Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kyberturvallisuus DIGITAL Europe -ohjelmassa

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma auttaa EU:ta saavuttamaan korkean yhteisen kyberturvallisuuden tason.

Kun yhä useammat palvelut liikkuvat verkossa, kyberturvallisuudesta on tullut ratkaisevan tärkeää digitaaliselle maailmalle. Vahva yhteinen kyberturvallisuuden taso suojaa meitä haitallisilta kybertoimilta, jotka uhkaavat talouksiamme ja elämäntapaamme.

Kyberturvallisuus on myös taloudellinen mahdollisuus: tuotteiden ja palveluiden maailmanmarkkinat kasvavat vuosittain 15–20 prosenttia. Se on myös ennakkoedellytys sille, että Eurooppa saavuttaa digitaalisen suvereniteetin.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma tarjoaa mahdollisuuden parantaa kyberturvallisuuden yhteistä tasoa kaikkialla korostaen EU:n kyberturvallisuusstrategiaa.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma on investointiohjelma, joka auttaa EU:ta saavuttamaan arvoihin perustuvat puitteet teknologialle. Tähän sisältyvät yleinen tietosuoja-asetus, uudet ehdotukset verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta, tekoälystä sekä digitaalisia palveluja ja digitaalisia markkinoita koskevista säädöksistä.

Se investoi eurooppalaisten kyberturvallisuusinfrastruktuurien eli ”kybersuojan” rakentamiseen. Lisäksi sillä edistetään uusimpien kyberturvallisuuskäytäntöjen ja -laitteiden laajaa käyttöönottoa ja käyttöönottoa. Tämä on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan rakentaa EU:n digitaalista suvereniteettia, joka perustuu datainfrastruktuurin, -verkkojen ja -viestinnän eheyteen ja häiriönsietokykyyn.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kyberturvallisuusosiota hallinnoi tuleva Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus, joka perustetaan Bukarestiin. Tämä osaamiskeskus toimii yhteistyössä kansallisten koordinointikeskusten verkoston kanssa. Ne koordinoivat yhdessä myös EU:n, jäsenvaltioiden ja teollisuuden kyberturvallisuusinvestointeja.

Toiminnalliset tavoitteet

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta annetulla asetuksella pyritään tukemaan seuraavia toiminnallisia tavoitteita:

  • kehittyneet kyberturvallisuuslaitteet, -välineet ja tietoinfrastruktuurit yhdessä jäsenvaltioiden kanssa;
  • kyberturvallisuuteen liittyvät tiedot, valmiudet ja taidot; parhaat käytännöt;
  • tehokkaiden uusimpien kyberturvallisuusratkaisujen laajamittainen käyttöönotto kiinnittäen erityistä huomiota viranomaisiin ja pk-yrityksiin;
  • jäsenvaltioiden ja yksityisen sektorin valmiudet verkko- ja tietoturvadirektiivin tukemiseksi;
  • häiriönsietokyky, riskitietoisuus, vähintään kyberturvallisuuden perustasot;
  • lisätään kyberturvallisuuden siviili- ja puolustusalan synergiaa ja koordinointia helpottamalla tietämyksen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja paljon muuta.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (DIGITAL) on EU:n rahoitusohjelma, jonka tavoitteena on tuoda digitaaliteknologiaa yrityksille, kansalaisille ja julkishallinnoille.

Katso myös

eArchiving-aloite

eArchiving-aloite tarjoaa keskeiset tekniset tiedot, ohjelmistot, koulutuksen ja tietämyksen, joiden avulla ihmiset voivat säilyttää tietoja pidempään.

DIGITAL Europe -ohjelma – työohjelmat

Työohjelmissa kuvataan kunkin aiheen yleiset tavoitteet, soveltamisala, tulokset ja suoritteet sekä määrärahat. Tällä verkkosivulla on työohjelmiin liittyviä asiakirjoja ja muutoksia sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt ne.

Taidot DIGITAL Europe -ohjelmassa

DIGITAL Europe -ohjelmasta rahoitetaan erityisohjelmien ja harjoittelujaksojen suunnittelua ja toteuttamista tuleville asiantuntijoille keskeisillä valmiuksien aloilla, kuten datan ja tekoälyn, kyberturvallisuuden, kvantti- ja suurteholaskennan aloilla.

Suurteholaskenta DIGITAL Europe -ohjelmassa

DIGITAL Europe -ohjelman tavoitteena on kehittää ja vahvistaa EU:n suurteholaskenta- ja tietojenkäsittelyvalmiuksia ja auttaa meitä saavuttamaan eksa-luokan suurteholaskenta, jonka teho on verrattavissa EU:n koko väestön matkapuhelimien laskentavalmiuksien yhdistämiseen, vuoteen...

Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät

Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät ovat keskitettyjä palvelupisteitä, jotka auttavat yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita vastaamaan digitaalisiin haasteisiin ja parantamaan kilpailukykyään.

Muu