Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Julkaisu

Tietokooste digitaalisista oikeuksista ja periaatteista

Lataa tietokooste digitaalisista oikeuksista ja periaatteista.

Julistus digitaalisista oikeuksista ja periaatteista ohjaa digitalisaatiota ja muovaa sitä EU:n arvojen ympärille. Se myös varmistaa, että ihmisillä on mahdollisuus nauttia digitaalisen vuosikymmenen mukanaan tuomista mahdollisuuksista.  

Euroopan parlamentin puhemies sekä komission ja neuvoston puheenjohtajat allekirjoittivat julkilausuman joulukuussa 2022, mikä kuvastaa yhteistä poliittista sitoutumista näihin oikeuksiin ja periaatteisiin.

Tässä tietokoosteessa esitetään lyhyt katsaus digitaalisiin oikeuksiin ja periaatteisiin ja esitetään ne kuusi lukua, joihin ne perustuvat, sekä keskeiset tilastot ja aikataulu. 

Lataa tietokooste englanniksi (.pdf)

Käännöksiä seuraa.

Ladattava aineisto

BG Цифровите права и принципи
Lataa 
CS Digitální práva a zásady
Lataa 
DA Digitale rettigheder og principper
Lataa 
DE Digitale Rechte und Grundsätze
Lataa 
EL ψηφιακά δικαιώματα και οι ψηφιακές αρχές
Lataa 
EN Digital Rights and Principles
Lataa 
ES Derechos y principios digitales
Lataa 
ET Digiõigused ja -põhimõtted
Lataa 
FI Digitaaliset oikeudet ja periaatteet
Lataa 
FR Droits et Principes Numériques
Lataa 
GA Cearta digiteacha agus na prionsabail dhigiteacha
Lataa 
HR Digitalna prava i načela
Lataa 
HU Digitális jogok és elvek
Lataa 
IT Diritti e i principi digitali
Lataa 
LT Skaitmeninėmis teisėmis ir principais
Lataa 
LV Digitālās tiesības un digitālie principi
Lataa 
MT Ddrittijiet u prinċipji diġitali
Lataa 
NL Digitale rechten en beginselen
Lataa 
PL Cyfrowe prawa i zasady
Lataa 
PT Direitos e princípios digitais
Lataa 
RO Drepturile și principiile digitale
Lataa 
SK Digitálne práva a zásady
Lataa 
SL Digitalne pravice in načela
Lataa 
SV Digitala rättigheterna och principerna
Lataa