Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (DIGITAL) on uusi EU:n rahoitusohjelma, jonka tavoitteena on tuoda digitaaliteknologiaa yrityksille, kansalaisille ja julkishallinnolle.

© Euroopan komissio

DIGITAL Europe -ohjelman esittely

fix-empty

Se, miten Euroopasta tehdään vihreämpi ja digitaalisempi, ovat sukupolvemme kaksi haastetta, ja menestyksemme niiden saavuttamisessa määrittää tulevaisuutemme.

Euroopan komissio on alkanut tarkastella vihreämpää Eurooppaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman avulla. Samalla se avaa keskustelua siirtymisestä digitaalisempaan maailmaan: digitaalinen siirtymä.

Digitaaliteknologialla ja -infrastruktuurilla on keskeinen rooli yksityiselämässämme ja liiketoimintaympäristöissämme. Luotamme heihin kommunikoidaksemme, työskennelläksemme, edistääksemme tiedettä ja vastataksemme nykyisiin ympäristöongelmiin. Samalla covid-19-pandemia korosti paitsi sitä, kuinka paljon luotamme siihen, että teknologiamme on saatavillamme, myös sitä, kuinka tärkeää on, että Eurooppa ei ole riippuvainen maailman muilta alueilta tulevista järjestelmistä ja ratkaisuista. Tietä tämän tavoitteen saavuttamiselle on DIGITAL-ohjelma.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma tarjoaa strategista rahoitusta näihin haasteisiin vastaamiseksi ja tukee hankkeita viidellä keskeisellä valmiuksien alalla: suurteholaskennassa, tekoälyssä, kyberturvallisuudessa, edistyneissä digitaalitaidoissa ja digitaaliteknologioiden laajan käytön varmistamisessa koko taloudessa ja yhteiskunnassa, myös digitaali-innovointikeskittymien avulla. Sen kokonaisbudjetti on 7,5 miljardia euroa (käypinä hintoina), ja sen tavoitteena on nopeuttaa talouden elpymistä ja muovata Euroopan yhteiskunnan ja talouden digitalisaatiota, josta on hyötyä kaikille, mutta erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelmalla ei puututa näihin haasteisiin erillään, vaan sillä täydennetään rahoitusta, joka on saatavilla muista EU:n ohjelmista, kuten tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -ohjelmasta ja Verkkojen Eurooppa -välineestä digitaalista infrastruktuuria varten, elpymis- ja palautumistukivälineestä ja rakennerahastoista. Se on osa EU:n seuraavaa pitkän aikavälin talousarviota, monivuotista rahoituskehystä 2021–2027.

Miten saada rahoitusta.

 

Viimeisimmät uutiset

Flash-tiedot puhelun tuloksista: Ohjelman tukitoimet

Nämä ovat Digitaalinen Eurooppa -ohjelman tukitoimia koskevaan ehdotuspyyntöön jätettyjen ehdotusten arvioinnin tulokset.

NEWS ARTICLE |
Flash-tiedot puhelun tuloksista: Pilvidata ja TEF

Nämä ovat Digitaalinen Eurooppa -ohjelman puitteissa toteutettavaan Cloud Data- ja TEF (TEF) ehdotuspyyntöön (Testing and Experimentation Facility) toimitettujen ehdotusten arvioinnin tulokset.

DIGIBYTE |
Eurooppa sitoutuu puolijohdeinnovaatioihin uusien testauslaitosten avulla

Siruyhteisyrityksen julkisten tahojen neuvosto valitsi tänään konsortiot, jotka toteuttavat neljää puolijohdeteknologiaa koskevaa pilottilinjaa. Se on merkittävä askel EU:n sirusäädöksen täytäntöönpanossa, erityisesti siruja Euroopalle -aloitteen osalta.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalialan rahoitus vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä

EU:n pitkän aikavälin talousarvio, joka tunnetaan myös monivuotisena rahoituskehyksenä, edistää digitaaliteknologiaa ja auttaa toipumaan pandemiasta.

Syventävää tietoa

eArchiving

eArchiving – tarjoaa ydinspesifikaatioita, ohjelmistoja, koulutusta ja tietoa, jotka auttavat ihmisiä tallentamaan tietoja pidempään.

DIGITAL Europe -ohjelma – työohjelmat

Kunkin aihealueen yleiset tavoitteet, soveltamisala, tulokset ja tuotokset sekä määrärahat on kuvattu työohjelmissa. Tältä sivulta löydät työohjelmiin liittyvät asiakirjat ja muutokset sen jälkeen, kun Euroopan komissio on ne hyväksynyt.

Taidot DIGITAL Europe -ohjelmassa

DIGITAL Europe -ohjelmasta rahoitetaan erityisohjelmien ja harjoittelujaksojen suunnittelua ja toteuttamista tuleville asiantuntijoille keskeisillä valmiuksien aloilla, kuten datan ja tekoälyn, kyberturvallisuuden, kvantti- ja suurteholaskennan aloilla.

Suurteholaskenta DIGITAL Europe -ohjelmassa

DIGITAL Europe -ohjelman tavoitteena on kehittää ja vahvistaa EU:n suurteholaskenta- ja tietojenkäsittelyvalmiuksia ja auttaa meitä saavuttamaan eksa-luokan suurteholaskenta, jonka teho on verrattavissa EU:n koko väestön matkapuhelimien laskentavalmiuksien yhdistämiseen, vuoteen...

Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät

Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät ovat keskitettyjä palvelupisteitä, jotka auttavat yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita vastaamaan digitaalisiin haasteisiin ja parantamaan kilpailukykyään.

Katso myös

Aiheeseen liittyvä sisältö