, viestintään, luovuuteen ja viihteeseen, se avaa myös tiettyjä riskejä haavoittuvassa asemassa oleville käyttäjille, kuten lapsille.

Lapset voivat altistua haitalliselle sisällölle ja käyttäytymiselle verkossa, kuten verkkokiusaamiselle, seksuaaliselle häirinnälle, pornografialle, väkivallalle tai itsensä vahingoittamiselle. Tehokkaita vastauksia tarvitaan estämään negatiiviset seuraukset heidän kognitiiviselle, sosiaaliselle ja emotionaaliselle kehitykselleen.

Komissio haluaa varmistaa, että nuorilla on turvallinen ja kannustava ympäristö verkossa, samalla kun he käyttävät uutta teknologiaa ja viettävät aikaa verkossa. Uudet teknologiat, kuten tekoäly, lisääntyneet yhteydet sekä laajennettu ja virtuaalinen todellisuus, muuttavat merkittävästi tapaa, jolla lapset osallistuvat ja ovat vuorovaikutuksessa yhteiskunnassa.

Eurooppalainen strategia internetin parantamiseksi lasten näkökulmasta tarjoaa joukon täydentäviä toimenpiteitä, jotka vaihtelevat rahoituksesta, koordinoinnista ja itsesääntelystä turvallisemman verkkoympäristön luomiseksi. 

Komissio yhteisrahoittaa jäsenvaltioissa sijaitsevia Safer Internet -keskuksia (joita koordinoi Insafe), ja Better Internet for Kids -portaali toimii keskitettynä asiointipisteenä resursseille ja parhaiden käytäntöjen jakamiselle kaikkialla Euroopassa. Niiden päätehtävänä on lisätä tietoisuutta ja edistää digitaalista lukutaitoa alaikäisten, vanhempien ja opettajien keskuudessa. Ne torjuvat myös verkossa olevaa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia vihjelinjaverkostonsa (INHOPE) kautta. 

Tietoisuuden lisääminen on olennainen osa verkkoturvallisuutta: Turvallisemman internetin päivää vietetään vuosittain noin 170 maassa, ja se tavoittaa miljoonia ihmisiä eri puolilla maailmaa tapahtumien ja erilaisten aktiviteettien kautta.

Tilaa viimeisimmät uutiset tästä aiheesta ja paljon muuta.

Tuoreimmat uutiset

NEWS ARTICLE |
BIK+-strategian 2. vuosipäivän juhlistaminen

BIK+-strategian 2. vuosipäivän kunniaksi julkaisemme ”ikävarmistusvälineen”, teollisuudelle tarkoitetun itsearviointikyselyn, uuden ”BIK Policy Monitor Report” -raportin ja päivitetyn ”Compendium of the EU formal texts concerning children in the digital world” -julkaisun.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Yksityisyys ja turvallisuus verkossa

EU:n yhteiset säännöt takaavat korkeatasoisen yksityisyyden suojan verkossa. EU on sitoutunut varmistamaan, että kansalaiset ja erityisesti lapset ovat turvallisia verkossa.

Syventävää tietoa

Turvallisempi Internet-päivä

Turvallisempi Internet-päivä edistää verkkoteknologian turvallisempaa ja vastuullisempaa käyttöä lasten ja nuorten keskuudessa eri puolilla maailmaa.

Safer Internet -keskukset

Safer Internet -keskukset tiedottavat, neuvovat ja auttavat lapsia, vanhempia, opettajia ja huoltajia digitaalisissa kysymyksissä ja torjuvat verkkovälitteistä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa.

Katso myös

Digitaalinen yksityisyys

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi ja yleinen tietosuoja-asetus auttavat varmistamaan EU:n kansalaisten digitaalisen yksityisyyden.