Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Standards tal-blockchain

Il-Kummissjoni Ewropea tieħu rwol attiv fil-komunità tal-istandards tal-blockchain, billi tinvolvi ruħha u taħdem mill-qrib mal-korpi rilevanti kollha madwar id-dinja.

l-istandards huma importanti għas-suċċess ta’ kwalunkwe teknoloġija li qed tiżviluppa, u l-blockchain mhijiex eċċezzjoni. l-istandards it-tajba, stabbiliti fil-ħin it-tajjeb fl-iżvilupp ta’ teknoloġija, jistgħu jiżguraw l-interoperabbiltà, jiġġeneraw fiduċja u jgħinu biex tiġi żgurata l-faċilità tal-użu tat-teknoloġija. B’dan il-mod, huma jappoġġaw l-iżvilupp tagħha u joħolqu triq għall-adozzjoni tal-massa.

l-UE tieħu rwol attiv fil-komunità tal-istandards tal-blockchain, billi tinvolvi ruħha u taħdem mill-qrib mal-korpi rilevanti kollha madwar id-dinja.

Ix-xenarju tal-istandards blockchain

Ix-xenarju tal-istandards tat-teknoloġija huwa kumpless, u jkopri għadd kbir ta’ organizzazzjonijiet supranazzjonali, nazzjonali u industrijali. Uħud mill-organizzazzjonijiet l-aktar importanti fix-xenarju tal-istandards tal-blockchain Ewropej jinkludu:

 • STandICT: Jipprovdi Osservatorju tal-Istandardizzazzjoni tal-ICT (EUCOS) u Faċilità għall-appoġġ tal-parteċipazzjoni ta’ esperti Ewropej dwar l-istandardizzazzjoni internazzjonali (StandICT.eu).
 • Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni: Organizzazzjonijiet Ewropej importanti tal-istandards rilevanti għall-blockchain jinkludu l-Istitut Ewropew tal-Istandards tat-Telekomunikazzjoni (ETSI, b’mod partikolari l-ISG PDL), il-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN), il-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni Elettroteknika (CENELEC), b’mod partikolari permezz tal-Kumitat Tekniku Konġunt 19 tagħhom (JTC19).
 • Organizzazzjonijiet supranazzjonali u tal-industrija: Organizzazzjonijiet globali importanti rilevanti għall-istandards tal-blockchain jinkludu l-ISO (b’mod partikolari l-ISO TC307), l-ISO/IEC JTC1 u l-ITU-T.
 • Korpi nazzjonali tal-istandards: Il-biċċa l-kbira tal-korpi nazzjonali tal-istandards tal-IT ukoll huma jew huma mistennija li jkunu qed jaħdmu fuq suġġetti tal-blockchain.
 • Korpi ta’ Standards Miftuħa: inkludi l-IEEE, l-Organizzazzjoni għall-Avvanz tal-Istandards tal-Informazzjoni Strutturata (OASIS) u t-Task Force tal-Inġinerija tal-Internet (IETF).
 • INATBA: Permezz ta’ diversi gruppi ta’ ħidma tagħha, l-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Applikazzjonijiet Fiduċjati tal-Blockchain tikkontribwixxi wkoll għad-diskussjoni dwar l-istandards fuq livell Ewropew u globali.

Hemm ħafna organizzazzjonijiet nazzjonali u industrijali oħra involuti fi standards rilevanti għall-blockchain jaħdmu fuq suġġetti bħall-assi diġitali, l-ispeċifikazzjonijiet tat-tokens, il-governanza tal-blockchain, l-istandards tat-token tas-sigurtà, u aktar.

Il-firxa wiesgħa ta’ korpi li jaħdmu fuq l-istandards tal-blockchain tiżgura li ħafna ħiliet u għarfien espert madwar id-dinja jkunu ddedikati għal dan ix-xogħol. Iżda, hemm il-periklu ta’ frammentazzjoni fix-xenarju tal-istandards.

Suġġetti ta’ standards

l-istandards tat-teknoloġija jistgħu jkopru firxa wiesgħa ta’ suġġetti, li wħud minnhom mhumiex direttament relatati mat-teknoloġija nnifisha. Fil-blockchain, is-suġġetti li ġejjin huma partikolarment rilevanti:

 • interoperabbiltà: l-iżgurar li l-protokolli u l-pjattaformi differenti tal-blockchain u tad-DLT ikunu jistgħu jiskambjaw data u jikkomunikaw mingħajr xkiel ma’ xulxin;
 • governanza: l-aħjar prattika u standards fir-regolamentazzjoni ta’ proġetti blockchain kif ukoll konsorzji blockchain li jaħdmu fuq pjattaformi deċentralizzati;
 • identità: Il-promozzjoni ta’ qafas ta’ identità komuni u/jew identità interoperabbli fost il-protokolli u l-pjattaformi differenti tal-blockchain;
 • sigurtà: l-iżgurar ta’ operazzjoni sigura tan-nodi, netwerks u servizzi differenti;
 • kuntratti intelliġenti: l-appoġġ għall-aħjar prattika u standards biex jiġi żgurat li t-teknoloġija kuntrattwali intelliġenti tkun sikura u sigura.

l-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Strateġija tal-blockchain

l-UE trid tkun minn ta’ quddiem fit-teknoloġija blockchain, u ssir innovatur fil-blockchain u dar għal pjattaformi, applikazzjonijiet u kumpaniji sinifikanti.

Ara Wkoll

Qafas legali u regolatorju għall-blockchain

Il-Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi l-importanza taċ-ċertezza legali u reġim regolatorju ċar f’oqsma li jappartjenu għall-applikazzjonijiet ibbażati fuq il-blockchain.

Blockchain għall-azzjoni klimatika

Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li tuża l-innovazzjonijiet fit-teknoloġiji blockchain biex tgħin fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.

Sħubija Ewropea tal-Blockchain

Is-Sħubija Ewropea tal-Blockchain (EBP) hija inizjattiva biex tiġi żviluppata strateġija tal-UE dwar il-blockchain u tinbena infrastruttura blockchain għas-servizzi pubbliċi.