Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fotonika: Industrijske inovacije in sodelovanje

Komisija je v okviru programa Obzorje 2020 vzpostavila javno-zasebno partnerstvo, da bi okrepila sektor fotonike.

    Osmerokotne prizme tesselled, vse črne z enim osvetljen in sega naprej.

© iStock by Getty Images - 1222436839 coffeekai

Fotonika je za Evropo izjemnega pomena. Zato je bilo v okviru programa Obzorje 2020 vzpostavljeno javno-zasebno partnerstvo za okrepitev sektorja. Glavni cilj javno-zasebnega partnerstva je ohraniti in povečati vodilni položaj evropske industrije na področju fotonike s spodbujanjem proizvodnje fotonike in pospeševanjem inovacijskega procesa v Evropi.

Utrditev vodilnega položaja evropske industrije na področju fotonike bo posledično skrajšala čas za trženje proizvodov, kar bo omogočilo splošno korist v smislu ustvarjanja delovnih mest in rasti v Evropi.

Cilj je zlasti:

  • spodbujanje naložb v raziskave, razvoj in inovacije zasebnega sektorja;
  • spodbujanje raziskav in inovacij z agendo, ki temelji na poslovanju;
  • pospešiti razvoj fotonskih tehnologij.

Javno-zasebno partnerstvo bo obravnavalo celotno vrednostno verigo raziskav in inovacij, od naprednih materialov do proizvodnje, proizvodov in storitev. Obravnaval bo tudi napredne raziskave, pilotne linije in trge. Javno-zasebno partnerstvo se bo osredotočilo na tržne sektorje, v katerih je evropska fotonična industrija še posebej močna, kot so razsvetljava, medicinska fotonika ter optične komponente in sistemi.

Na evropski ravni že obstajajo druge oblike projektov sodelovanja. Regionalni grozdi Photonics, nacionalne tehnološke platforme in evropska tehnološka platforma Photonics21 so nekaj uspešnih primerov.

Najnovejše novice

DIGIBYTE |
Nova evropska partnerstva za uresničitev ambicij EU v digitalnem desetletju

Da bi spodbudila naložbe v raziskave in inovacije na digitalnem področju, je Komisija v okviru programa Obzorje Evropa skupaj z industrijo in akademskim svetom vzpostavila nova evropska partnerstva. Partnerstva si bodo prizadevala za inovativne rešitve v velikem obsegu, pri čemer bodo združevala prizadevanja, vire in naložbe, kar bo dolgoročno pozitivno vplivalo, okrepilo evropsko konkurenčnost in tehnološko suverenost ter ustvarilo delovna mesta in rast.

PRESS RELEASE |
Komisija in industrija vložili 22 milijard evrov v nova evropska partnerstva, da bi zagotovili rešitve za velike družbene izzive

Komisija je skupaj z industrijo vzpostavila 11 novih evropskih partnerstev, da bi spodbudila naložbe v raziskave in inovacije ter premagala velike podnebne in trajnostne izzive, da bi Evropa postala prvo podnebno nevtralno gospodarstvo in uresničila evropski zeleni dogovor. V skladu s cilji dvojnega zelenega in digitalnega prehoda bodo partnerstva prispevala tudi k uresničevanju digitalnih ambicij EU za naslednje desetletje, tj. evropsko digitalno desetletje.

DIGIBYTE |
Coronavirus response: €56 million for solutions using medical technologies, digital tools and artificial intelligence

A new Call on Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence analytics, with a budget of €56 million, is launched on May 19 to quickly deploy new solutions using medical technologies, digital tools and artificial intelligence to increase our response capabilities to this coronavirus crisis, improve the recovery, and better prepare for future such crises or waves.

Povezane vsebine

Širša slika

Fotonika

Smo na robu nove dobe fotonike in Evropska komisija si prizadeva, da bi državljani in podjetja uživali vse prednosti te tehnologije.