Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fotonika: Innovazzjoni u kooperazzjoni industrijali

Il-Kummissjoni stabbiliet sħubija pubblika-privata (PPP) taħt Orizzont 2020 biex ittejjeb is-settur tal-fotonika.

    Priżmi ottagonali tessellated, kollha iswed b’waħda mixgħula u jilħqu l-quddiem.

© iStock by Getty Images - 1222436839 coffeekai

Il-fotonika hija ta’ importanza kbira għall-Ewropa. Għalhekk, ġiet stabbilita sħubija pubblika-privata (PPP) taħt Orizzont 2020 biex ittejjeb is-settur. L-għan ewlieni tal-PPP huwa li jżomm u jżid it-tmexxija industrijali tal-Ewropa fil-fotonika billi jrawwem il-manifattura tal-fotonika u jaċċellera l-proċess ta’ innovazzjoni tal-Ewropa.

It-tisħiħ tat-tmexxija industrijali tal-Ewropa fil-fotonika min-naħa tiegħu se jnaqqas iż-żmien għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti, u b’hekk jippermetti benefiċċju ġenerali f’termini ta’ ħolqien ta’ impjiegi u tkabbir fl-Ewropa.

B’mod partikolari, l-għan huwa li:

  • jistimulaw l-investiment fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni tas-settur privat;
  • jippromwovu r-riċerka u l-innovazzjoni b’aġenda mmexxija min-negozju;
  • tħaffef l-iżvilupp ta’ teknoloġiji fotoniċi.

Il-PPP se tindirizza l-katina kollha tal-valur tar-riċerka u l-innovazzjoni minn materjali avvanzati, sal-manifattura, sa prodotti u servizzi. Se tindirizza wkoll ir-riċerka avvanzata, il-linji pilota u s-swieq. Il-PPP se tiffoka fuq setturi tas-suq fejn l-industrija tal-fotonika Ewropea hija partikolarment b’saħħitha, bħat-tidwil, il-fotonika medika u l-komponenti u s-sistemi ottiċi.

Fil-livell Ewropew, diġà jeżistu forom oħra ta’ proġetti ta’ kooperazzjoni. Ir-Raggruppamenti Reġjonali tal-Fotonika, il-pjattaformi tat-teknoloġija nazzjonali, u l-Pjattaforma Ewropea tat-Teknoloġija Fotonika21 huma eżempji ta’ suċċess.

L-aħħar aħbarijiet

DIGIBYTE |
Sħubijiet Ewropej ġodda mnedija biex iwettqu l-ambizzjonijiet tal-UE għad-Deċennju Diġitali

Biex tagħti spinta lill-investimenti fir-riċerka u l-innovazzjoni fil-qasam diġitali, il-Kummissjoni nediet Sħubijiet Ewropej ġodda flimkien mal-industrija u l-akkademja, taħt il-programm Orizzont Ewropa. Is-sħubijiet se jsegwu soluzzjonijiet innovattivi fuq skala kbira, billi jiġbru flimkien l-isforzi, ir-riżorsi u l-investimenti li se jiġġeneraw impatt pożittiv fit-tul, jagħtu spinta lill-kompetittività u s-sovranità teknoloġika Ewropea, kif ukoll joħolqu l-impjiegi u t-tkabbir.

PRESS RELEASE |
Commission and industry invest €22 billion in new European Partnerships to deliver solutions to major societal challenges

The Commission has launched 11 new European Partnerships together with industry, to boost investments in research and innovation and to overcome major climate and sustainability challenges, towards making Europe the first climate neutral economy and delivering on the European Green Deal. In line with the goals of the ‘twin' green and digital transition, the Partnerships will also deliver on the EU's digital ambitions for the next decade, Europe's Digital Decade.

DIGIBYTE |
Coronavirus response: €56 million for solutions using medical technologies, digital tools and artificial intelligence

A new Call on Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence analytics, with a budget of €56 million, is launched on May 19 to quickly deploy new solutions using medical technologies, digital tools and artificial intelligence to increase our response capabilities to this coronavirus crisis, improve the recovery, and better prepare for future such crises or waves.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Fotonika

Ninsabu fix-xifer ta’ era ġdida tal-fotonika, u l-Kummissjoni Ewropea qed taħdem biex tiżgura li ċ-ċittadini u n-negozji jgawdu l-benefiċċji kollha ta’ din it-teknoloġija.