Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Liste sigure ale UE

Statele membre au obligația de a stabili, menține și publica liste sigure ale prestatorilor de servicii de asigurare a încrederii calificați și ale serviciilor furnizate de aceștia.

    Strângere de mână cu o vizualizare a suprapunerii digitale

© iStock by Getty Images - 1159401925 vittaya25

În temeiul Regulamentului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (Regulamentul eIDAS), listele sigure naționale au un efect constitutiv. Cu alte cuvinte, un prestator de servicii de asigurare a încrederii și serviciile de asigurare a încrederii pe care le furnizează vor fi calificate numai dacă apar într-o listă de încredere. Utilizatorii, inclusiv cetățenii, întreprinderile și administrațiile publice, vor beneficia de efectul juridic asociat unui anumit serviciu de încredere calificat numai dacă acesta din urmă este inclus în listele sigure.

Articolul 22 din Regulamentul eIDAS obligă statele membre să întocmească, să mențină și să publice liste sigure. Aceste liste ar trebui să includă informații referitoare la prestatorii de servicii de încredere calificați pentru care sunt responsabili, precum și informații referitoare la serviciile de încredere calificate furnizate de aceștia. Listele trebuie publicate într-un mod securizat, semnate electronic sau sigilate într-un format adecvat pentru prelucrarea automată.

Listele sigure sunt esențiale pentru asigurarea certitudinii în rândul operatorilor de pe piață, deoarece indică statutul prestatorului de servicii și al serviciului în momentul supravegherii. Acestea vizează promovarea interoperabilității serviciilor de încredere calificate prin facilitarea validării semnăturilor electronice și a sigiliilor electronice și multe altele. 

Statele membre pot adăuga în mod voluntar alte servicii de asigurare a încrederii decât cele calificate pe listele sigure. Cu toate acestea, acest lucru se întâmplă numai la nivel național și trebuie să se indice în mod clar că nu sunt calificați în conformitate cu Regulamentul eIDAS.

Pentru a permite accesul la listele sigure ale tuturor statelor membre, Comisia pune la dispoziția publicului, printr-un canal securizat către un server web autentificat, listele sigure notificate de statele membre, într-o formă semnată sau sigilată adecvată pentru prelucrarea automată.

Cele mai recente știri

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Servicii de încredere

UE a introdus norme pentru a consolida serviciile de încredere și pentru a se asigura că activitatea noastră online este sigură în întreaga UE.

Citiți și

Marca UE de încredere

Marca UE de încredere le spune utilizatorilor că pot avea încredere în un anumit serviciu online pentru a-și efectua tranzacțiile online într-un mod sigur, convenabil și securizat.