Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ühised Euroopa andmeruumid

Ühised Euroopa andmeruumid teevad juurdepääsuks ja taaskasutamiseks kättesaadavaks rohkem andmeid. Seda tehakse usaldusväärses ja turvalises keskkonnas Euroopa ettevõtjate ja kodanike hüvanguks.

Andmete ühtse turu loomine

Andmed kujundavad ümber seda, kuidas me toodame, tarbime ja elame. Alates reaalajas navigeerimisest kuni personaalmeditsiini parandamise, täppispõllumajanduse või CO2-heite vähendamiseni on andmed uuenduslike toodete ja teenuste peamine koostisosa.

Selleks et kasutada andmete väärtust Euroopa majanduse ja ühiskonna hüvanguks, pandi 2020. aasta veebruari Euroopa andmestrateegiagaalus ühtsete Euroopa andmeruumide loomisele mitmes strateegilises valdkonnas: tervishoid, põllumajandus, tootmine, energeetika, liikuvus, rahandus, avalik haldus, oskused, Euroopa avatud teaduse pilv. Rohelise kokkuleppe andmeruumis rõhutatakse peamise prioriteedina ka rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamist.

Sellest ajast alates on tekkinud andmeruumid ka muudes olulistes valdkondades, nagu meedia ja kultuuripärand. Koos ühendatakse andmeruumid järk-järgult, et moodustadaandmete ühtne turg.

Mõiste

Sidusrühmad juhivad andmeruumide arengut. Kasutajad igas konkreetses sektoris aitavad kaasa nende ruumide kujundamisele, mille tulemuseks on ainulaadsete vormide ja omaduste tekkimine. Kõigi Euroopa andmeruumide aluseks on aga ühised andmetaristud ja juhtimisraamistikud,mis hõlbustavad andmete koondamist, neile juurdepääsu ja nende jagamist. Lisaks on need põhijooned ühistel Euroopa andmeruumidel. Need on järgmised:

  • on osalemiseks avatud kõigile organisatsioonidele ja üksikisikutele.
  • omama turvalist ja privaatsust säilitavat taristut andmete koondamiseks, neile juurdepääsuks, nende jagamiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks.
  • on selge ja praktiline struktuur andmetele juurdepääsuks ja nende kasutamiseks: ühtsel Euroopa andmeruumil on õiglased, läbipaistvad, proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad juurdepääsueeskirjad, mis tulenevad täpselt määratletud ja usaldusväärsetest andmehaldusmehhanismidest.
  • austama ELi eeskirju ja väärtusi, eelkõige isikuandmeid ja tarbijakaitset, ning konkurentsiõigust.
  • võimaldada andmevaldajatel anda juurdepääs teatavatele isikuandmetele või isikustamata andmetele või neid jagada.
  • anda andmevaldajatele õigus teha oma andmed taaskasutamiseks kättesaadavaks tasuta või hüvitise eest.

Eesmärgid

Ühtsed Euroopa andmeruumid aitavad vallandada andmepõhise innovatsiooni tohutut potentsiaali. Need võimaldavad teha kogu ELi andmed kättesaadavaks ja vahetada neid usaldusväärsel ja turvalisel viisil. ELi ettevõtjad, haldusasutused ja üksikisikud kontrollivad enda loodud andmeid. Samal ajal saavad need andmevaldajad kasu turvalisest ja usaldusväärsest raamistikust oma andmete jagamiseks innovatsiooni eesmärgil.

Ühised Euroopa andmeruumid edendavad uute andmepõhiste toodete ja teenuste väljatöötamist ELis, moodustades ühendatud ja konkurentsivõimelise Euroopa andmemajanduse tuumiku.

Ülevaade olukorrast

Vastuseks Euroopa Ülemkogu taotlusele on avaldatud kaks komisjoni talituste töödokumenti, milles antakse ülevaade ühiste Euroopa andmeruumide olukorrast.  Viimane aruanne olukorra kohta avaldati 2024. aasta jaanuaris.

Samuti võite tutvudakomisjonitalituste esimesetöödokumendiga andmeruumide kohta,mis avaldati 2022. aasta veebruaris.

Järgmised sammud

2024. aastal jätkavad sidusrühmad tööd ühtsete Euroopa andmeruumide kasutuselevõtuks.

EL rahastab mitut ühtse Euroopa andmeruumiga seotud algatust sektori- ja valdkonnapõhiste algatuste jaoks, eelkõige andmeruumide tugikeskust ja arukatavatud lähtekoodiga vahevara (SIMPL) programmi „Digitaalne Euroopa“ ja programmi „Euroopa horisont“ raames.

Lisaks keskendub EL võimaldavate õigusaktide rakendamisele. Eelkõige töötab suuniste kallal andmehaldust käsitleva õigusakti alusel loodud Euroopa Andmeinnovatsiooninõukogu (EDIB). Tunnustatud andmealtruismiorganisatsioonide, andmevahendajatejaavaliku sektori valduses olevate kaitstud andmete Eurooparegistri loomine võimaldab suurte andmemahtude ohutut ja turvalist jagamist.

Komisjon toetab ka ühtsete Euroopa andmeruumide arendamist etalonarhitektuuri, komponentide, semantika, koostalitlusvõime spetsifikatsioonide ja andmemudelite kujul, millega kaasnevad seotud nõustamisteenused, mida osutab andmeruumide tugikeskus.

Ühtsete Euroopa andmeruumide kasutuselevõtt

Praegu töötatakse välja ühtseid Euroopa andmeruume 14 sektoris/domeenis. Täiendavad uuendused (sh lingid) avaldatakse siis, kui need muutuvad kättesaadavaks.

Põllumajandus

AgriDataSpaceDivineCrackSenseScaleAgDataAgDataValue,

4Kasv, Dig4Live

Kultuuripärand Europeana proEureka3D5DcultureDE-BIASAI4Europeana
Energia IntNETOMEGA-XEDDIEEnershareSynergiesandmekelder
Finantsküsimused Programmi „Digitaalne Euroopa“ raames toimuvad hanked (väljatöötamisel)
Roheline kokkulepe

suur, AD4GD, B-kuubik, FAIRiCUBE, KASUTAMINE, 

Arukad linnad ja kogukonnad

DS4SSCC

DS4SSCC-DEP (väljatöötamisel) 

Tervishoid

Ühtne Euroopa terviseandmeruum:
MinuTervis@EL (MyHealth@EU)

Terviseandmed@EU Pilot

Ühismeede ühtse Euroopa terviseandmeruumi loomise kohta – TEHDAS

Vähktõve kujutised:

EUCAIM

Genoomika:

GDI

Keel Euroopa keeleandmeruum
Tootmine

Andmeruum 4.0

SM4RTENANCE

UNDERPIN

Meedia TEMS
Liikuvus

PrepDSpace4Liikuvus

juurutadaEMDS

Avalik haldus

Õiguslik (väljatöötamisel)

OOTS - One Only Technical System (väljatöötamisel)

Riigihanked: PPDS

Teadusuuringud ja innovatsioon

Euroopa avatud teaduse pilv (EOSC),

Skills4EOSCEOSC Focus, FAIR-IMPACTRDA TIGERFAIRCORE4EOSCAI4EOSCEuroScienceGateway

ÕIGE EASERAISESciLakeEOSC4CancerGraspOSCRAFT-OAAquaINFRABlue-Cloud 2026OSCARSEVERSE, OSTrails, EOSC BeyondEOSC-ENTRUST, SIESTA, TITAN

Oskused

DS4Oskused

EDGE-oskused (väljatöötamisel)

Turism

Kuupäevad

DFST

Seotud sisu

Üldpilt

Andmed

Andmed on kõikjal ja kasvavad enneolematus tempos. Komisjon on välja töötanud Euroopa andmestrateegia, et aidata meil sellest kasu saada.

Mine süvitsi

Vaata lisaks

Pilvandmetöötlus

Euroopa Komisjoni eesmärk on anda Euroopa ettevõtjatele ja ametiasutustele juurdepääs turvalisele, jätkusuutlikule ja koostalitlusvõimelisele pilvetaristule ja -teenustele.

Euroopa andmestrateegia

Andmestrateegia keskendub inimeste esikohale seadmisele tehnoloogia arendamisel ning Euroopa väärtuste ja õiguste kaitsmisele ja edendamisele digitaalmaailmas.