Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:n luotettavat luettelot

Jäsenvaltioilla on velvollisuus laatia, ylläpitää ja julkaista luotettavia luetteloita hyväksytyistä luottamuspalvelujen tarjoajista ja niiden tarjoamista palveluista.

    Handhake visualisoimalla digitaalista peittoa

© iStock by Getty Images - 1159401925 vittaya25

Sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun asetuksen (eIDAS-asetus) mukaan kansallisilla luotettavilla luetteloilla on perustava vaikutus. Toisin sanoen luottamuspalvelun tarjoaja ja sen tarjoamat luottamuspalvelut hyväksytään vain, jos se näkyy luotettavassa luettelossa. Käyttäjät, mukaan lukien kansalaiset, yritykset ja julkishallinnot, hyötyvät tiettyyn hyväksyttyyn luottamuspalveluun liittyvästä oikeusvaikutuksesta vain, jos viimeksi mainitut on merkitty luotettavien luetteloiden luetteloon.

EIDAS-asetuksen 22 artiklassa jäsenvaltiot velvoitetaan laatimaan, ylläpitämään ja julkaisemaan luotettavia luetteloita. Näihin luetteloihin olisi sisällyttävä tiedot hyväksytyistä luottamuspalvelujen tarjoajista, joista ne ovat vastuussa, sekä tiedot niiden tarjoamista hyväksytyistä luottamuspalveluista. Luettelot julkaistaan suojatusti, allekirjoitetaan sähköisesti tai sinetöidään automaattiseen käsittelyyn soveltuvassa muodossa.

Luotettavat luettelot ovat välttämättömiä varmuuden takaamiseksi markkinatoimijoiden keskuudessa, koska ne osoittavat palveluntarjoajan ja palvelun aseman valvonnan hetkellä. Niillä pyritään edistämään hyväksyttyjen luottamuspalvelujen yhteentoimivuutta helpottamalla sähköisten allekirjoitusten ja sähköisten sinettien validointia ja paljon muuta. 

Jäsenvaltiot voivat lisätä luotettuihin luetteloihin muita kuin hyväksyttyjä luottamuspalveluja vapaaehtoisesti. Tämä on kuitenkin vain kansallisella tasolla, ja on ilmoitettava selvästi, että ne eivät ole eIDAS-asetuksen mukaisia.

Jotta kaikkien jäsenvaltioiden luotetut luettelot olisivat käytettävissä, komissio asettaa suojatun kanavan kautta varmennetulle verkkopalvelimelle jäsenvaltioiden ilmoittamat luotettavat luettelot allekirjoitetussa tai sinetöidyssä muodossa, joka soveltuu automatisoituun käsittelyyn.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Digitaalista identiteettiä koskevan asetuksen voimaantulo

Eurooppalaisen digitaalisen identiteetin perustamista koskevat säännöt tulivat voimaan maanantaina. Ne tasoittavat tietä kaikille EU:n kansalaisille ja asukkaille, jotta he voivat hyötyä henkilökohtaisesta eurooppalaisesta digitaalisen identiteetin lompakosta vuonna 2026.

PRESS RELEASE |
Ensimmäinen EU:n laajuinen kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmä Euroopan digitaalisen tilan turvallisuuden parantamiseksi

Komissio on hyväksynyt kaikkien aikojen ensimmäisen eurooppalaisen kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän EU:n kyberturvallisuusasetuksen mukaisesti. Järjestelmä tarjoaa unionin laajuisia sääntöjä ja menettelyjä, jotka koskevat tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden sertifiointia niiden elinkaaren aikana, mikä tekee niistä käyttäjien kannalta luotettavampia.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Luottamuspalvelut

EU on ottanut käyttöön sääntöjä, joilla vahvistetaan luottamuspalveluja ja varmistetaan, että verkkotoimintamme on turvallista kaikkialla EU:ssa.

Katso myös

EU:n luottamusmerkki

EU-luottamusmerkki kertoo käyttäjille, että he voivat luottaa tiettyyn verkkopalveluun, joka suorittaa verkkotapahtumansa turvallisella, kätevällä ja turvallisella tavalla.

eIDAS-asetus

EIDAS-asetuksella helpotetaan turvallisia rajatylittäviä liiketoimia luomalla puitteet digitaaliselle identiteetille ja todentamiselle. Sen tavoitteena on luoda luottamusta sähköiseen vuorovaikutukseen ja edistää saumattomia digitaalisia palveluja EU:ssa.