Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Testaus- ja testauslaitokset (TEF): Kysymyksiä ja vastauksia

Näillä digitaalista Eurooppa -ohjelman (DIGITAL) alakohtaisia tekoälyn TEF-asiakirjoja koskevilla usein kysytyillä kysymyksillä selvennetään käsitettä ja prosessia laajemmalle yhteisölle.

Kysymykset perustuvat vuorovaikutukseen sidosryhmien, myös jäsenvaltioiden edustajien, kanssa. Niitä päivitetään tarpeen mukaan. Usein kysytyt kysymykset eivät koske reunaa AI TEF. Usein kysytyt kysymykset eivät korvaa Digitaalinen Eurooppa -asetusta, Digitaalinen Eurooppa -työohjelmaa 2021–22 eikä virallisia viittauksia ehdotuspyyntöön. Euroopan komission ei voida katsoa olevan vastuussa mistään tässä asiakirjassa esitetyistä näkemyksistä.

Testaus- ja koelaitosten käsite

TEF-asiakirjat ja niiden yhteydet muihin asiaan liittyviin EU:n aloitteisiin

Rahoitus (prosessi)

Related content