Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (DIGITAL) on uusi EU:n rahoitusohjelma, jonka tavoitteena on tuoda digitaaliteknologiaa yritysten, kansalaisten ja julkishallinnon käyttöön.

© Euroopan komissio

DIGITAL Europe -ohjelman esittely

fix-empty

Se, miten Euroopasta tehdään vihreämpi ja digitaalisempi, ovat sukupolvemme kaksi haastetta, ja onnistuminen niihin vastaamisessa määrittelee tulevaisuutemme.

Euroopan komissio on alkanut tarkastella vihreämpää Eurooppaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman linssin avulla. Samalla se avaa keskustelua siirtymisestä digitaalisempaan maailmaan: digitaalinen siirtymä.

Digitaaliteknologialla ja -infrastruktuurilla on ratkaiseva rooli yksityiselämässämme ja liiketoimintaympäristöissämme. Luotamme heihin kommunikoimaan, työskentelemään, edistämään tiedettä ja vastaamaan nykyisiin ympäristöongelmiin. Samaan aikaan covid-19-pandemia korosti paitsi sitä, kuinka paljon luotamme teknologiaamme ollakseen käytettävissämme, myös sitä, kuinka tärkeää on, että Eurooppa ei ole riippuvainen maailman muilta alueilta tulevista järjestelmistä ja ratkaisuista. Tietä tämän tavoitteen saavuttamiseksi on DIGITAL-ohjelma.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta myönnetään strategista rahoitusta näihin haasteisiin vastaamiseksi ja tuetaan hankkeita viidellä keskeisellä kapasiteettialalla: supertietokoneissa, tekoälyssä, kyberturvallisuudessa, pitkälle kehitetyissä digitaalisissa taidoissa ja digitaaliteknologioiden laajan käytön varmistamisessa koko taloudessa ja yhteiskunnassa, myös digitaali-innovointikeskittymien kautta. Sen kokonaisbudjetti on 7,5 miljardia euroa (käypinä hintoina), ja sen tavoitteena on nopeuttaa talouden elpymistä ja muokata Euroopan yhteiskunnan ja talouden digitalisaatiota, mikä hyödyttää kaikkia, mutta erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa ei käsitellä näitä haasteita erillään vaan pikemminkin täydennetään rahoitusta, joka on saatavilla muista EU:n ohjelmista, kuten tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -ohjelmasta ja Verkkojen Eurooppa -välineestä digitaalista infrastruktuuria varten, elpymis- ja palautumistukivälineestä ja rakennerahastoista. Se on osa EU:n seuraavaa pitkän aikavälin talousarviota, monivuotista rahoituskehystä 2021–2027.

 

Miten saada rahoitusta.

 

Viimeisimmät uutiset

eArchiving enters a new phase under the Digital Europe Programme

Important information should be kept accessible and reusable for years to come, regardless of the system used to store it. eArchiving provides core specifications, software, training and knowledge to help people preserve and reuse information over the long-term.

Related Content

Big Picture

Digitaalialan rahoitus vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä

EU:n pitkän aikavälin talousarvio, joka tunnetaan myös monivuotisena rahoituskehyksenä, edistää digitaaliteknologiaa ja auttaa toipumaan pandemiasta.

Dig deeper

eArchiving

eArchiving – tarjoaa ydinspesifikaatioita, ohjelmistoja, koulutusta ja tietoa, jotka auttavat ihmisiä tallentamaan tietoja pidempään.

DIGITAL Europe -ohjelma – työohjelmat

Työohjelmissa kuvataan kunkin aihealueen yleiset tavoitteet, soveltamisala, tulokset ja tuotokset sekä talousarviomäärärahat. Tältä verkkosivulta löydät asiaankuuluvat asiakirjat ja muutokset työohjelmiin sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt ne.

Taidot DIGITAL Europe -ohjelmassa

DIGITAL Europe -ohjelmasta rahoitetaan erityisohjelmien ja harjoittelujaksojen suunnittelua ja toteuttamista tuleville asiantuntijoille keskeisillä valmiuksien aloilla, kuten datan ja tekoälyn, kyberturvallisuuden, kvantti- ja suurteholaskennan aloilla.

DIGITAL Europe -ohjelman supertietokoneet

DIGITAL Europe -ohjelman tavoitteena on kehittää ja vahvistaa EU:n suurteholaskenta- ja tietojenkäsittelyvalmiuksia ja auttaa meitä saavuttamaan eksa-luokan supertietokoneet, joiden teho on verrattavissa EU:n koko väestön matkapuhelimien laskentavalmiuksien yhdistämiseen, vuoteen...

Euroopan digitaali-innovointikeskittymät

Euroopan digitaali-innovointikeskittymät ovat keskitettyjä asiointipisteitä, jotka auttavat yrityksiä vastaamaan digitaalisiin haasteisiin ja parantamaan kilpailukykyään.

See Also

Aiheeseen liittyvä sisältö