Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Blokķēdes standarti

Eiropas Komisija aktīvi iesaistās blokķēdes standartu kopienā, iesaistoties un cieši sadarbojoties ar visām attiecīgajām struktūrām visā pasaulē.

  Blokķēdes vizuāls attēlojums

© iStock by Getty Images - 911053906 laremenko

Standarti ir svarīgs panākumu atslēga jebkurai izstrādes tehnoloģijai, un blokķēde nav izņēmums. Pareizie standarti, kas noteikti pareizajā tehnoloģijas izstrādes brīdī, var nodrošināt sadarbspēju, radīt uzticēšanos tehnoloģijai un palīdzēt nodrošināt tās izmantošanas vieglumu. Tādējādi tās atbalsta tās attīstību un rada ceļu uz masveida adopciju.

ES aktīvi iesaistās blokķēdes standartu kopienā, iesaistoties un cieši sadarbojoties ar visām attiecīgajām struktūrām visā pasaulē.

Blockchain standartu ainava

Tehnoloģiju standartu aina ir sarežģīta, aptverot lielu skaitu pārvalstisku, valsts un rūpniecības organizāciju. Dažas no nozīmīgākajām organizācijām Eiropas blokķēžu standartu jomā ir šādas:

 • StandICT: Nodrošina IKT standartizācijas novērošanas centru (EUCOS) un mehānismu, lai atbalstītu Eiropas ekspertu dalību starptautiskās standartizācijas jomā (StandICT.eu).
 • Eiropas standartizācijas organizācijas: Svarīgas Eiropas standartu organizācijas, kas attiecas uz blokķēdi, ir Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts (ETSI, jo īpaši ISG PDL), Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN), Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja (CENELEC), jo īpaši ar to Apvienotās tehniskās komitejas 19 (JTC19) starpniecību.
 • Pārvalstiskas un nozares organizācijas: Svarīgas globālas organizācijas, kas attiecas uz blokķēdes standartiem, ir ISO (jo īpaši ISO TC307), ISO/IEC JTC1 un ITU-T.
 • Valsts standartizācijas iestādes: Lielākā daļa valstu IT standartu struktūru arī strādās ar blokķēdes tematiem.
 • Atvērto standartu struktūras: ietver IEEE, Organizāciju strukturētās informācijas standartu uzlabošanai (OASIS) un Interneta inženieru darba grupu (IETF).
 • INATBA: Ar dažādu savu darba grupu starpniecību Starptautiskā uzticamo blokķēžu lietojumprogrammu asociācija arī veicina Eiropas un pasaules līmeņa diskusijas par standartiem.

Ir daudzas citas valsts un rūpniecības organizācijas, kas iesaistītas blokķēdes attiecīgajos standartos, kas strādā pie tādiem tematiem kā digitālie aktīvi, marķierierīces specifikācijas, blokķēdes pārvaldība, drošības marķierierīces standarti un daudz ko citu.

Plašais struktūru klāsts, kas strādā pie blokķēdes standartiem, nodrošina, ka šim darbam ir veltīts daudz prasmju un zināšanu visā pasaulē. Taču standartu jomā pastāv sadrumstalotības risks.

Standartu temati

Tehnoloģiju standarti var aptvert plašu tematu klāstu, no kuriem daži nav tieši saistīti ar pašu tehnoloģiju. Blokķēdē īpaši svarīgi ir šādi temati:

 • sadarbspēja: Nodrošināt, ka dažādi blokķēdes un SVT protokoli un platformas var apmainīties ar datiem un netraucēti sazināties savā starpā;
 • pārvaldība: Paraugprakse un standarti blokķēžu projektu pārvaldībā, kā arī blokķēžu konsorciji, kas strādā pie decentralizētām platformām;
 • identitāte: Veicināt kopīgu identitātes satvaru un/vai sadarbspējīgu identitāti starp dažādiem blokķēdes protokoliem un platformām;
 • drošība: Nodrošināt dažādu mezglu, tīklu un pakalpojumu drošu darbību;
 • viedlīgumi: Atbalstīt paraugpraksi un standartus, lai nodrošinātu, ka viedas līgumu tehnoloģijas ir drošas un drošas.

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Blokķēdes stratēģija

ES vēlas būt līderis blokķēdes tehnoloģiju jomā, kļūstot par novatoru blokķēdē un par mājvietu nozīmīgām platformām, lietotnēm un uzņēmumiem.

Skatīt arī

Eiropas blokķēdes partnerība

Eiropas blokķēžu partnerība (EBP) ir iniciatīva, kuras mērķis ir izstrādāt ES stratēģiju par blokķēdi un izveidot blokķēdes infrastruktūru sabiedriskajiem pakalpojumiem.