Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fotonika: Pramonės inovacijos ir bendradarbiavimas

Siekdama sustiprinti fotonikos sektorių, Komisija pagal programą „Horizontas 2020“ sukūrė viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę.

    Aštuonkampės prizmės tessellated, visi juodi su vienu apšvietimu ir pasiekti į priekį.

© iStock by Getty Images - 1222436839 coffeekai

Fotonika Europai yra labai svarbi. Taigi, siekiant sustiprinti šį sektorių, pagal programą „Horizontas 2020“ buvo sukurta viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė. Pagrindinis VPSP tikslas – išlaikyti ir didinti Europos pramonės pirmavimą fotonikos srityje skatinant fotonikos gamybą ir spartinant Europos inovacijų procesą.

Europos pramonės pirmavimo fotonikos srityje įtvirtinimas savo ruožtu sumažins produktų pateikimo į rinką laiką, o tai suteiks bendros naudos kuriant darbo vietas ir skatinant augimą Europoje.

Visų pirma siekiama:

  • skatinti investicijas į privačiojo sektoriaus mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas;
  • skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas, laikantis į verslą orientuotos darbotvarkės;
  • paspartinti fotoninių technologijų plėtrą.

Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė bus skirta visai mokslinių tyrimų ir inovacijų vertės grandinei – nuo pažangiųjų medžiagų iki gamybos, produktų ir paslaugų. Ji taip pat bus skirta pažangiems moksliniams tyrimams, bandomosioms linijoms ir rinkoms. Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė bus orientuota į rinkos sektorius, kuriuose Europos fotonikos pramonė yra ypač stipri, pavyzdžiui, apšvietimo, medicininės fotonikos ir optinių komponentų bei sistemų sektorius.

Europos lygmeniu jau yra kitų formų bendradarbiavimo projektų. Keletas sėkmingų pavyzdžių yrafotonikos regioniniai klasteriai, nacionalinės technologijų platformos ir Europos technologijų platforma Photonics21.

Naujausios naujienos

DIGIBYTE |
Pradėtos naujos Europos partnerystės siekiant įgyvendinti ES užmojus, susijusius su skaitmeniniu dešimtmečiu

Siekdama paskatinti investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas skaitmeninėje srityje, Komisija kartu su pramone ir akademine bendruomene pagal programą „Europos horizontas“ pradėjo naujas Europos partnerystes. Partnerystėmis bus siekiama plataus masto novatoriškų sprendimų, sutelkiant pastangas, išteklius ir investicijas, kurie turės ilgalaikį teigiamą poveikį, padidins Europos konkurencingumą ir technologinį suverenumą, taip pat kurs darbo vietas ir ekonomikos augimą.

PRESS RELEASE |
Commission and industry invest €22 billion in new European Partnerships to deliver solutions to major societal challenges

The Commission has launched 11 new European Partnerships together with industry, to boost investments in research and innovation and to overcome major climate and sustainability challenges, towards making Europe the first climate neutral economy and delivering on the European Green Deal. In line with the goals of the ‘twin' green and digital transition, the Partnerships will also deliver on the EU's digital ambitions for the next decade, Europe's Digital Decade.

DIGIBYTE |
Coronavirus response: €56 million for solutions using medical technologies, digital tools and artificial intelligence

A new Call on Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence analytics, with a budget of €56 million, is launched on May 19 to quickly deploy new solutions using medical technologies, digital tools and artificial intelligence to increase our response capabilities to this coronavirus crisis, improve the recovery, and better prepare for future such crises or waves.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Photonics

We are on the verge of a new photonics era, and the European Commission is working to ensure citizens and businesses enjoy the full benefits of this technology.