Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

Digikümnend lastele ja noortele: uus lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia (BIK+)

Teatises esitatakse uus Euroopa strateegia lastele parema interneti loomiseks (BIK+).

graphic of girl with mobile phone browsing Internet

Ajakohastatud strateegia BIK+ on lapse õiguste strateegia digitaalne osa ja kajastab hiljuti välja pakutud digipõhimõtet, mille kohaselt tuleks lapsi ja noori internetis kaitsta ja võimestada. See võtab arvesse Euroopa Parlamendi resolutsiooni laste õiguste kohta, nõukogu järeldusi meediapädevuse kohta ja nõukogu soovitust, millega luuakse Euroopa lastegarantii.

Uus strateegia põhineb lastega peetavatel ulatuslikel aruteludel, mida täiendavad sihipärased konsultatsioonid lapsevanemate, õpetajate, liikmesriikide, IKT ja meediasektori, kodanikuühiskonna, akadeemiliste ringkondade ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Seepärast on uue lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia eesmärk täiendada ja toetada olemasolevate meetmete praktilist rakendamist, et kaitsta lapsi internetis, arendada laste oskusi ning anda neile võimalus turvaliselt nautida ja kujundada oma elu internetis.

 

Teatise terviktekst on kättesaadav EUR-Lexi veebisaidil.

Related content