Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Julkaisu

Tekoälyä koskevan koordinoidun suunnitelman uudelleentarkastelu 2021

Vuoden 2021 koordinoitu tekoälysuunnitelma on seuraava askel kohti EU:n maailmanlaajuista johtoasemaa luotettavan tekoälyn alalla.

Kyseisen vuoden huhtikuussa julkaistu vuoden 2021 koordinoitu tekoälysuunnitelma perustuu komission ja jäsenvaltioiden vuoden 2018 koordinoidun suunnitelman aikana tekemään yhteistyöhön.

Siinä esitetään strategia, jonka tavoitteena on 

  • nopeuttaa investointeja tekoälyteknologioihin, jotta voidaan edistää kestävää taloudellista ja sosiaalista elpymistä uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton tuella;
  • vietävä viipymättä ja kaikilta osin eteenpäin tekoälystrategioita ja -ohjelmia, jotta EU pääsee hyötymään kaikista nopeimman toimijan eduista, ja
  • yhdenmukaistavat tekoälypolitiikkaa hajanaisuuden poistamiseksi ja maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamiseksi.

Se saadaan aikaan 

  • luodaan suotuisat edellytykset tekoälyn kehittämiselle ja käyttöönotolle EU:ssa;
  • tehdään EU:sta paikka, jossa huippuosaaminen kukoistaa laboratoriosta markkinoille.
  • varmistetaan, että tekoäly toimii ihmisten hyväksi ja on hyvä voima yhteiskunnassa;
  • strategisen johtajuuden rakentaminen vaikutuksiltaan merkittävillä aloilla.

Koordinoitu suunnitelma kulkee käsi kädessä tekoälyä koskevan asetusehdotuksen kanssa.

Ladattava aineisto

Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review (.pdf)
Lataa 

Related content

Tiedonanto tekoälyä koskevan eurooppalaisen lähestymistavan edistämisestä

Policy and legislation | 21 huhtikuuta 2021

Kun otetaan huomioon tekoälyn nopea teknologinen kehitys ja maailmanlaajuinen poliittinen toimintaympäristö, jossa yhä useammat maat investoivat voimakkaasti tekoälyyn, EU:n on toimittava yhtenäisesti, jotta se voi hyödyntää tekoälyn monia mahdollisuuksia ja vastata tekoälyyn liittyviin haasteisiin tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavalla tavalla. Edistääkseen tekoälyn kehittämistä ja puuttuakseen sen mahdollisiin merkittäviin riskeihin turvallisuudelle ja perusoikeuksille komissio esittää ehdotuksen tekoälyä koskevaksi sääntelykehykseksi sekä tarkistetun koordinoidun tekoälysuunnitelman.