Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Důvěryhodné seznamy EU

Členské státy mají povinnost sestavit, udržovat a zveřejňovat důvěryhodné seznamy kvalifikovaných poskytovatelů důvěryhodných služeb a jimi poskytovaných služeb.

Podle nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (nařízení eIDAS) mají důvěryhodné vnitrostátní seznamy ustavující účinek. Jinými slovy, poskytovatel důvěryhodných služeb a služby vytvářející důvěru, které poskytuje, budou kvalifikovány pouze tehdy, pokud se objeví v důvěryhodném seznamu. Uživatelé, včetně občanů, podniků a orgánů veřejné správy, budou mít prospěch z právního účinku spojeného s danou kvalifikovanou důvěryhodnou službou pouze v případě, že tato služba bude uvedena jako kvalifikovaná v důvěryhodných seznamech.

Článek 22 nařízení eIDAS ukládá členským státům povinnost vytvořit, udržovat a zveřejňovat důvěryhodné seznamy. Tyto seznamy by měly obsahovat informace týkající se kvalifikovaných poskytovatelů důvěryhodných služeb, za které odpovídají, a informace týkající se jimi poskytovaných kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru. Seznamy musí být zveřejňovány zabezpečeným způsobem, elektronicky podepsány nebo zapečetěny ve formátu vhodném pro automatizované zpracování.

Důvěryhodné seznamy mají zásadní význam pro zajištění jistoty mezi účastníky trhu, neboť uvádějí status poskytovatele služeb a služby v okamžiku dohledu. Jejich cílem je podpořit interoperabilitu kvalifikovaných důvěryhodných služeb usnadněním validace elektronických podpisů a elektronických pečetí a dalších. 

Členské státy mohou na základě dobrovolnosti přidat do důvěryhodných seznamů jiné než kvalifikované služby vytvářející důvěru. To však platí pouze na vnitrostátní úrovni a musí být jasně uvedeno, že nejsou kvalifikovány podle nařízení eIDAS.

Aby byl umožněn přístup k důvěryhodným seznamům všech členských států, zpřístupňuje Komise prostřednictvím zabezpečeného kanálu ověřenému webovému serveru veřejnosti důvěryhodné seznamy oznámené členskými státy, a to v podepsané nebo zapečetěné podobě vhodné pro automatizované zpracování.

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Vstup nařízení o digitální identitě v platnost

Pravidla pro vytvoření evropské digitální identity vstoupila v platnost v pondělí. V roce 2026 připraví půdu pro všechny občany a obyvatele EU, aby mohli využívat osobní evropskou peněženku digitální identity.

Související obsah

Souvislosti

Služby vytvářející důvěru

EU zavedla pravidla pro posílení služeb vytvářejících důvěru a zajištění bezpečnosti naší online činnosti v celé EU.

Viz také

Značka důvěry EU

Značka důvěry EU uživatelům sděluje, že mohou důvěřovat určité online službě při provádění svých online transakcí bezpečným, pohodlným a bezpečným způsobem.

nařízení eIDAS

Nařízení eIDAS usnadňuje bezpečné přeshraniční transakce tím, že vytváří rámec pro digitální identitu a autentizaci. Jeho cílem je vytvořit důvěru v elektronické interakce a podporovat bezproblémové digitální služby v EU.