Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Factsheet / infographic | Publikacja

Zestawienie informacji na temat praw i zasad cyfrowych

Pobierz zestawienie informacji na temat praw i zasad cyfrowych.

Deklaracja w sprawie praw i zasad cyfrowych będzie kierować transformacją cyfrową, kształtując ją wokół wartości UE. Dzięki niemu ludzie będą mogli korzystać z możliwości, jakie niesie ze sobą cyfrowa dekada.  

Deklaracja została podpisana przez przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady w grudniu 2022 r., odzwierciedlając wspólne zaangażowanie polityczne na rzecz tych praw i zasad.

Niniejszy arkusz informacyjny zawiera krótki przegląd praw i zasad cyfrowych, przedstawiając 6 rozdziałów, na których się one opierają, wraz z kluczowymi danymi statystycznymi i harmonogramem. 

Pobierz arkusz informacyjny w języku angielskim (.pdf)

Następnie zostaną przetłumaczone.

Pliki do pobrania

BG Цифровите права и принципи
Pobierz 
CS Digitální práva a zásady
Pobierz 
DA Digitale rettigheder og principper
Pobierz 
DE Digitale Rechte und Grundsätze
Pobierz 
EL ψηφιακά δικαιώματα και οι ψηφιακές αρχές
Pobierz 
EN Digital Rights and Principles
Pobierz 
ES Derechos y principios digitales
Pobierz 
ET Digiõigused ja -põhimõtted
Pobierz 
FI Digitaaliset oikeudet ja periaatteet
Pobierz 
FR Droits et Principes Numériques
Pobierz 
GA Cearta digiteacha agus na prionsabail dhigiteacha
Pobierz 
HR Digitalna prava i načela
Pobierz 
HU Digitális jogok és elvek
Pobierz 
IT Diritti e i principi digitali
Pobierz 
LT Skaitmeninėmis teisėmis ir principais
Pobierz 
LV Digitālās tiesības un digitālie principi
Pobierz 
MT Ddrittijiet u prinċipji diġitali
Pobierz 
NL Digitale rechten en beginselen
Pobierz 
PL Cyfrowe prawa i zasady
Pobierz 
PT Direitos e princípios digitais
Pobierz 
RO Drepturile și principiile digitale
Pobierz 
SK Digitálne práva a zásady
Pobierz 
SL Digitalne pravice in načela
Pobierz 
SV Digitala rättigheterna och principerna
Pobierz