Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fotoonika: Tööstusinnovatsioon ja koostöö

Komisjon lõi programmi „Horisont 2020“ raames avaliku ja erasektori partnerluse, et tõhustada fotoonikasektorit.

Fotoonika on Euroopa jaoks äärmiselt oluline. Seega loodi programmi „Horisont 2020“ raames avaliku ja erasektori partnerlus, et sektorit tõhustada. Avaliku ja erasektori partnerluse peamine eesmärk on säilitada ja suurendada Euroopa juhtpositsiooni fotoonika valdkonnas, edendades fotoonika tootmist ja kiirendades Euroopa innovatsiooniprotsessi.

Euroopa juhtpositsiooni kindlustamine fotoonika valdkonnas vähendab omakorda toodete turustamise ajastust, mis annab üldist kasu töökohtade loomisele ja majanduskasvule Euroopas.

Eelkõige on eesmärk:

  • stimuleerida investeerimist erasektori teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni;
  • edendada teadusuuringuid ja innovatsiooni koos ettevõtlusele suunatud tegevuskavaga;
  • kiirendada fotooniliste tehnoloogiate arengut.

Avaliku ja erasektori partnerluse raames käsitletakse kogu teadusuuringute ja innovatsiooni väärtusahelat alates kõrgtehnoloogilistest materjalidest kuni tootmise, toodete ja teenusteni. Samuti käsitletakse selles täiustatud teadusuuringuid, katseliine ja turge. Avaliku ja erasektori partnerlus keskendub turusektoritele, kus Euroopa fotoonikatööstus on eriti tugev, nagu valgustus, meditsiinilised fotoonika ning optilised komponendid ja süsteemid.

Euroopa tasandil on juba olemas muud koostööprojektid. Mõned edukad näited onfotoonika piirkondlikud klastrid, riiklikud tehnoloogiaplatvormid ja Euroopa tehnoloogiaplatvorm Photonics21.

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
EL investeerib 216 miljonit eurot pooljuhtidega seotud teadusuuringute ja innovatsiooni edendamisse

Pooljuhtide ühisettevõte (kiibi ühisettevõte) teatas täna 216 miljoni euro suuruse projektikonkursi käivitamisest, et toetada teadus- ja innovatsioonialgatusi pooljuhtide, mikroelektroonika ja fotoonika valdkonnas. See teadaanne järgneb 2023. aasta novembris välja kuulutatud uuenduslike katseliinide projektikonkursside esimesele voorule, millega tagati 1,67 miljardi euro suurune ELi rahastus.

DIGIBYTE |
Uued Euroopa partnerlused, mille eesmärk on saavutada ELi eesmärgid digikümnendil

Selleks et suurendada digivaldkonna teadus- ja innovatsiooniinvesteeringuid, on komisjon koos tööstuse ja akadeemiliste ringkondadega käivitanud programmi „Euroopa horisont“ raames uued Euroopa partnerlused. Partnerlustega püütakse saavutada ulatuslikke uuenduslikke lahendusi, ühendades jõupingutused, ressursid ja investeeringud, mis avaldavad pikaajalist positiivset mõju, suurendavad Euroopa konkurentsivõimet ja tehnoloogilist suveräänsust ning loovad töökohti ja majanduskasvu.

Seotud sisu

Üldpilt

Fotoonika

Oleme uue fotoonika ajastu äärel ning Euroopa Komisjon töötab selle nimel, et kodanikud ja ettevõtjad saaksid sellest tehnoloogiast täit kasu.