Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät

Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät ovat keskitettyjä palvelupisteitä, jotka auttavat yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita vastaamaan digitaalisiin haasteisiin ja parantamaan kilpailukykyään.

EDIH-keskukset auttavat yrityksiä parantamaan digitaalisia teknologioita käyttäviä liiketoimintaprosesseja/tuotantoprosesseja, tuotteita tai palveluja seuraavasti:

  • teknisen asiantuntemuksen ja testauksen saatavuus sekä mahdollisuus testata ennen investointeja
  • innovaatiopalvelujen, kuten rahoitusneuvonnan, koulutuksen ja osaamisen kehittämisen, tarjoaminen, jotka ovat keskeisiä onnistuneen digitalisaation kannalta
  • autetaan yrityksiä puuttumaan ympäristökysymyksiin, erityisesti digitaaliteknologioiden käyttöön kestävyyden ja kiertotalouden edistämiseksi.

Euroopan digitaali-innovaatiokeskittymätyhdistävät alueellisen läsnäolon hyödyt yleiseurooppalaisen verkoston tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tämä alueellinen läsnäolo antaa niille hyvät mahdollisuudet tarjota paikallisten yritysten tarvitsemia palveluja paikallisen kieli- ja innovaatioekosysteemin kautta. Verkoston kattavuus Euroopassa helpottaa parhaiden käytäntöjen vaihtoa eri maiden keskusten välillä sekä erikoistuneiden palvelujen tarjoamista eri alueilla, kun tarvittavia taitoja ei ole saatavilla paikallisesti.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman työohjelman (DIGITAL) (.pdf) hyväksymisenjälkeenEuroopan digitaali-innovaatiokeskittymiä koskeva ensimmäinen rajoitettu ehdotuspyyntö saatiin päätökseen 136 hankkeella, ja suurin osa keskuksista oli toiminnassa tammikuussa 2023.  Käynnistettiin toinen ehdotuspyyntö, jolla täydennettiin eurooppalaisten digitaali-innovaatiokeskittymien valintaa ja täydennettiin verkoston aukkoja, jotka johtivat 15 uuden keskuksen valintaan. Nämä uudet keskukset ovat todennäköisesti toiminnassa vuoden 2023 puoliväliin mennessä.  Ohjelman rahoituksesta 50 prosenttia on DIGITAL-rahoitusta ja loput 50 prosenttia jäsenvaltioista, assosioituneista maista, niiden alueista ja/tai yksityisistä lähteistä. Kansallisilla hallituksilla ja alueviranomaisilla oli keskeinen rooli eurooppalaisten digitaali-innovaatiokeskittymien valintaprosessissa, sillä ne kartoittivat sopivia EDIH-keskuksia vastaamaan eurooppalaisiin ehdotuspyyntöihin.

Laadukkaat EDIH-ehdokkaat, joille ei ollut saatavilla DIGITAL-rahoitusta, ovat saaneet huippuosaamismerkin. Osa näistä rahoitetaan niiden jäsenvaltioilta tai alueilta, ja kun ne ovat toiminnassa, niistä voi tulla myös osa eurooppalaisten digitaali-innovaatiokeskittymien verkostoa.

EDIH-verkosto

Euroopan komissio haluaa EDIH-verkostonavulla rakentaa elinvoimaisen keskusten ja muiden sidosryhmien yhteisön, joka edistää verkostoitumista, yhteistyötä ja tietämyksen siirtoa EDIH:n, pk-yritysten ja markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten, julkisen sektorin ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien ja aloitteiden välillä. Digital Transformation Accelerator (Digital Transformation Accelerator, DTA) tukee tämän tavoitteen saavuttamista hallinnoimalla verkon läsnäoloa verkossa ja isännöimällä asianmukaisia ohjelmistoalustoja ja -työkaluja, mukaan lukien eurooppalaisten digitaali- innovaatiokeskittymien verkkoluettelo.

EDIH -verkon verkkoportaalissa on työkaluja, joilla arvioidaan EDIH-verkon suorituskykyä ja arvioidaan niiden vaikutusta tukemiensa organisaatioiden digitaaliseen kypsyyteen. Tätä varten Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus on kehittänyt digitaalisen kypsyyden arvioinnin välineen, jota kaikki EDIH:t voivat käyttää mitatakseen asiakkaidensa digitaalisen kypsyyden edistymistä. Digitaalisen kypsyyden arviointityökalu on saatavilla rekisteröidyille EDIH-keskuksille varatusta verkkoportaalin osiosta.

Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät ja muut aloitteet

Monissa eurooppalaisissa digitaali-innovaatiokeskittymissä on organisaatioita, jotka ovat osa Yritys-Eurooppa -verkostoa (EEN) tai Euroopan teollisuusklusteria (EIC). Eurooppalaisten digitaali-innovaatiokeskittymien olisi luotava vahva yhteys muihin verkostoihin, kuten EEN-, EIC- ja Start-up Europe -verkostoihin, jotta pk-yrityksille voidaan tarjota saumatonta palvelua paikallisissa ja alueellisissa ekosysteemeissä. Parhaillaan laaditaan ohjeasiakirjaa , jossa esitetään hyviä käytäntöjä ja yksityiskohtaisempia tietoja tästä yhteistyöstä.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (DIGITAL) on EU:n rahoitusohjelma, jonka tavoitteena on tuoda digitaaliteknologiaa yritysten, kansalaisten ja julkishallinnon käyttöön.

Katso myös

eArchiving-aloite

eArchiving-aloite tarjoaa keskeiset tekniset tiedot, ohjelmistot, koulutuksen ja tietämyksen, joiden avulla ihmiset voivat säilyttää tietoja pidempään.

DIGITAL Europe -ohjelma – työohjelmat

Kunkin aihealueen yleiset tavoitteet, soveltamisala, tulokset ja tuotokset sekä määrärahat on kuvattu työohjelmissa. Tältä sivulta löydät työohjelmiin liittyvät asiakirjat ja muutokset sen jälkeen, kun Euroopan komissio on ne hyväksynyt.

Taidot DIGITAL Europe -ohjelmassa

DIGITAL Europe -ohjelmasta rahoitetaan erityisohjelmien ja harjoittelujaksojen suunnittelua ja toteuttamista tuleville asiantuntijoille keskeisillä valmiuksien aloilla, kuten datan ja tekoälyn, kyberturvallisuuden, kvantti- ja suurteholaskennan aloilla.

Suurteholaskenta DIGITAL Europe -ohjelmassa

DIGITAL Europe -ohjelman tavoitteena on kehittää ja vahvistaa EU:n suurteholaskenta- ja tietojenkäsittelyvalmiuksia ja auttaa meitä saavuttamaan eksa-luokan suurteholaskenta, jonka teho on verrattavissa EU:n koko väestön matkapuhelimien laskentavalmiuksien yhdistämiseen, vuoteen...