Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Blokķēdes standarti

Eiropas Komisija aktīvi iesaistās blokķēžu standartu kopienā, iesaistoties un cieši sadarbojoties ar visām attiecīgajām struktūrām visā pasaulē.

  Blokķēdes vizuālais attēlojums

© iStock by Getty Images - 911053906 laremenko

Standarti ir svarīgs panākumu atslēga jebkurai attīstības tehnoloģijai, un blokķēde nav izņēmums. Pareizie standarti, kas noteikti īstajā laikā tehnoloģijas izstrādē, var nodrošināt sadarbspēju, radīt uzticēšanos un palīdzēt nodrošināt tehnoloģijas lietošanas ērtumu. Tādā veidā tās atbalsta tās attīstību un rada ceļu uz masveida adopciju.

ES aktīvi iesaistās blokķēžu standartu kopienā, iesaistoties un cieši sadarbojoties ar visām attiecīgajām struktūrām visā pasaulē.

Blockchain standartu ainava

Tehnoloģiju standartu ainava ir sarežģīta un aptver daudzas pārvalstiskas, valsts un rūpniecības organizācijas. Dažas no svarīgākajām organizācijām Eiropas blokķēdes standartu jomā ietver:

 • StandICT: Nodrošina IKT standartizācijas novērošanas centru (EUCOS) un mehānismu, lai atbalstītu Eiropas ekspertu dalību starptautiskās standartizācijas jomā (StandICT.eu).
 • Eiropas standartizācijas organizācijas: Svarīgas Eiropas standartizācijas organizācijas, kas attiecas uz blokķēdi, ir Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts (ETSI, jo īpaši ISG PDL), Eiropas Standartizācijas komiteja (CENELEC), Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja (CENELEC), jo īpaši to apvienotā tehniskā komiteja 19 (JTC19).
 • Pārvalstiskas un rūpniecības organizācijas: Svarīgas globālās organizācijas, kas attiecas uz blokķēdes standartiem, ietver ISO (jo īpaši ISO TC307), ISO/IEC JTC1 un ITU-T.
 • Valsts standartizācijas iestādes: Lielākā daļa valsts IT standartu struktūru arī strādā vai ir sagaidāms, ka tās strādās pie blokķēdes tematiem.
 • Atvērto standartu struktūras: ietver IEEE, Strukturētu informācijas standartu veicināšanas organizāciju (OASIS) un Interneta tehnisko uzdevumgrupu (IETF).
 • INATBA: Ar dažādu savu darba grupu starpniecību Starptautiskā uzticamu blokķēžu lietojumprogrammu asociācija arī veicina standartu apspriešanu Eiropas un pasaules līmenī.

Ir daudzas citas valsts un rūpniecības organizācijas, kas iesaistītas blokķēdes attiecīgajos standartos, strādā pie tādām tēmām kā digitālie aktīvi, tokenu specifikācijas, blokķēdes pārvaldība, drošības tokenu standarti un daudz kas cits.

Plašais struktūru klāsts, kas strādā pie blokķēdes standartiem, nodrošina, ka šim darbam ir veltīta liela prasmju un zināšanu daļa visā pasaulē. Bet pastāv risks, ka standartu ainavā pastāv sadrumstalotības risks.

Standartu tēmas

Tehnoloģiju standarti var aptvert plašu tematu klāstu, no kuriem daži nav tieši saistīti ar pašu tehnoloģiju. Blokķēdē īpaši svarīgas ir šādas tēmas:

 • sadarbspēja: Nodrošināt, ka dažādie blokķēdes un SVT protokoli un platformas var apmainīties ar datiem un netraucēti sazināties savā starpā;
 • pārvaldība: Blokķēdes projektu, kā arī blokķēžu konsorciju, kas darbojas decentralizētās platformās, pārvaldības paraugprakse un standarti;
 • identitāte: Veicināt vienotu identitātes satvaru un/vai sadarbspējīgu identitāti starp dažādiem blokķēdes protokoliem un platformām;
 • drošība: Nodrošināt dažādu mezglu, tīklu un pakalpojumu drošu darbību;
 • viedie līgumi: Atbalstīt paraugpraksi un standartus, lai nodrošinātu, ka viedās līgumu tehnoloģijas ir drošas un drošas.

Jaunākās ziņas

DIGIBYTE |
The Commission’s European Innovation Council awards €5 million to blockchain solutions for social innovations

The European Innovation Council (EIC) Prize on Blockchains for Social Good has awarded €5 million to six winners selected in a call to identify scalable, deployable and high-impact blockchain solutions for societal challenges. The winning solutions propose blockchain applications for fair trade and circular economy, increasing transparency in production processes and quality information, improving accountability and contributing to financial inclusion and renewable energy.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Blockchain stratēģija

ES vēlas būt līderis blokķēdes tehnoloģijā, kļūstot par inovatoru blokķēdē un par mājvietu nozīmīgām platformām, lietojumprogrammām un uzņēmumiem.

Skatīt arī

Eiropas blokķēdes partnerība

Eiropas blokķēžu partnerība (EBP) ir iniciatīva, kuras mērķis ir izstrādāt ES stratēģiju par blokķēdi un izveidot blokķēdes infrastruktūru sabiedriskajiem pakalpojumiem.