Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fotonika: Průmyslové inovace a spolupráce

Komise v rámci programu Horizont 2020 zřídila partnerství veřejného a soukromého sektoru s cílem posílit odvětví fotoniky.

    Osmiúhelníkové hranoly tessellated, všechny černé s jedním osvětleným a dosahující dopředu.

© iStock by Getty Images - 1222436839 coffeekai

Fotonika má pro Evropu zásadní význam. Proto bylo v rámci programu Horizont 2020 vytvořeno partnerství veřejného a soukromého sektoru s cílem posílit toto odvětví. Hlavním cílem partnerství veřejného a soukromého sektoru je udržet a zvýšit vedoucí postavení Evropy v oblasti fotoniky podporou výroby fotoniky a urychlením inovačního procesu v Evropě.

Upevňování vedoucího postavení Evropy v průmyslu v oblasti fotoniky zase sníží načasování uvádění výrobků na trh, což umožní celkový přínos, pokud jde o vytváření pracovních míst a růst v Evropě.

Cílem je zejména:

  • stimulovat investice do výzkumu, vývoje a inovací soukromého sektoru;
  • podporovat výzkum a inovace s agendou zaměřenou na podnikání;
  • urychlit vývoj fotonických technologií.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru se bude zabývat celým hodnotovým řetězcem výzkumu a inovací od pokročilých materiálů, přes výrobu až po výrobky a služby. Bude se rovněž zabývat pokročilým výzkumem, pilotními liniemi a trhy. Partnerství veřejného a soukromého sektoru se zaměří na odvětví trhu, kde je evropský fotonický průmysl obzvláště silný, jako je osvětlení, lékařská fotonika a optické komponenty a systémy.

Na evropské úrovni již existují další formy projektů spolupráce. Některé úspěšné příklady jsouregionální klastry Photonics, národní technologické platformy a Evropská technologická platforma Photonics21.

Nejnovější zprávy

DIGIBYTE |
Nová evropská partnerství byla zahájena s cílem naplnit ambice EU v oblasti digitální dekády

S cílem podpořit investice do výzkumu a inovací v digitální oblasti zahájila Komise spolu s průmyslem a akademickou obcí nová evropská partnerství v rámci programu Horizont Evropa. Partnerství budou usilovat o inovativní řešení ve velkém měřítku, přičemž spojí úsilí, zdroje a investice, které budou mít dlouhodobý pozitivní dopad, posílí evropskou konkurenceschopnost a technologickou suverenitu a vytvoří pracovní místa a růst.

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise a představitelé evropského průmyslu investují 22 miliard eur do nových evropských partnerství, která by měla vyřešit největší výzvy naší společnosti

Komise spolu s průmyslem zahájila 11 nových evropských partnerství s cílem podpořit investice do výzkumu a inovací a překonat hlavní výzvy v oblasti klimatu a udržitelnosti, učinit z Evropy první klimaticky neutrální ekonomiku a realizovat Zelenou dohodu pro Evropu. V souladu s cíli souběžné zelené a digitální transformace budou partnerství naplňovat také digitální ambice EU pro příští desetiletí v rámci tzv. evropské digitální dekády.

DIGIBYTE |
Coronavirus response: €56 million for solutions using medical technologies, digital tools and artificial intelligence

A new Call on Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence analytics, with a budget of €56 million, is launched on May 19 to quickly deploy new solutions using medical technologies, digital tools and artificial intelligence to increase our response capabilities to this coronavirus crisis, improve the recovery, and better prepare for future such crises or waves.

Související obsah

Souvislosti

Fotonika

Jsme na pokraji nové fotoniky a Evropská komise usiluje o to, aby občané a podniky mohli plně využívat výhod této technologie.