Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fotonika: Priemyselné inovácie a spolupráca

Komisia vytvorila verejno-súkromné partnerstvo v rámci programu Horizont 2020 s cieľom posilniť sektor fotoniky.

    Osemuholníkové hranoly tessellované, všetky čierne s jedným rozsvieteným a siahajúcim dopredu.

© iStock by Getty Images - 1222436839 coffeekai

Fotonika má pre Európu mimoriadny význam. Preto sa v rámci programu Horizont 2020 vytvorilo verejno-súkromné partnerstvo s cieľom posilniť toto odvetvie. Hlavným cieľom verejno-súkromného partnerstva je udržať a posilniť vedúce postavenie Európy v priemysle v oblasti fotoniky podporovaním výroby fotoniky a urýchlením európskeho inovačného procesu.

Upevnenie vedúceho postavenia európskeho priemyslu v oblasti fotoniky zase zníži načasovanie pre trh s výrobkami, čo umožní celkový prínos z hľadiska tvorby pracovných miest a rastu v Európe.

Cieľom je najmä:

  • stimulovať investície do výskumu, vývoja a inovácií súkromného sektora;
  • podporovať výskum a inovácie prostredníctvom programu orientovaného na podnikanie;
  • urýchľuje vývoj fotonických technológií.

Verejno-súkromné partnerstvo sa bude zaoberať celým hodnotovým reťazcom výskumu a inovácií od moderných materiálov až po výrobu, výrobky a služby. Bude sa zaoberať aj pokročilým výskumom, pilotnými líniami a trhmi. Verejno-súkromné partnerstvo sa zameria na trhové odvetvia, v ktorých je európsky fotonika obzvlášť silný, ako je osvetlenie, zdravotnícka fotonika a optické komponenty a systémy.

Na európskej úrovni už existujú iné formy projektov spolupráce. Niekoľko úspešných príkladov súregionálne klastre Photonics, národné technologické platformy a Európska technologická platforma Photonics21.

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
EÚ investuje 216 miliónov EUR na podporu výskumu a inovácií v oblasti polovodičov

Spoločný podnik pre polovodiče (spoločný podnik pre čipy) dnes oznámil spustenie výziev na predkladanie návrhov vo výške 216 miliónov EUR na podporu výskumných a inovačných iniciatív v oblasti polovodičov, mikroelektroniky a fotoniky. Toto oznámenie nadväzuje na prvé kolo výziev na inovačné pilotné linky, ktoré boli oznámené v novembri 2023 a ktorými sa zabezpečilo financovanie EÚ vo výške 1,67 miliardy EUR.

DIGIBYTE |
Vznik nových európskych partnerstiev s cieľom splniť ambície EÚ v digitálnej dekáde

S cieľom podporiť investície do výskumu a inovácií v digitálnej oblasti Komisia v rámci programu Horizont Európa spustila nové európske partnerstvá spolu s priemyslom a akademickou obcou. Partnerstvá sa budú vo veľkom rozsahu usilovať o inovatívne riešenia, združovať úsilie, zdroje a investície, ktoré budú mať dlhodobý pozitívny vplyv, posilnia európsku konkurencieschopnosť a technologickú suverenitu, ako aj vytvoria pracovné miesta a rast.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Fotonika

Sme na pokraji novej fotoniky a Európska komisia sa usiluje zabezpečiť, aby občania a podniky v plnej miere využívali výhody tejto technológie.