Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fótónaic: Nuálaíocht thionsclaíoch agus comhar tionsclaíoch

Bhunaigh an Coimisiún comhpháirtíocht phoiblí-phríobháideach faoi Fhís 2020 chun earnáil na fótónaice a fheabhsú.

    Priosmaí ochtagánach tessellated, gach dubh le lit amháin suas agus a bhaint amach amach romhainn.

© iStock by Getty Images - 1222436839 coffeekai

Tá fótónaic ríthábhachtach don Eoraip. Dá bhrí sin, bunaíodh comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí (PPP) faoi Fhís 2020 chun an earnáil a fheabhsú. Is é príomhchuspóir CPP ceannaireacht thionsclaíoch na hEorpa san fhótónaic a choinneáil agus a mhéadú trí mhonarú fótónaice a chothú agus dlús a chur le próiseas nuálaíochta na hEorpa.

Má dhéantar ceannaireacht thionsclaíoch na hEorpa san fhótónaic a dhaingniú, laghdófar an t-am a chuirfear táirgí ar an margadh, rud a fhágfaidh go mbeidh tairbhe fhoriomlán ann ó thaobh cruthú post agus fás san Eoraip de.

Go háirithe, is é an aidhm atá ann an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • infheistíocht a spreagadh i dtaighde, i bhforbairt agus i nuálaíocht na hearnála príobháidí;
  • taighde agus nuálaíocht a chur chun cinn le clár oibre atá dírithe ar ghnó;
  • dlús a chur le forbairt na dteicneolaíochtaí fótónaice.

Tabharfaidh an CPP aghaidh ar an slabhra luacha taighde agus nuálaíochta ina iomláine, ó ábhair shárfhorbartha go monaraíocht, táirgí agus seirbhísí. Tabharfaidh sé aghaidh freisin ar ardtaighde, línte píolótacha agus margaí. Díreoidh an CPP ar earnálacha an mhargaidh ina bhfuil tionscal fótónaice na hEorpa an-láidir, amhail soilsiú, fótónaic leighis agus comhpháirteanna agus córais optúla.

Ar an leibhéal Eorpach, tá cineálacha eile tionscadal comhair ann cheana féin. Samplaí rathúla is eaBraislí Réigiúnacha Fótónaice, ardáin teicneolaíochta náisiúnta, agus fótónaic an Ardáin Teicneolaíochta Eorpaigh um Theicneolaíocht21.

An Nuacht is Déanaí

DIGIBYTE |
Comhpháirtíochtaí Eorpacha nua seolta chun uaillmhianta an Aontais don Deacáid Dhigiteach a bhaint amach

Chun borradh a chur faoi infheistíochtaí taighde agus nuálaíochta san earnáil dhigiteach, tá Comhpháirtíochtaí Eorpacha nua seolta ag an gCoimisiún i gcomhar leis an earnáil tionsclaíochta agus leis an lucht acadúil, faoin gclár Fís Eorpach. Saothróidh na Comhpháirtíochtaí réitigh nuálacha ar mhórscála, comhthiomsú iarrachtaí, acmhainní agus infheistíochtaí lena nginfear tionchar dearfach fadtéarmach, lena gcuirfear borradh faoi iomaíochas agus ceannasacht theicneolaíoch na hEorpa, agus lena gcruthófar poist agus fás.

PRESS RELEASE |
Commission and industry invest €22 billion in new European Partnerships to deliver solutions to major societal challenges

The Commission has launched 11 new European Partnerships together with industry, to boost investments in research and innovation and to overcome major climate and sustainability challenges, towards making Europe the first climate neutral economy and delivering on the European Green Deal. In line with the goals of the ‘twin' green and digital transition, the Partnerships will also deliver on the EU's digital ambitions for the next decade, Europe's Digital Decade.

DIGIBYTE |
Coronavirus response: €56 million for solutions using medical technologies, digital tools and artificial intelligence

A new Call on Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence analytics, with a budget of €56 million, is launched on May 19 to quickly deploy new solutions using medical technologies, digital tools and artificial intelligence to increase our response capabilities to this coronavirus crisis, improve the recovery, and better prepare for future such crises or waves.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Fótónaic

Tá ré fótónaice nua againn, agus tá an Coimisiún Eorpach ag obair chun a chinntiú go mbainfidh saoránaigh agus gnólachtaí tairbhe iomlán as an teicneolaíocht sin.