Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fotoonika: Tööstusinnovatsioon ja koostöö

Komisjon lõi programmi „Horisont 2020“ raames avaliku ja erasektori partnerluse, et tõhustada fotoonikasektorit.

    Kaheksanurksed prismad tessellated, kõik must, ühe valgustatud ja jõuda edasi.

© iStock by Getty Images - 1222436839 coffeekai

Fotoonika on Euroopa jaoks äärmiselt oluline. Seega loodi programmi „Horisont 2020“ raames avaliku ja erasektori partnerlus, et sektorit tõhustada. Avaliku ja erasektori partnerluse peamine eesmärk on säilitada ja suurendada Euroopa juhtpositsiooni fotoonika valdkonnas, edendades fotoonika tootmist ja kiirendades Euroopa innovatsiooniprotsessi.

Euroopa juhtpositsiooni kindlustamine fotoonika valdkonnas vähendab omakorda toodete turustamise ajastust, mis annab üldist kasu töökohtade loomisele ja majanduskasvule Euroopas.

Eelkõige on eesmärk:

  • stimuleerida investeerimist erasektori teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni;
  • edendada teadusuuringuid ja innovatsiooni koos ettevõtlusele suunatud tegevuskavaga;
  • kiirendada fotooniliste tehnoloogiate arengut.

Avaliku ja erasektori partnerluse raames käsitletakse kogu teadusuuringute ja innovatsiooni väärtusahelat alates kõrgtehnoloogilistest materjalidest kuni tootmise, toodete ja teenusteni. Samuti käsitletakse selles täiustatud teadusuuringuid, katseliine ja turge. Avaliku ja erasektori partnerlus keskendub turusektoritele, kus Euroopa fotoonikatööstus on eriti tugev, nagu valgustus, meditsiinilised fotoonika ning optilised komponendid ja süsteemid.

Euroopa tasandil on juba olemas muud koostööprojektid. Mõned edukad näited onfotoonika piirkondlikud klastrid, riiklikud tehnoloogiaplatvormid ja Euroopa tehnoloogiaplatvorm Photonics21.

Viimased uudised

DIGIBYTE |
Uued Euroopa partnerlused, mille eesmärk on saavutada ELi eesmärgid digikümnendil

Selleks et suurendada digivaldkonna teadus- ja innovatsiooniinvesteeringuid, on komisjon koos tööstuse ja akadeemiliste ringkondadega käivitanud programmi „Euroopa horisont“ raames uued Euroopa partnerlused. Partnerlustega püütakse saavutada ulatuslikke uuenduslikke lahendusi, ühendades jõupingutused, ressursid ja investeeringud, mis avaldavad pikaajalist positiivset mõju, suurendavad Euroopa konkurentsivõimet ja tehnoloogilist suveräänsust ning loovad töökohti ja majanduskasvu.

PRESS RELEASE |
Commission and industry invest €22 billion in new European Partnerships to deliver solutions to major societal challenges

The Commission has launched 11 new European Partnerships together with industry, to boost investments in research and innovation and to overcome major climate and sustainability challenges, towards making Europe the first climate neutral economy and delivering on the European Green Deal. In line with the goals of the ‘twin' green and digital transition, the Partnerships will also deliver on the EU's digital ambitions for the next decade, Europe's Digital Decade.

DIGIBYTE |
Coronavirus response: €56 million for solutions using medical technologies, digital tools and artificial intelligence

A new Call on Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence analytics, with a budget of €56 million, is launched on May 19 to quickly deploy new solutions using medical technologies, digital tools and artificial intelligence to increase our response capabilities to this coronavirus crisis, improve the recovery, and better prepare for future such crises or waves.

Seotud sisu

Üldpilt

Fotoonika

Oleme uue fotoonika ajastu äärel ning Euroopa Komisjon töötab selle nimel, et kodanikud ja ettevõtjad saaksid sellest tehnoloogiast täit kasu.