Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fotoniikka: Teollisuuden innovaatiot ja yhteistyö

Komissio perusti Horisontti 2020 -puiteohjelmassa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden fotoniikan parantamiseksi.

    Kahdeksankulmainen prisma tessellated, kaikki musta, yksi valaistu ja saavuttaa eteenpäin.

© iStock by Getty Images - 1222436839 coffeekai

Fotoniikka on Euroopalle ensiarvoisen tärkeää. Näin ollen Horisontti 2020 -puiteohjelmassa perustettiin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus alan tehostamiseksi. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden päätavoitteena on säilyttää ja lisätä Euroopan teollisuuden johtoasemaa fotoniikan alalla edistämällä fotoniikan valmistusta ja nopeuttamalla Euroopan innovaatioprosessia.

Euroopan teollisen johtoaseman vahvistaminen fotoniikassa puolestaan lyhentää tuotteiden markkinoiden ajoitusta, mikä tuo mukanaan yleistä hyötyä työpaikkojen luomisesta ja kasvusta Euroopassa.

Tavoitteena on erityisesti:

  • edistää investointeja yksityisen sektorin tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin;
  • edistää tutkimusta ja innovointia yritysvetoisella ohjelmalla;
  • kiihdytetään fotoniikan kehittämistä.

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudessa käsitellään koko tutkimuksen ja innovoinnin arvoketjua kehittyneistä materiaaleista valmistukseen, tuotteisiin ja palveluihin. Siinä käsitellään myös edistynyttä tutkimusta, pilottilinjoja ja markkinoita. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudessa keskitytään markkinasektoreihin, joilla Euroopan fotoniikkateollisuus on erityisen vahva, kuten valaistukseen, lääketieteelliseen fotoniikkaan ja optisiin komponentteihin ja järjestelmiin.

Euroopan tasolla on jo olemassa muita yhteistyöhankkeita. Onnistuneita esimerkkejä ovatfotoniikan alueelliset klusterit, kansalliset teknologiayhteisöt ja Euroopan teknologiayhteisö Photonics21.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
EU investoi 216 miljoonaa euroa puolijohteiden tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseen

Puolijohde-yhteisyritys ilmoitti tänään käynnistävänsä 216 miljoonan euron ehdotuspyynnön, jolla tuetaan puolijohde-, mikroelektroniikka- ja fotoniikka-alan tutkimus- ja innovointialoitteita. Tämä ilmoitus on jatkoa marraskuussa 2023 julkistetulle innovatiivisia pilottituotantolinjoja koskevalle ensimmäiselle ehdotuspyynnölle, jolla varmistettiin 1,67 miljardin euron EU-rahoitus.

DIGIBYTE |
EU:n digitaalista vuosikymmentä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi käynnistetyt uudet eurooppalaiset kumppanuudet

Edistääkseen digitaalialan tutkimus- ja innovointi-investointeja komissio on käynnistänyt uusia eurooppalaisia kumppanuuksia yhdessä teollisuuden ja korkeakoulujen kanssa Horisontti Eurooppa -ohjelman puitteissa. Kumppanuuksilla pyritään laaja-alaisiin innovatiivisiin ratkaisuihin, joissa yhdistetään ponnistuksia, resursseja ja investointeja, jotka tuottavat pitkän aikavälin myönteisiä vaikutuksia, parantavat Euroopan kilpailukykyä ja teknologista suvereniteettia sekä luovat työpaikkoja ja kasvua.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Fotoniikka

Olemme uuden fotoniikan aikakauden partaalla, ja Euroopan komissio pyrkii varmistamaan, että kansalaiset ja yritykset hyötyvät täysimääräisesti tästä teknologiasta.